Gamle huse i Gram og Stilling

Stilling Byvej 28. Matr. Gram 3h. Opført i 1800?

Foto: Erling Østergaard.

Ejere:

Jens Carl Nielsen 1917

P.J. Christoffersen 1918

Anthon Pedersen 1918

Andreas Sørensen 1919

Peter Rasmus Pedersen 1924

Harald Valdemar Nielsen 1925

Harald Nielsen 1926

Henry Bach 1932

Niels Peder Petersen Bach 1946

(2 vær. udlejet til Gurli og Johannes Jensen 1945-48)

Harry Bøtkjær 1949

Erik og Gisela Larsen ....

Lily Skaaning 1972

Stefan Postelt? 1989

---

Bøghsvej 8. Matr. Stilling 14n. (Tidligere matr. 14d). Opført 1777?

Udstykning 1903. Udlånt at Svenne P.

Ejere:

C.J. Holm 1876

Mikkel Pedersen 1877

Thøger Jensen 1904

(Udlejet til Albert Jæger 1918-1925)

Ove Bøgh 1925

P.S. Pedersen 1940

Svend Pedersen 1956

---

Til Billeder

---oooOooo---