ErindringsBilleder fra "Damgaard" i Gram

Læs om "Damgaard"s historie her.

Tegning: Hans Møller

Fotos: Chr. Rasmussen

Tekst: Thorvald Halkjær

Den gamle ladebygning. 1944. - før den blev nedrevet og genopbygget i røde mursten fra Testrup Teglværk og asbesttag.

Gårdspladsen med kassevogn. 1945.

Rodet skyldes byggeriet af den nye ladebygning.

Stuehuset til Damgaard. 1946.

Den lille purk i midten er Thorvald Halkjær.

Stuehuset i 1947.

I døren fra venstre: Ove Mortensen, Marie Halkjær, Willy Brüggenbusch, Elinor Halkjær og en ukendt person.

Foto 1953.

I venstre side skimtes Inger Margrethe Halkjær, dernæst vores gamle hund Prins, Thorvald Halkjær, Marie Halkjær og lillesøster Kirsten Halkjær.

Der tærskes. Foto ca. 1955.

Jeg husker det som en pestilens, når vi børn skulle hjælpe med tærskningen.

Når vi kom hjem fra Gram skole, og porten var lukket ud til vejen, var der mange ting, vi kunne finde på for at undgå eller blot udskyde arbejdet med tærskningen.

Gårdspladsen i sommersol. Foto ca. 1955.

Et læs korn er blevet parkeret for at undgå, at kornet blev vådt af aftenduggen.

Billedet er taget om formiddagen, da solen står i øst.

Til venstre er tærskeværket, der blev kørt ind i laden, når der skulle tærskes.

Stuehuset. Foto ca. 1959.

Stuehuset med rådhusvin på muren og slyngroser ved hoveddøren. Døren er er fremstillet i 1945 af 300 år gammelt egetræ fra bindingsværk konstruktionen fra laden, da den blev nedrevet i 1945.

Ligeledes blomster hortensiaen, som er plantet i den gamle brønd på gårdspladsen.

Mælkespand fra Gl. Virringvej 21. Foto 2008. LK.

På mælkespanden er præget B. Halkjær Nr. 77.

Nummeret henviser til Alhøj Mejeri i Stilling, hvor Bruno Halkjær var leverandør nr. 77.

Gammel plov på gårdspladsen. Foto 2008. LK.

Ren nostalgi!

Ploven blev anvendt til markarbejdet, dengang der var heste på "Damgaard".

Den gamle slibesten på gårdspladsen. Foto 2008. LK.

Slibestenen blev brugt, når leen skulle slibes, men også andre redskaber blev slebet her.

Stuen. Foto ca. 1955.

Der slappes af i stuen, hvor pigerne har leget med barne vognen, som ses til højre på billedet.

Bemærk, der er kommet telefon på "Damgaard"! Nummeret var Stilling 141. Disse cifre indgår stadig i det nuværende telefonnummer.

I forgrunden det karakteristiske høje askebæger, der stod i mange hjem dengang.

Stuen. Foto ca. 1955.

Der leges i stuen. Søster Kirsten og smedens Birthe har gang i dukkevogn og dukkehus.

Træskoene er smidt i lænestolen. Efter vores mors mening betød fodtøj i eller på møbler: "Uheld eller ulykke".

Meditation i haven. Foto ca. 1955.

Onkel Christian fra København, som har taget de fleste af de viste billeder, hviler sig i haven.

Han sidder på en del af en gammel skolebænk fra Gram Skole, hvor bordpladen er savet af.

Stengærdet afgrænser haven mod nord.

Bemærk: I baggrunden ses alléen til Carl Larsen gård "Kjærgaard".

Gummivognen løb løbsk. Foto ca. 1955.

Gummivognen løb fra "Gamle Jens", der hjalp til på gården, når der skulle høstes.

Bemærk den skrå stolpe i det dengang nyopsatte hegn.

Bagpå gummivognen skubber jeg. Ved den lejlighed gled jeg og knaldede hovedet i asfalten og pådrog mig en svær hjernerystelse, som aldrig helt er blevet overvundet.

I bagrunden ses vandværksbygningen, som blev bygget i 1938.

Der køres halm hjem. Foto ca. 1955.

Her er jeg chauffør på den gamle grå Ferguson traktor.

Min far forker halmen op til "Gamle Jens", som tager imod og lægger lagvis.

Bemærk Oskar Thomsens gård i baggrunden.

Thorvald Halkjær på Hesten Grethe. Ved tøjret Willy Brüggebusch. Omkr. 1950. Fotograf ?

Thorvald Halkjær og Willy Brüggebusch med Ko nr. 13. Omkr. 1950. Fotograf ?

Tærskning med vores nye (brugte) bugserede Dronningborg mejetærsker. Foto ca. 1972.

Her står min mor og tager sækkene, efterhånden som de fyldes.

Det var helt utroligt, hvad hun kunne klare. Selvom hun var lille af statur, kunne hun klare mange meget tunge løft af kornsække.

Drikkepause under mejetærskningen. Foto ca. 1975.

På billedet ses søster "Gete" - med ryggen til: Knud Møller, Stilling, min far Bruno med en øl i hånden og Kate Olandersen, Stilling.

Høst 1975. Bruno Halkjær.

Spor efter mejetærskeren på marken. 1975.

Damgaard Mose (på Gram Søndergaards jord)omkr. 1974. Foto: TH.

Gadebillede fra Gram. Foto ca. 1955.

Børnene leger på vejen, der går mod øst.

Der køres stadig halm hjem fra marken.

Til højre i billedet kan man se den gamle murede ensilagebeholder.

Gadebillede fra Gram. Foto ca. 1955.

På billedet ses tømrer Pedersen gamle Ford A, som han var utrolig glad for.

Til højre i billedet kan man ane det udendørs savbord, der blev brugt, når grantræer skulle saves op til brædder.

Til Gramsiden

Til forsiden