Grønne områder og stier

Anlægget 1932. Oluf Graff, Henning Rasmussen og ukendte arbejdsmænd.

Stilling sø og Anlæg. 1934. Foto udlånt af Svend Pedersen.

---

"Anlægget", der blev etableret sammen med fodboldbanen i 1933, blev flittigt brugt som lokalt udflugtssted og til leg. Somme tider blev der sat ild til græsset på de stejle skrænter af nogle halvstore drenge. Heldigvis gik det aldrig rigtig galt - branden blev slukket med interimistiske branddaskere af grangrene. Efter sådan en afbrænding gik der kun nogle måneder, så var græsset ekstra grønt og smukt.

Midt i anlægget var der en stor blodbøg og en krans af høje stedsegrønne tuja, der var velegnet til at gemme sig i og anbringe "fanger" i. Hele Anlægget lå på sandet jord, og på plænerne trivedes engelsk græs, som nogle af pigerne var meget dygtige til at flette til blomsterkranse. I skellet mod syd og vest og på den øverste del af skrænterne voksede der vilde roser.

Med den jordbund er det ikke svært at forestille sig, at vandstanden i søen på et tidspunkt har været en meget højere. Måske har der været forbindelse til Illerup Ådal.

Til at begynde med  var Anlægget indrettet, så det krævede en del pasning. Dette arbejde blev varetaget af pensionister, der havde jobbet efter tur.

Nede ved søen var der en badebro (og rester af én mere). Pæle og snor i vandet markerede, hvor vandet blev så dybt, at man ikke kunne bunde.

På et tidspunkt i 70´erne byggede et bådelaug en lille havn til små sejljoller og robåde ved siden af badebroen.

Kirkesti: Fra kirken til Søvejen langs med søen var der i mere end 150 år offentlig hævd på en kirkesti. Kirkestien passerede "Anlægget" og "Knolden" ud for Bøghsvej, hvor der i 1850erne var fælles sandgrav. Kirkestien udgik fra Gram ved forsamlingshuset, men så vidt vides var stien kun tinglyst på en del af forløbet ved selve søen.

---

"Knolden", hvor der tidligere var fælles sandgrav. År? Udl. af ???

---

"Anlægget":

Udsigt over Stilling sø og Anlægget. Maj 2008.

"Stendyssen" 2005.

2004. Udsigt mod Århusvej.

Skrænten set fra søsiden. 2006.

Kirkestien nord for Anlægget

Skrænten set fra Anlægget. 2008.

Erosion i skrænten. 2008.

Udsigt mod bådebroen. 2000. Foto: Lars Nielsen.

For år tilbage voksede der vildroser i Anlægget.

Der voksede også engelsk græs.

---

Kirkestien:

Opr. kirkesti 2007.

Kirkesti 2007.

Kirkestien ved Søvejen. 2010.

---

Fugle på badebroen. 2008.

---

Ved Søvejen: kirkesti til Gram. 2008.

---

Stien til Pilbrodalen:

Langs Søvejen kan du gå på stien til Pilbrodalen.

Langs Søvejen: stien til Pilbrodalen. 2009.

Langs Søvejen: stien til Pilbrodalen. 2009.

Langs Søvejen: Stien til Pilbrodalen. 2009.

Undervejs til Pilbrodalen. 2009.

Vejen til Pilbrodalen. 2009.

Stien til rastepladsen. 2009.

Udsigt fra rastepladsen ved Pilbrodalen. Foto udlånt af Svend Pedersen.

Pilbrodalen 2007. Foto: LK.

---

Grønt område ved Niels Bohrsvej/Lynghøjvej:

Lynghøjvej ved Niels Bohrsvej: grønt område. 2009.

---

Store Byllemose:

Store Byllemose med svaner. 1988. Foto: Bente Sommer Lundum.

Store Byllemose. Feb. 2005. Foto: Bente Sommer Lundum.

Store Byllemose ved Dybdalsvej. Privat område. 2010.

Store Byllemose ved Dybdalsvej. 2010. Privat område.

---

"Damtoften": grønt område. 2009.

---

Sti mellem Alhøjvej og Stilling Byvej. 2011. LK.

---

Gram skov:

Gram skov set fra nordsiden af Stilling sø. 2006.

Gram skov ved Stilling sø.

Gram skov. "2. etage". "Dansesalen"?

Bøgetræer ved kanten af den "nye grusgrav" på Søvejen. 2012.

---

"Marierosen":

"Marierosen" stammer fra Marie Rasmussens nedlagte have på Skanderborgvej 13.

Foto: Erling Østergaard juli 2011.

Så vidt vides, findes "Marierosen" i 2 haver i Danmark, men har intet botanisk navn.

Kontakt venligst Stilling Gram Lokalhistorie, hvis du har oplysninger om denne rose!

---oooOooo---

Til billeder

Til Stilling sø

Til forsiden