Gartner Jens Johannesen Stilling

 

Jens Johannesen Etablerede sig 1900 som gartner i Stilling, matr.nr.19q.en jordlod på ca. 1 tønde land, beliggende i trekanten mellem Skanderborgvej og Gramvej, med husets ene gavl lidt skråt mod det stejle stykke af Gramvej, der udmundede i det som kaldtes ”Slagterkrydset”.

 

 

 

Kort over "Slagterkrydset" ved Smedien

 

Jens Johannesen blev født 1873, i et husmandssted på Gammel Randerslandevej Stilling mark, søn af Stenhugger Johannes Jensen fra ”Tingskovhus” og hustru Ane Rasmussen som var fra Oldrup ved Odder.

 

Efter skolegang i Stilling og konfirmation i Skanderup kirke, kom den unge mand ud at tjene på landet, han uddannede sig i gartnerfaget og arbejdede en tid i Børglum, Hjørring amt.

 

Her var han i 1900 blevet gift med Hedevig Møller, kort tid efter flyttede parret til Stilling, hvor hans hustru få år efter, i 1907 dør barnløs.

 

Oust Vandmølle 

 

1910 bliver enkemanden gift i Stilling kirke, med ugift pige tjenende på Stilling mark, Jensine Marie Fisker, født 1885 i Oust vandmølle, Borup ved Randers. Hun er datter af fyrbøder i møllen, Anders Nielsen Fisker og hustru Andersine Andersen. 

                         

Jens Johannesen

 

         

Året efter i 1911, får Marie og Jens Johannesen en søn der bliver døbt Frederik Kristian Thorsen Johannesen.

 

Kristian forbliver enebarn, var en overgang i en slags pogeskole hos Teglbrænder Jørgen Nielsens hustru Nora på Randersvejen, hvor der især blev terpet opførsel og pæne manerer, der er ingen tvivl om at Kristian har været et mønsterbarn, da han begyndte i Stilling Skole og efter skoletid hjalp sin far i gartneriet, med byærinder og mange andre gøremål.

 

Medens Jens Johannesen i en årrække selv passede arbejdet med gartneriet, først som frilandsgartneri, senere udvidedes med drivhuse, hvoraf det langs Gramvej var bygget helt op mod huset, sådan at man kunne gå direkte ind i drivhuset.

 

Marie var ansat på mejeriet ”Alhøj” hvor hun passede udsalget med stor flid og omhu, var meget afholdt af byens borgere og i særdeleshed de mange mælkekuske, med hvem der var stor travlhed, når der skulle bestilles smør, ost og andre mælkeprodukter med tilbage til landbokonernes husholdninger.

Gartner Marie som hun også blev kaldt, var en gemytlig

kone, hun forslog mejeribestyreren Viggo Nielsen, at byens borgere skulle indbydes til fest på hotellet, i lighed med festerne for andelshaverne, om der blev holdt nogen fest, eller hvordan det forløb, vides ikke.  

 

Der skulle også være tid lidt fornøjelser i en ellers travl hverdag, som her hvor familien i 1923 var med borgerforeningen på bustur til Juelsminde.

 

 Udflugt med Stilling Borgerforening

 


Marie er blevet ældre og har opsagt sit arbejde på mejeriet for at komme hjem i varmen, huset var blevet bygget om, så nu kunne der indrettes blomster og grønt butik, siden kommer der også håndkøbsudsalg fra Skanderborg apotek, kunderne kan få gode råd om de forskellige medikamenters fortræffelige gode egenskaber.

 

Først på året 1946 dør Jens Johannesen og Marie senere samme år, et livsværk og en æra er slut.

 

Gartneriet overtages af Sine og Niels Holger Mæhlisen, som driver det i mange år, en overgang var det forpagtet ud til Vagn Dejligbjerg.     

 

I 1961 købes gartneriet af Ulla og Knud Mæhlisen, der omkring 2002 sælger grunden til et konsortium, der 2003-04 opfører Andelsboligforeningen "Søblink".     

 

 

Gartnerboligen Skanderborgvej 1, under nedrivning 2003

 

 

Andelsboligforeningen ”Søblink” Søvejen 1. 3. 5.

 

Knud Erik Sørensen feb. 2015.

 

Til Biografier

 

Til forsiden