Lidt om Stilling-Gram Lokalhistorie

- fra Stilling-Gram Kirke-sogneblad nr. 2. 2007.

 

I en tid med kommunesammenlægninger og dermed langt til "grænserne" er vi vist mange, der gerne vil holde fast i netop det lille hjørne af kommunen, hvor vi har rod og føler os hjemme. Vi er jo alle en del af det samfund, vi er vokset op i, og hvis der er noget, som kan få folk til at mærke nærvær og tilhørs-forhold, så er det, når snakken falder på gamle dage og fælles (barndoms-) minder. Her kan alle være med og være lige, - med hver sin oplevelse af tingene.

 

 

Engang i 70'erne blev der startet et egnsarkiv i Stilling.  Arkivet har i årenes løb haft en lidt omtumlet tilværelse, men alt materiale fra dengang, og hvad der siden er kommet til, er nu samlet på Skanderborg Egnsarkiv, hvor det bliver registreret og arkiveret for eftertiden.

 

Arbejdet på Skanderborg Egnsarkiv.

 

Nu er tråden så taget op igen, - Vi er nogle mennesker med interesse for lokalhistorien, der indsamler viden og minder fra Stilling og Gram.

 

Vi bestræber os på at strukturere vores arbejde, så de indsamlede oplysninger er let tilgængelige, hvis man søger et bestemt navn eller en bestemt begivenhed.

 

                               

<--- Gram omkr. 1950 

 

 

 

 

 

  Eksempler på avisudklip:

 

1953

15. jan. Skanderup-Stillings overslag godkendt.

16. jan. Carl Aage Lykke-Møller og Karen Johanne Mortensen ansat ved Stilling Skole fra 1. feb.

2. feb. Bevidstløs motorcyklist fundet mellem Jexen og Stilling.

9. feb. Generalforsamling i Gram-Stilling Husmandsforening.

12. marts. Sognerådsmøde i går. Ansøgning om nye skolebøger til Stilling Skole. m.m.

16. marts. Stilling Kirke restaureres.

7. april. Afdækkes kalkmalerier i Stilling Kirke?

9. april. Sognerådsmøde: Købmand Richard Rasmussen indstilles som nr. 1 til embedet som sognefoged.

28. april. Ønske om at aftentogene standser i Stilling.

4. maj. Hyldest efter 40 års lærergerning i Gram.

7. maj. Hvælvingerne i Stilling Kirke truer med at styrte ned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vigtig kilde til oplysninger er fotografier. Hvis man ser grundigt på et billede, er baggrunden nok ikke det, man først ligger mærke til, men her kan man faktisk ofte finde gode informationer, som kan være mindst lige så spændende som det primære motiv. Se f.eks. billedet fra Gram, eller eksemplet her, med Århusvej 66 (fra 1950), - men bemærk især området, hvor Damtoften ligger i dag.

 

Diskussionen går lystigt, mens billeder bliver gransket i detaljer, for siden at blive registreret. Vi kommer ofte langt omkring, og det er netop charmen ved og drivkraften for det arbejde, der ligger til grund for  Stilling-Gram's Lokalhistorie.  Alt arbejde er på frivilligt initiativ, og vi håber, flere får lyst til at komme og være med.

 

Vi efterlyser personbilleder, måske taget ved en bestemt begivenhed, - samt billeder af de forskellige gader, veje og huse - dengang og nu, men vi er også meget interesseret i personlige erindringer.

 

Tidens mantra er jo næsten blevet: "Gå ind på vores hjemmeside" - og det vil vi også opfordre dem, der har mulighed for det, til. 

Find os i din søgemaskine under Stilling Gram Lokalhistorie eller adressen: 

http://stillinglokalhistorie.dk  

 

Stilling-Gram's Lokalhistorie har sin egen hjemmeside, oprettet i maj 2005. Hjemmesiden rummer mere end 500 tekstsider og 3.000 billeder, incl. digitalt arkiv. 

 
 

I dag er besøgstallet på hjemmesiden oppe over 96.000, hvilket vidner om stor interesse for vores lokalhistorie. Men vi vil jo gerne blive endnu bedre - og samle endnu mere materiale, og derfor appellerer vi til alle i by og på land, som måtte have noget af interesse i gemmerne. Vi tager gerne rundt og snakker med folk, og måske er vi heldige at se og evt. låne (eller af-fotografere) gamle fotos. Faktisk kan vi ofte tage en kopi med det samme, så ingen behøver at låne sine familieklenodier ud.

 

Det er faktisk sjovt, det her, og det skulle glæde os, om denne lille introduktion vil resultere i henvendelser til arkivet eller til os. Du er meget velkommen på arkivet i Skanderborg, Adelgade 46, åbent ti-ons-to kl 10-16, eller til at ringe til en af os :

 

Thorvald Halkjær (tlf. 86 52 59 42), som især kender til Gram området,

eller til Leif Køhler Jensen (tlf. 86 94 49 17)

eller undertegnede Lisbet Nielsen, (tlf. 86 92 26 00).

 

Lisbet Nielsen - okt. 2006/nov 2008