Missionshuset/Spejderhuset

Stadionvej 2

- blev bygget i 1934-35, af brugsuddeler Kresten Peter Olesen, møbelfabrikant Peter Borum Petersen og deres bekendt Elios Thomsen fra Aarhus. Det var Peter Olesen som stillede grunden - med et lille havehus på - til rådighed, og Borum Petersen og Elios Thomsen sørgede for byggeriet og inventar. De tre bygherrer havde fællesskab i Indre Mission.

Missionshuset blev indviet 4. august 1935, og fik navnet ELIM, hvilket nærmest kan "oversættes" til Oase. - Navnet stammer fra en lokalitet, omtalt i 2. Mosebog, kap.15,27: "Derpå kom de til Elim, hvor der var tolv vandkilder og halvfjerdsindstyve palmetræer, og de lejrede sig ved vandet der."

Selve huset var på ca. 80 m2 , opdelt i 2 sale, - og skulle anvendes dels til møder i missionskredsen, - dels til søndagsskole for byens børn. I kredsen omkring opførelsen af Missionshuset var ud over de 3 allerede nævnte, også Aksel Borum Petersen, Gram Vestergaard og Johs. Møller, "Højbo" (Randersvej). Johs. Møller var bestyrelsesmedlem i Brugsen og havde tidligere startet og drevet søndagsskole i sit eget hjem.

Fra Missionshusets indvielse. Nr. 2 fra V. er Peter Borum Petersen, Marie Olesen står med barnevognen - med datteren Grethe, pigen med foden på trappen er Asta Olesen (g. Løsmar) og den sortklædte dame i døren er Marie Olesens mor, Margrethe Madsen, som skænkede en bibel til huset.

I soklen - ved siden af døren, blev der på initiativ af brugsuddelerens svigermor - indmuret en besked og et symbolsk beløb. Denne meddelelse er så vidt vides ikke fundet sidenhen, men refererer til en stor bibel, også skænket af Margrethe Madsen. Denne bibel er dog gået tabt.

Foto: Skanderborg Museum

I husets første år husede det bl.a. en nikkende negerdukke, som søndags-skolebørnene kunne putte penge i, - 2, 5 og 10 øre. De indsamlede penge gik så til forskelligt hjælpearbejde i den 3. verden.

Negerdukken er nu på Skanderborg Museum, den er af støbejern, ca. 17 cm høj og tværmål 12 cm.

 

 

 

 

 

Så vidt vi ved, lå havehuset på den del af grunden, vi i dag kender som Stadionvej 4.

Havehuset var faktisk bygget af margarinekasser, og det fortælles, at huset under krigen var skjulested for illegale våben, og at uddelerens svigermor, - måske uden at vide det - ofte "sad vagt" i havehuset ! Hun undrede sig dog af og til over de fodspor, der i nattens løb kunne komme i den ellers fint revne have, så uddeleren måtte indskærpe de unge mennesker, der hentede eller bragte våben, at de skulle afslutte med en tur med riven !

Foto: Else Jensen, Hotelvej og Asta Olesen foran havehuset.

Efter d. 29. aug. 1943 overtog tyskerne Missionshuset og brugte det som lokalt hovedkvarter. Selvom brugsuddeler Olesen angiveligt havde fjernet boltene til flagstangen inden overtagelsen, skaffede tyskerne blot nogle nye bolte, så hagekorsflaget kunne vaje over Missionshuset.

Efter krigen og langt op i 50'erne blev der igen drevet søndagsskole i huset. Hvis man kom 5 gange i træk, kunne man erhverve et glansbillede. Det kunne jo have lange udsigter, så jeg må nok erkende, at mine glansbilleder stammede fra boghandler Villumsen !

Lille sal. Foto: Peter Olesen.

Store sal. Foto: Peter Olesen.

Tiden var ikke med missionsbevægelsen, så først i 60'erne gik lokalafdelingen i samarbejde med Skanderborg, og i 1966 skænkede Indre Mission (repr. ved Peter Olesen) Missionshuset til den næsten nystiftede KFUM spejdertrop i Stilling.

De unges sangbog

Huset blev frit overdraget til spejderne, men iflg. skødet var disse dog forpligtiget til 6-7 gange om året at give husly til Indre Missions møder, såfremt dette var ønsket.

I forbindelse med overdragelse af huset blev der foretaget en omfattende renovering - dels finansieret ved sponsorer, frivilligt arbejde fra forældrekredsen og håndværkere og forskellige spejderarrangementer, hvor man samlede ind til huset.

I perioden fra 1966 og frem til nu, har KFUM og KFUK skiftedes lidt til at "eje" huset, og i dag er der både drenge og piger, - ca 70 i alt - i den KFUM trop, der holder til i Missionshuset i vinterhalvåret. Om sommeren samles spejderne i klubhuset, der er bygget i motorvejslommen.

 

Missionshuset - eller Spejderhuset foråret - 2008.

TAK til Sigrid Petersen, Asta Løsmar, Grethe Hansen, Lillian Kunz og Skanderborg Museum.

Marts-april 2008/ln

---

Udlånt af Thorvald Halkjær.

ooOoo

Til forsiden