-QUIZ-

13 svære spørgsmål

om lokalhistorien i Stilling og Gram

Prøv din viden!

Præmie for 13 rigtige svar: Æren og fornøjelsen!

De rigtige svar er nederst på siden.

 

1. Hvor høj var Lynghøj Teglværks skorsten?

2. Hvilket år blev Skanderup-Stilling kommune lagt sammen med Skanderborg?

3. Hvilket år blev den nye Stilling station (nu "Skiftesporet") indviet?

4. Hvornår kom Gram til at høre til Stilling sogn?

5. Hvilket år blev det lille klokketårn på taget af Stilling kirke opført?

6. Hvad var Henrik "Løve"s efternavn?

7. Hvor befinder rytterskoletavlen sig nu?

8. Hvor dyb er Stilling sø?

9. Hvilket bynavn passer til "De grå huse"?

10. Hvor mange steder har der været brugs i Stilling?

11. Hvor blev "Carlsvognen" fremstillet?

12. Hvornår blev den nu nedlagte Gram skole på Brunesvej bygget?

13. Hvad hed den første fagforening?

 

SVAR:

1. 32 m.

2. 1963.

3. 1924.

4. 1984

5. 1886.

6. Henriksen.

7. Ved biblioteket på Stilling skole.

8. 18,7 m.

9. Gram.

10. 6 steder incl. den nuværende adresse på Hotelvej.

11. Hos smed Carlsen ved Korsvejen.

12. 1886.

13. Demokratisk Samfund for Gram og Omegn.

---oooOooo---

 

Til forsiden