Billedskærer Arnold Bruun

ved Knud Erik Sørensen

- efter samtale med Jens Bruun -

- fotos udl. af Jens Bruun -

 

Arnold Christian Bruun blev født 1917 i Voldbæk i Årslev sogn ved Brabrand, hvor forældrene, Petra og Kristen Bruun, havde karetmagerværksted, og her har Arnold fået sin grundlæggende viden om at arbejde i træ.

 

 

 

------------------

Efter konfirmationen fik Arnold læreplads som billedskærer, og han har formentlig lavet sit svendestykke sidst på året 1936, hvor der er købt nyt værktøj hjem fra København.

Bestillingsseddel til billedskærer-værktøj

Faktura. 1-12-1936

Se bestillingsseddel og faktura i stort format her.

------------------

Omkring 1940 etablerer Arnold Bruun sig i Stilling, hvor han lejer sig ind i pakhuset ved den gamle stationsbygning og indretter der sit første værksted.

------------------

Arnold finder nu også tiden moden til at blive gift med Karla Christensen. Hun er født 1916 i Skovby, hvor forældrene, Bertine og Christian Christensen, havde snedkerværksted.

 

 

 

------------------

Karla og Arnold kommer nu til at bo i det lille nybyggede hus på Gormsvej 1.

Huset på Gormsvej 1.

------------------

Efter et par år flytter de unge til huset ved "Vandtårnet", Århusvej 25,  for derefter i dec. 1945 at bosætte sig i det lille hvide hus ("Fiskerhuset") på Søvejen 42.

Huset ved Vandtårnet

Huset på Søvejen

------------------

I sidste halvdel af 1940rne får de mulighed for at etablere sig i den gamle central i Hvolbæk, hvor der også er karetmagerværksted. Her bliver Karla centralbestyrer, og Arnold fortsætter driften af værkstedet.

Den gamle central i Hvolbæk.

------------------

De har nu 2 børn: Jens og Hans, og ønsket om noget større og nyere melder sig, og da de i 1952 får mulighed for at købe det gamle hus for enden af Randersvej (58A) (Nu: Lynghøjvej) tilhørende Anders Andersen, beslutter de at rive det gamle hus ned og selv bygge noget nyt.

Det gamle nedrevne hus er markeret med en blå cirkel.

Det nye og det gamle hus på Lynghøjvej 58A.

------------------

Medens de bruger al deres fritid på at bygge, arbejder Arnold en overgang hos tømrer- og snedkermester Gunner B. Sørensen på Anemonevej. Arnold og hans familie bor i den periode i lejligheden oven på Gram Forsamlingshus.

Vi er nu i 1960. Det nye hus på Lynghøjvej er færdigt.

Det nybyggede hus.

Det nye hus med omgivelser.

------------------

I 1960 bliver Arne født, og Arnold har fået værksted i kælderen. Nu kommer der en renæssance, hvor billedskæreren udelukkende skærer bordben og andre møbeldele til stilmøbler til blandt andre Carlo Øvlisens møbelsnedkeri.

------------------

I 1990erne flytter Karla og Arnold ind i en pensionistbolig på Vinkelvej. Deres hus på Lynghøjvej bliver indlemmet i industrikvarteret - og hvor det i sin tid blev opført, ligger der nu en industribygning.

-oooOooo-

Karla og Arnold Bruun.

---oooOooo---

Til Erhverv

Til forsiden