Gram-Stilling Brugsforening

Matr. 19c. Lynghøjvej 5.

Lynghøjvej 5. Her set fra Hotelvej. (Bygget i 1894).

 

Brugsforeningen for Gram og Stilling blev stiftet 2. pinsedag i 1885.

I 1915 blev der endelig afsagt højesteretsdom i en langvarig retssag om Brugsforeningens dårlige økonomi i perioden fra 1900 til 1902.

Butikken skiftede navn flere gange - f. eks. til "Brugsforeningen Gram og Stilling", "Gram-Stilling Brugsforening", "Forbrugsforeningen i Stilling", "Stilling Gl. Brugsforening", men allerede allerede i 1903 blev det vedtaget på en generalforsamling at lukke Brugsforeningen med underskud. Det blev også vedtaget at indlede en retssag mod uddeleren og to bestyrelsesmedlemmer.

Så sent som i 1917 blev der holdt en generalforsamling i brugsforeningen. Det vigtigste emne var stadig "underbalancen", som med renter og renters rente beløb sig til ca. 13.000 kr. Da der var tale om en andelsforening, var det medlemmerne, der skulle dække underskuddet med kontante indbetalinger. En del af underskuddet blev dækket ved en indsamling blandt medlemmerne i landets Brugsforeninger (FDB).

Brugsforeningen havde 198 medlemmmer, men 39 af dem slap for at betale, fordi de ingen midler havde.

Det kom senere til endnu en retssag om unøjagtigheder i Brugsens økonomi længe efter butikkens lukning. Der blev afsagt dom ved landsretten i 1921.

Se detaljer i forløbet i de gamle avisudklip fra Skanderborg Amtsavis længere nede på siden.

 

Gram-Stilling Brugsforening omkr. 1913. Med nybygget 1. sal. Foto udl. af TH.

Gram-Stilling Brugsforening. Personale omkr. 1913.

1889 - 1897. Adresse: Århusvej 21. (Senere købmand Siegel). Den oprindelige bygning er nedrevet. 

1897 - ca. 1917. Adresse: Lynghøjvej 5. (Senere købmandsforretning: Holm Andersen, Bertelsen m.fl.).

 

Gram-Stilling Brugsforening i Skanderborg Amtsavis 1885-1921.

- Repro-fotos: Jens Caspersen, Skanderborg Historiske Arkiv -

 

Annoncer 1885-1889:

13.3.1885.

19.3.1885.

9.12.1885.

12.7.1889.

---

Højesteretssagen:

15.10.1915.

I 1903 blev det vedtaget på generalforsamlingen at nedlægge brugsforeningen og anlægge sag mod brugsuddeleren og 2 medlemmer af bestyrelsen.

22.10.1915.

Højesteretsdom

23.10.1915. 

Højesteretsdom omstødte overretsdom efter lang votering. De 3 anklagede blev fundet skyldige.

27.10.1915.

Højesteretsdommens præmisser.

---

Brugsforeningens gæld:

23.6.1917.

Brugsen havde en gæld på 13.000 kr.

Brugsen havde 198 medlemmer. 

Hvert medlem hæftede for 84 kr.

26.6.1917

Indsamling i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger til Stilling Gl. Brugsforening.

Resultat: 3945 kr.

31.8.1917.

Fællesforeningen skænkede et beløb som hjælp til brugsforeningens medlemmer.

11.4.1920.

Uregelmæssigheder (igen) i Brugens regnskab.

 

Varelageret sælges:

27.4.1920.

Varelageret fra Gram-Stilling Brugsforening blev sat til salg af købmand L.J. Pedersen.

---

Landsretsdom efter konkurs:

27.6.1921.

Landsretsdom i konkursboet efter købmand L.J. Petersen.

 

Ejere:

Erik Pedersen 1897

Jens Ditlevsen 1903

Søren Ballegaard 1908

L.J. Pedersen 1912

---

Købmandsforr. fra 27. apr. 1920 (Stilling Handelsplads v. L.J. Pedersen).

L.P. Jensen 1920

Magdalene Holm Andersen 1920

P. Møller Eriksen 1928

Saltholt Bertelsen 1929

---

 

Forskellige bilag fra Stilling-Gram Brugsforening:

 

---oooOooo---

Til Købmand Bertelsen

Til Købmand Siegel

Til Erhverv

Til forsiden