Smeden i Gram.

 

Afskrift efter opgave af Inge og Charlotte, Stilling skole 1980.

 

Smedien lå på hjørnet af Brunesvej og Virringvej. Beboelseshuset lå længere oppe ad Brunesvej. Smedien er bygget omkring 1820. Areal: ca. 30 kvadratmeter. Selve huset er bygget i 1887.

 

 

 

Man lavede hestesko, bygningsbeslag, vognbeslag, landbrugsredskaber og reparerede stenhamre.

Der var en smedemester og en lærling. De brugte blæsebælg, esse (ildsted), håndboremaskine, ambolt, slibesten, smedetænger, smedeværktøj, vandkar  og jernkegle (en kegle hvorpå man lavede jernringe).

 

Bønderne kom og købte. Man fik jern fra jerngrossister, som boede i Horsens og Århus.

 

Man kom til smeden for at få skoet hesten. Smeden raspede også hestens hove, og hvis tandkødet groede for langt op på hesten, brændte smeden det af. Han ordnede også manken på islænderheste.

 

Arbejdstiden var fra kl. 7 morgen til kl. 6 aften – alle ugens dage - undtagen søndag.

 

 

 

Ambolt fra smeden i Gram.

Tilhører smedemester Svend Pedersen, Stilling.

 

lkj

Til link: Seniorklubben Fønix: Smedeklubben

Til Erhverv

Til forsiden