Stilling L´hombreklubs 25 års jubilæum d. 28.11. 1975.

Tage Rasmussens tale.

For 25 år siden arbejdede jeg i Århus. Jeg rejste med tog derud og hjem. I toget var der en mand, der også boede i Stilling og tog samme tog som mig - derud og hjem. Om aftenen spillede vi kort på turen hjem. Denne mand var Børge Andersen.

En dag spurgte han mig, om jeg troede, der kunne laves en L´hombreklub i Stilling. Det mente jeg nok, der var grundlag for.

Børge skaffede en mand til Stilling en aften. Han hed Mainertz, og han fortalte os en masse om L´hombrespillet.

Klubben blev stiftet en efterårsaften på Stilling kro. Der var vel en 15 - 16 mand til at begynde med. Nogle kunne spille L´hombre, og andre måtte til at lære det. Børge Andersen lærte os at spille spillet og lærte os om turnerings-L´hombre. Altså kan man sige, at den egentlige stifter af klubben er Børge Andersen, som vi har den glæde at have iblandt os i aften.

Der blev desværre aldrig lavet en protokol i foreningen. Det kunne ellers have været sjovt, om vi havde haft sådan en. - Blandt de første medlemmer fra 1950 har vi stadig: Børge Andersen, Egon Nielsen, Børge Jørgensen, Carl Bertelsen og Tage Rasmussen. Skulle jeg have glemt nogen af de tilstedeværende, må man have mig undskyldt!

Børge var den første formand. Da han rejste fra byen, blev Carl Bertelsen formand, og for ca. 15 år siden fik jeg den fornøjelse at blive formand. I de sidste ca. 10 år har jeg haft den glæde at have Kjeld Rohde som kasserer. Det vil jeg gerne sige dig tak for, Kjeld. Tak for dit store arbejde!

Vi har i klubben haft den fornøjelse at deltage i DM, tilmed i finalen. Et hold bestående af kromand Jacobsen, Tage Siim, Carl Bertelsen og Børge Jørgensen var med i finalen et par gange og nåede en pæn placering - men først i 1963 tog vi rigtig fat på at komme i finalen til DM.

Kjeld Rohdes hold har været med 3 - 4 gange siden, men, undskyld mig, mit eget hold har været med 10 gange ud af 12 mulige. Det er vistnok lidt af en rekord, som vi kan være stolte af her i klubben. Jeg vil gerne takke mine holdkammerater for den glæde, det er for mig at spille sammen med jer.

Vi spillede i mange år på kroen i Stilling, men for et par år siden valgte vi at flytte her op i Gram forsamlingshus, og det er der vist ingen, der har fortrudt.

Jeg vil også denne aften rette en tak til dig, slagter Jespersen, for den store indsats, du i nogle år har gjort ved at oplære begyndere. Det er vi meget glade for, og vi vil sige dig mange tak, og vi håber, at vi igen må få din assistance til næste efterår.

Men mine damer, mine herrer, jeg vil også rette en stor tak til stifteren af L´hombreklubben Børge Andersen. Denne mand er den egentlige årsag til, at vi her i aften kan fejre vores 25 års dag. Vi siger dig tak, Børge, tak for al den glæde, du har skaffet os ved dit initiativ for 25 år siden. Vi har haft 25 gode år, og vi håber, at vi også fremover må få mange gode L´hombre-aftener.

Må jeg på klubbens vegne have lov til at overrække dig en lille gave, som du kan tage med dig hjem. Jeg håber, den vil give dig gode minder om Stilling L´hombreklub. Må jeg bede alle rejse sig op - og med mig - udbringe et leve for Børge Andersen.

---oooOooo---

Afskrift: LKJ. Forbehold for korrektur.

Til Stilling L´hombreklub

Til forsiden