Bruden

Foto: Leif Tychsen

Foto: Leif Tychsen

Foto: Leif Tychsen

Foto: Leif Tychsen

Publikum. Forrest: Helga Christensen, Erna Jespersen, Esther Jørgensen.

---

Til Dilettant-siden

Til forsiden