Konfirmander og navne:

Telegram fra Villumsens boghandel 1947.Udl. af Bodil Mæhlisen.

---

Konfirmander - efteråret 1939. Lissi Korshøj Jensen: nr. 2 t.v. for pastor Skov. Udl. af Per Nielsen.

---

Konfirmander omkr. 1940.

Bagerst fra v.: 1 Svend Pedersen - 2 Valther Sørensen. Kærsholm - 3 Harry ?(Gram) - 4 ? Christensen - 5 Ulla ? (Vrold)  - 6 ? - 7 ? - 8 Anna Gammelgaard - 9 Svend Michelsen 10 Villy ?

2. rk. fra v.: 1 Eigil Kristensen - 2 ? - 3 Erik ? (Slagter) - 4 Svend Aage Andersen - 5 ? - 6 Asger Mogensen - 7 ? - 8 Grethe Jensen

3. rk. fra v.:  1 ? - 2 ? - 3 ? - 4 ? - 5 Henry Andersen - 6 ? - 7 ? - 8 ? - 9 Ellen Jensen  - 10 Carl Overgaard - 11 Alfred Pedersen - 12 (i stribet jakke) Else Sørensen

Siddende fra v.: 1 Anna Hansen - 2 Dora Jochumsen - 3 Ella Axelsen - 4 Else Lykke - 5 Sigrid Christensen - 6 ? - 7 ?

Navne: Svend Pedersen og Steen Jæger.

---

Konfirmation sept. 1941. Udlånt af Henning Siegel.

På billedet ses bl.a.: ( i rk.2):  Henry Siegel - (i rk. 3):  Margit Kristensen - Anna Korshøj Jensen - Else Lykke - og Asta Graff - (i forreste rk.= rk.5): Evan Jørgensen - Frode Pedersen.

---

Konfirmation. Slotskirken 1942. Foto udlånt af Marlene Ib Skjødt.

...

---

Skanderborg Slotskirke. Gram konfirmander. 1943. Udl. af Olga Hesselbjerg.

Navne i tilfældig rækkefølge: Kristian, Dorothy, Ragnhild Madsen, Ester Jensen, Anna Guldborg. I alt: 9 piger og 1 dreng.

---

 

Konfirmation Slotskirken september 1944. Foto udlånt af Else Siegel

I bagerste rk. ses bl.a. (nr 2 efter pastor Skou) Sofie Pedersen, Randersvej, herefter med briller Meta Jochumsen og Eva Hansen - i midterste rk. Else Hansen og i forreste rk. Ove Nielsen 

 - - - -

Konfirmation i Stilling kirke  1944. 

Navne:  (vi mangler billede !)

---

Skanderup kirke. 1946. Udlånt af Erik Pedersen.

Set bagerst fra v.: 2. rk. nr 2 Svend Erik Pedersen - nr. 4 Ib Tvergaard - nr. 5 Henning Bøgh

3. rk. fra v.: nr. 1 Ellen Andersen, Gl.Randersvej

Forreste rk. fra v.: nr. 2 Erik Pedersen - nr. 5 Erik Andersen

Øvrige konfirmander er - så vidt vides - ikke fra Stilling/Gram. Navne oplysn.: Henning Bøgh (Sv. Erik P og Erik P = fætre)

---

Konfirmeret i Skanderup Kirke marts 1947. (Aage Hansens fotoalbum).

---

 

Skanderborg Slotskirke, sep. 1947.  -   Udlånt af Gurli Bødker

På billedet ses bl.a.: Bagerst fra v. på muren nr 2 (med slipover) Poul Borum Pedersen - nr 5 Erling Rasmussen  

Bagerste rk. - nr 11 (med hvid sløjfe)  Anna Møller, Gl.Randersvej  - Rk. 2 nr 10 (med lyst hår) Gurli Clemmensen - Forreste rk. nr 7 Grete Sørensen - nr 8 Tove Rasmussen

...

Konfirmander ved Slotskirken - sept. 1948. 

På billedet ses bl.a. i bagerste rk.:  Herluf Winther - Ejnar Mogensen - Henning Laursen

---

Skanderborg Slotskirke. Konfirmation 1949

Bagerste rk. - på muren med hvid trøje: Knud Erik Kastor Jensen

 2 rk. fra v.: nr 1 Jørgen Møller  -  8 Karen Pedersen? - 10 Else Andersen - 11 Birgit Pedersen (g. Nielsen) .

Forreste rk. fra v.: nr 4 Annelise Mads Hansen? -  5 Inga Nielsen 

Udl. af Birgit Nielsen.

--

---

 

Skanderborg Slotskirke. Konfirmation 1950.

I bagerste rk. ses bl.a. Børge Linnemand  Pedersen

I rk. 3 ses bl.a. Ejlif K. Nielsen - Ingrid Brandt Winther - Lis Tvergård

forrest bl.a. Kaj Nielsen - Erik Gårdahl Svendsen - Heinrich K. Nielsen - og Svend Aage Hansen

desuden Jutta Edvardsen og Ingrid Nielsen (mek.)

---

Konfirmation 1951. Udlånt af Inga Rosendal.

Bagerste rk. fra venstre: nr.: 10 Berg Jensen

2. rk. fra v.: 1 ? - 2 Svend Hjort Pedersen - 3 ? - 4 ? - 5 Jørn Ottesen - 6 ? - 7 ? - 8 ? - 9 Birgit Møller - 10 Inga Lysdahl - 11 Marianne Jensen - 12 ?

Forreste rk. fra v.: 1 Arne Pedersen - 2 ? - 3 ? - 4 ? - 5 Pastor Skou - 6 ? -  7 Ulla ? - 8 Margit Antonsen - 9 ?

---

Skanderborg Slotskirke. Konfirmation marts 1953. Pastor Skov. Udlånt af Henry Hansen.

Vi har kun navnet på nr. 11 i bagerste rk. fra v.: Henry Hansen, Stilling.

---

Skanderborg Slotskirke. Konfirmation 1953 eller 1954. Udlånt af Knud Jensen (Richs)

Bagerste rk. fra v.: nr 3 Viggo Nedergård Nielsen  - nr 7 Ole Pedersen?

2. rk. fra v.: Jørn Østergaard

3. rk. fra v.: nr 1 Inger Iversen Gram  - 5 Betty Jensen - nr 9 Knud Jensen (Richs) - Pastor Skou

---

Skanderborg Slotskirke. Konfirmation 1954. Udl. af Torben Nielsen.

På billedet ses bl.a. i "næsten" bagerste rk. Erland Christensen og Torben Nielsen 

I rk. 2 fra v.: Christel Jespersen - Nina Nielsen - Margit Jensen - Birgit (post) Nielsen - Gerda Langhave -

I rk 3 - ses bl.a. 9. Jørn Ehrenreich - 10 Vagn Nielsen, Gram - og yderst (før pastor Skou)  - Tage Jensen

og i forreste rk. nr 1. Frank Jæger? - 13 Elna Christensen,Gram

---

Skanderborg Slotskirke. Konfirmation Skanderborg 1955. Foto udlånt af Vagn Juul Rasmussen.

Tilføjelse fra VJR: 1. rk. nr. 2. Kent Sommer, Mesing, nr. 3. Martin Andersen, nr. 5. Ove Sørensen, nr. 14. Leif Vammen Pedersen.

---

Skanderborg Slotskirke. Konfirmation 1956. Udl. af Finn Sommer.

Bagerste rk. fra v.: 1 Finn Sommer Jensen  - 2 Jørn Jakobsen - 3 Freddy Hofmann - 4 Henning Rasmussen - 5 Martin Føns - 6 Ib Jensen - 7 Tage Pedersen - 8 Poul Otto Mogensen - 9 Keld Becher Pedersen - 10 Arne Albrechtsen - 11 Heine Sørensen Gram - 12 ViggoAxelsen(?)

Midterste rk. fra v.: 1 Hanne Blach Pedersen - 2 Inge Skytte - 3 Maria Pedersen Foerlev - 4 Ellen Larsen Foerlev - 5 Kurt Hansen - 6 Bent Østergård Andersen Gram - 7 Peter Jensen - 8 ? - 9 Knud Christensen - 10 Bo Bengtsen Gram - 11  Leif ? - 12 Jens Jochumsen

Forreste rk. fra v.: 1 Mona Bindzus - Edel Christensen - 3 Betty Mona Jensen - 4 Bente Hedegård Gram - 5 Inge Lise Mikkelsen Gram - 6 Gurli Andersen Gram - 7 Inger-Lise Jensen - 8 Ida Enevoldsen - 9 Inga Jensen  - 10 Pastor Schou

Med blå farve - fra Stilling og Gram området - navne bl.a. Gurli Rohde

---

Skanderborg Slotskirke. Konfirmation oktober 1958. Pastor Truelsen. Udlånt af Ingelise Juul Hansen.

2. rk. fra v.: nr 2 (m/V-udskæring) Ingolf  Lund Kristensen- 6 Svend Aage Vedersø Andersen, Vitved

3. rk. fra v.:  nr 7 Anette Hansen, Skbg - 10 ?Knudsen, Skbg

4. rk. fra v.: nr 4 Inge Jepsen, Skbg - 10  Henrik Heide Pedersen, Jeksen - 11 Henning Møller- 13 pastor Truelsen

5. rk. fra v.: nr 3 Ulla Bach - 4 Ingelise Juul Johansen - 6 Lisbeth Kayser - 8 Ulla Rise - 9 Ingrid ?

Forreste rk. fra v.: 2 Svend Erik Sørensen, Hørning

Med blåt: Stilling Gram området - Navne: Ingelise Hansen

---

Forårskonfirmation Skanderborg Slotskirke 1958

 

 Bagerste rk. fra v.: - 3. Hans Jørgen Nielsen - 9. Finn Rosenberg - 12. Ole Jensen - 17. Henning Nørgaard.

 Midterste rk. fra v.: - 1. Karen Andersen - 2. Jonna Bech - 3. Karen Marie Bech Pedersen - 4. Inger Nielsen, 

 Gl. Randersvej - 6. Karen Jørgensen,Gram? - 7. Hanne Bindzus - 8. Lillian ? - 10. Hanne Nielsen, Gl. Randersvej - 14. Bent Lauritzen. Mallinggård.

 Forreste rk. fra v.: - 10 Ruth Hansen.

 

 Billede udlånt af Hanne Jespersen – Navne: Hanne Jespersen  og  Jørn Pedersen.   

 

---      

Skanderborg Slotskirke. Konfirmation 1958. Udl. af Steen Jæger.

Bagerste rk. fra v.: 1 ? - 2 ? - 3 ? - 4 ? - 5 ? - 6 ? - 7 Preben Juel - 8 Steen Reher - 9 ? - 10 Ralf Sørensen - 11  ? - 12 ? - 13 ?

2. rk. fra v.: 1 Axel Nielsen - 2 Erik Lindegård Nielsen - 3 Steen Jæger - 4 ? - 5 ? - 6 ? - 7 ? - 8 ? - 9 ? - 10 Lisbeth Mogensen - 11 Eva Rasmussen - 12 ? - 13 ? - 14 ? - 15 Pastor Schou

3. rk. fra v.: 1 Kurt Madsen - 2 Bent Jakobsen? - 3 Lisbeth Dahl - 4 ? - 5 ? - 6 ?Frandsen - 7 Dorit Sonne Madsen - 8 ? - 9 Grethe Hansen - 10 Jonna Anthonsen - 11 Grethe Jonassen - 12 Yrsa Jensen - 13 ?  

Forrest fra v.: 1 ? - 2 Preben Jensen - 3 ? - 4 Knud Erik Sørensen - 5 ? - 6 ? - 7 ? - 8 Ejvind Laursen -  9 ? - 10 ?

Navne: Steen Jæger og Knud Erik Sørensen.

---

Skanderborg Slotskirke. Forår 1959. 

Bagerste rk. fra v.: 1 ? - 2 ? - 3 Karla Jensen - 4 ? - 5 ? - 6 ?

Midterste rk. fra v.: 1 Carl Edvard Nøhr Rasmussen - 2 Villy Jørgensen - 3 Pastor Skov - 4 ? - 5 IngeHedegaard Sørensen - 6 Sonja Bengtsen - 7 ? - 8 Eva Jensen

Forreste rk. fra v.: 1 Jørn Søballe Jensen, 2 Finn H Hansen,Vrold - 3 ? - 4 ? - 5 Henning Nielsen - 6 ? - 7 Erik Andersen - 8 John Leach,Ladegårde - 9 Thorvald Halkjær

---

Skanderborg Slotskirke. Konfirmation efterår 1959. Pastor Schous hold. Udl. af Leif Køhler Jensen.

Navne: Helle Rohrberg og Poul Christensen

1. række fra venstre:

Lilli Rønne, f. Hedelund Nielsen, Karin Kleis. Inge Hjortsberg, Ingrid Rasmussen, Gunda Pedersen, Gunvor Christiansen, Birgit Kildevæld Nielsen, Elna Christiansen, Jytte Nielsen, pige, pige, Inge Nielsen, Anni Hansen.

2. række fra venstre:

Svend Asger Norup, dreng, dreng, dreng, Keld Madsen, pige, Helle Rohrberg, Elin Bang, f. Gerning Møller, Kirsten Andersen, Anna Grete Bech Pedersen, Lis Søgaard, Bodil Friis, Else Reinsmark, Ulla Faarbæk, pige, Else Laursen, pastor Schou

”Sidste række” fra venstre:

Jørgen Steffensen, Karl Jørgen Nielsen, Børge Frank, Freddy Jacobsen, dreng, John Steffensen, Peter Hansen, Benny Siim, Ronald Sørensen, Gunnar Pedersen, Steen Buch, Johan Ernst Kirkebæk Kristensen, Anette Kristensen, Inge Hedegaard Jensen, Betty Hølund, Kirsten Harbo

Bagest fra Venstre:

Anders Juul, Karl Jørgen Nielsen, Johnny Nielsen, dreng, dreng, dreng, dreng, Per ?, Leif Køhler Jensen, dreng, Knud Aahauge, Poul Kristensen

4 drenge til højre – fra venstre:

Dreng, dreng, Kurt Nedergaard Nielsen, Knud Erik Andersen

---

Skanderborg Slotskirke. Konfirmation efterår 1959. Kapellan Truelsens hold. Udlånt af Ole Lyck.

Bagerste  rk. fra v.: Nr.  1 Preben Andersen -2 Sven Aagesen – 3 Jens Paludan-Møller – 4 Jens Kirkegaard – 5 Kurt (Hørning) – 6 Jan Skov Andersen) - 7 Hans Jørgen Nielsen - 8 Preben Greibe – 9 Ole Holm Buksti -   nr? Hanne Poulsen  - ? - ? – 13 Sten Brødsted - 14 ? - 15 Knud Erik? – 16 Lena Møller-Andersen – 16 ? -17 Søren Truelsen – 18 ? – 19 ? - 20 Palle? og 21 ?  - Yderst kapellan Truelsen 

2. rk. fra v.:  Nr. 1 Agnes Mortensen – 2 Signe (Hørning) – 3 Else Hansen(?)  –  4 Ingrid Wendelbo  – 5 Inger?  – 6 Bodil Iversen, Hørning -  7 Lis Christensen –  8 Kirsten Andersen (Gl.Station) – 9 Eva Jette Nielsen – 10 Grete Høj – 11 Helle? – 12 ? -13 ? – 14 ? – 15 ? – 16 ? –

Har et par navne : Inga R Petersen  og Ketty Jakobsen, men ved ikke hvem, det er.

3 rk. fra v:  Nr. 1 ? – 2 Lisbeth Pedersen – 3  ? – 4 Lene Kristensen – 5 Hanne Jensen – 6 ? – 7 ? – 8 Lena/IngerLise Støckler – 9 Lena/Ingerlise Støckler (hvem er hvem?)  - 10 ? Dalsgaard (?) – 11 ? – 12 ? – 13 ?

Forreste rk. fra v.: Nr. 1 Svend Åge? – 2 Niels Krintel (?) – 3 Ole Bøgedal – 4 Ole Lyck – 5 Erik Laustsen – 6 ? – 7 Heinrich Bjørn – 8 Jens Simonsen – 9 Per Rasmussen – 10 John Sommer og 11 Lars Hanson.

Navne: Lis Christensen m.fl.

---

 

Konfirmation omkr. 1960. udl. af Gert Andersen.

I bagerste rk. fra v.: 1 ? - 2 ? - 3 Gert Andersen, Gram -  4 Hans Rohde  - 5 ?Brandborg - 6 ? - 7 ? - 8 ? - 9 ? - 10 ? - 11 Knud Østergård? 

I midterste rk. fra v.:  1 ? - 2 ? - 3 ? - 4 Kaj Sørensen - 5 Orla Kristensen 6 ? - 7 Thor Lethenborg? - 8 Aage Sørensen, Gram  9 ? - 10 Pastor Truelsen

Siddende fra v.: 1 - Erling Østergaard - 2 ? - 3 Esther Nielsen - 4 ? - 5 Herdis Jørgensen,Gram? 6 ? - 7 ? - 8 ? - 9 ?

---

Skanderborg Slotskirke. Konfirmation 1960. Udlånt af Torben Rosenberg.

Bagerste rk. fra v.: alle er vist fra Skanderborg - så umiddelbart ingen navne

2. rk. fra v.: 1 Kirsten Holm Nielsen - 2 Inger Lise Jakobsen - 3 Gyan Langhave - 4 Ole Bindzus - 5 Benny Nielsen - 6 Tommy Nielsen - 7 ? -  8 Poul Lindegård Nielsen -  9 ? -  10 Torben Rosenberg - 11 Pastor Schou

3. rk. fra v.: 1 Lone? - 2  ? - 3 ? - 4 Else Pedersen -  5 ? -  6 ? - 7 Lis Sørensen -  8 ? - 9 ?

---

Skanderborg Slotskirke. Konfirmation 1960. Pastor Skov. Udlånt af Ole Pedersen.

Bagerste række: fra v.: Ib Jensen

Rk. 1 fra v.: 1 ? - 2 Ole Pedersen - 3 ? - 4 ? - 5 Ejvind Byskov - 6 Bjarne Hansen - 7 Hans Jørgen Guldberg - 8 Henrik Dygård - 9 ? 

Rk. 2 fra v.: 1 ? - 2 Niels Jørgen Grønlund ? - 3 ? - 4 ? - 5 ? - 6 ? - 7 ? - 8 ? - 9 ? - 10 Ove Lyse,Tebstrup - 11 Gert ? - 12 ? - 13 Per Kjeldsen Hansen - 14 ? - 15 ? - 16 Poul Erik Stephansen - 17 ? - 18 Poul Erik Roding - 19 ? - 20 ? - 21 ? - 22 ? - + de 2 piger bagved 23 ? - 24 ? 

Rk. 3 fra v.: 1 ? - 2 Villy Madsen,Tebstrup - 3 ? - 4 ? - 5 ? - 6 ? - 7 ? - 8 John Jensen - 9 Jens Jørgen Stridbæk

Rk. 4 fra v.: 1 ? - 2 ? - 3 ? - 4 Lis Sørensen - 5 Inger Jensen - 6 Henny ?,Hylke - 7 ? - 8 ? - 9 Lene Kristensen,Fruering - 10 Hanne Venneberg - 11 ? - 12 ? - 13 ? - 14 Hanne Winther Christensen - 15 ? - 16 ? - 17 Gertrud Påskesen - 18 ? - 19 Pastor Skou

Rk. 5 fra v.: 1 Eva Skjold - 2 ? - 3 ?Kjeldsen Hansen - 4 Elisabeth Norup - 5 Laila ? - 6 ? - 7 ? - 8 ? - 9 Inge-Merete Christensen - 10 ? - 11 ? - 12 Inge Møller 13 Birthe Møller

---

Skanderborg Slotskirke. Konfirmander 1962. Pastor Skovs hold. Udl. af Jytte Poulsen.

På billedet ses bl. (i bagerste rk.): Grethe Jacobsen. Gl. Randersvej - Ove Holm Nielsen, Gram -  

2. rk. Jytte Poulsen - Lis Antonsen - Birgit Bech Pedersen - Stig Andersen,Gram ? -

-----

Konfirmation 1962. Navnelister. Udl. af Alis Laursen.

---

Skanderborg Slotskirke. Konfirmation 1963. Udl. af Bente Sommer Lundum.

I bagerste rk. fra v.: nr. 6 Carsten Holmgaard Nielsen

Midterste rk. fra v.: nr. 3 Ingerlise Loft Jensen -  5 Kirsten Bertelsen - 6 Kirsten Rasmussen - 7 Leif Froberg - 8 Arne Hansen

Forrest fra v.: nr. 4 Sonja Hougård Hansen - 6 Ritha Andersen - 9 Bente Sommer Jensen

---

Realskolen. Konfirmation. 1961.

I bagerste rk. nr. 2 fra v.: Erling Juul Rasmussen - nr. 5 Finn Kristensen - nr. 6 Peter Frandsen

Forreste rk. fra v.: nr. 6 Inger Lerche Hansen - nr. 7 Annie Meier Pedersen 

---

Stilling kirke. Konfirmation 6. maj 1977. Pastor Jens Ole Munch.

Foto udlånt af Marlene Ib Skjødt.

Navne fra venstre: 1. Ole Johansen, 2. Peter Juhl Nielsen, 3. Claus Borup,

 4.Torben Bihrmann Rasmussen, 5. Susanne Danielsen, 6. Leif Sørensen, 7. Esben Damsgaard,

 8. Jens Christian Z. Dahl, 9. Flemming Toft Jensen, 10. Lene Sørensen, 11. Joan Mørk Nielsen,

 12. Susanne Birgitte Jacobsen, 13. Berit Magnussen, 14. Anette Lang Nielsen,

 15.Vibeke Voigt Mæhlisen, 16. Marlene Jensen, 17. Winnie Schmidt Jensen.

---

Stilling kirke. Konfirmation 1987. Udl. af Steen Jæger.

---

Stilling kirke. Konfirmation 1988. Udl. af Karen Margrethe og Finn Sommer.

---

Stilling Kirke. Konfirmation 1989. Udl. af Karen Margrethe og Finn Sommer.

Fra v.:  Rikke N. - Rikke R. - Ann - Ole - Jes - Jesper og Mikkel

---

Telegram fra Villumsen boghandel. 1947. Udl. af Bodil Mæhlisen.

---

Telegram fra Villumsens Boghandel. 1958. Udlånt af Hanne Jespersen.

---

Rettelser og tilføjelser og nye fotos modtages gerne!

Skriv til: info@stillinglokalhistorie.dk 

---oooOooo---

Til forsiden

Til skolerne