Stationsbyen - ældre fotos

-  ordnet efter lokalitet og emne -

Søvejen 1920. Udl. af Skanderborg Egnsarkiv.

Postkort med flere motiver:

4 motiver. 1910. Udl. af TH.

Se postkortet i STORT format her.

Stilling ca. 1920

Stilling ca. 1930. Udlånt af Finn Krone

Stilling ca. 1930

Lynghøjvej:

Jernbaneoverskæringen ved Lynghøjvej ca. 1905. Udl. af TH

Jernbaneoverskæringen ved Lynghøjvej. 1908. Udl. af TH.

 

Lynghøjvej 5. Omkr. 1925

Lynghøjvej 1910

Lynghøjvej. Jernbaneoverskæring. Ca. 1920. Udl. af TH.

Postkort fra "Ballevaselund" 1912. Udl. af Thorvald Halkjær.

---

Lynghøjvej ca. 1932

Lynghøjvej 1936. Udl. af Skanderborg Egnsarkiv

Udsigt fra Karolinehøj. 1965. Udl. af Bente Sommer Lundum.

---

Mejeriet Alhøj, Lynghøjvej. 1905. Udl. af TH

Mejeriet Alhøj, Lynghøjvej, ca. 1917

Mejeriet Alhøj, Lynghøjvej, 1947. Udl. af Skanderborg Egnsarkiv.

Skanderborgvej:

Skanderborgvej 1932. Udlånt af Finn Rosenberg.

Skanderborgvej 1932. Udlånt af Finn Rosenberg.

Skanderborgvej omkr. 1950. Udlånt af Poul Erik Østergaard.

Skanderborgvej 1960. Foto: Erling Østergaard.

Århusvej:

Århusvej. 1900. Udlånt af Skanderborg Egnsarkiv.

Stilling mølle, Århusvej 23. Tidligere Gram Mark. Opført o. 1895. Nedrevet o. 1930. Udlånt af Asta Jørgensen

Århusvej 1913. Udl. af Skanderborg Egnsarkiv.

Århusvej 1913. Udl. af LN.

Århusvej (Skanderborgvej).1914. Udl. af Skanderborg Egnsarkiv.

Århusvej 1914. Udl. af TH.

Århusvej 1914. Udl. af Skanderborg Egnsarkiv.

Århusvej ca. 1915. Udl. af Skanderborg Egnsarkiv.

Århusvej ved Korsvejen. Ca. 1924. Udl. af Skanderborg Egnsarkiv

Århusvej. Korsvejen. Ca. 1930. Foto: P. Olesen.

Århusvej 1932. Udl. af Finn Rosenberg.

Århusvej 1947. Udl. af Bodil Mæhlisen

Århusvej ca. 1950. Udl. af TH.

Århusvej 1960. Udl. af LK.

Hotelvej/Stationsvej/Stationerne:

Stilling station 1920. Foto: P. Thomassen

Alhøj Virring Foderstof 1936

Stationen og hotellet

Stilling station 1979. Foto: Thorvald Halkjær

Hånddrevet godskran på Stilling station ca. 1960

Pladsen ved den gamle station og hotellet ca. 1910

Se postkortet i stort format her.

Stilling Sø:

Søvejen 1910

Parti ved Stilling Sø 1905-1910. Postkort udlånt af Thorvald Halkjær.

Se postkortet i stort format her.

Andre lokaliteter:

Bøghsvej 1950. Udlånt af Svend Pedersen.

Dybdalsvej. År??? Udlånt af Erling Rasmussen.

---oooOooo---

Til mini-LEX

Til Billeder

Til Stilling stationsby. Den første byudvikling

Til forsiden