Stilling station

Stilling Holdeplads o. 1900. Udl. af TH.

---

Postkort fra Stilling o. 1900. Udl. af TH.

---

Stilling station (nr. 264) omkr. 1910. Udl. af TH.

Taget i brug 14/9 1871.

---

Pladsen foran Stilling hotel med stationen til højre. Udl. af TH.

---

Stilling station med personale o. 1920.

---

Stilling station omkr. 1920.

Stilling station o. 1920.

---

Stilling station omkr. 1930. Udl. af TH.

---

Stilling station o. 1940. Foto udlånt af Vagn Juul Rasmussen.

Bemærk klokkerne ved overkanten af vinduet mellem de to mænd!

---

Stilling station. Opslagstavle med lampe. Foto udlånt af TH.

---

Stilling station. Udl. af Svend Johnson. År?

---

Rasmus Pedersen, Stilling, portør ved Skanderborg station. 1954. Udlånt af Hanne Højfeldt.

---

Stilling station 1956. Jens Jocumsen og Kurt ... Foto: Vagn Juul Rasmussen.

---

Stilling station 1956. Kurt .. og Smith. Foto: Vagn Juul Rasmussen.

---

Stilling station 1956. Foto: Vagn Juul Rasmussen.

---

Tog ankommer fra Århus. Foto: Jørgen Siegel.

---

Stilling station. Hånddrevet godskran o. 1960.

Link: Små svingkraner.

---

Ved siden af kranen var der et tremmeskur.

 Det var i brug under og lige efter 2. verdenskrig og blev anvendt til kreaturer og måske kul.

VJR.

---

Stilling station 1960. SE.

---

Stilling station o. 1960.

Taget i brug 1. sept. 1924 sammen med dobbeltsporet.

Nedlagt 26. maj 1979.

---

Ugekort: Stilling-Horsens. 1964. Udl. af TH.

---

Billet Aarhus-Stilling 1964. Udl. af TH.

---

Bagagemærke. Stilling-Kalundborg. Udl. af TH.

---

Stilling station med sidespor. 1974. Foto: Gunnar W. Christensen.

Se: tog-billeder.dk

Stilling station fik status som trinbræt i 1974.

 

---

Stilling station d. 18. 5. 1979. Foto: Thorvald Halkjær.

---

Stationen blev nedlagt d. 26. maj 1979. Foto: Thorvald Halkjær.

Billederne er taget lige efter, at DSB har overladt stationen til Postvæsenet.

Kaj Klostergaard. 25,5.1979. Skanderborg Amtsavis.

---

Drikkevand. 2007.

---

Klokke 2008.

---

Stilling station 2007.

---

Tegning: Helle Jardenbæk

---oooOooo---

Til: På skinner: København-Frederikshavn. Stilling station 02:39:20.

Til Jernbanen ved Stilling. Fotos.

Til Jernbanen ved Stilling. Historie.

Til Jernbanen ved Stilling. Artikel v. P. Thomassen.

Til forsiden