STILLING BAGERI, Århusvej 26

- fotos udlånt af Aase Winther -

Bageriet er formentlig bygget omkring år 1900, hvor vi møder navnet Ankerstjerne, fra 1910: Otto Ejnar Pedersen, fra 1915: Christian Sørensen og fra 1918: Viggo Jensen.

Bager Jensen blev en kendt og vellidt mand i byen. Han deltog i det offentlige liv, både hvad angik sjov og alvor. Han var i en periode sognerådsformand for Skanderup-Stilling Kommune.

I 1957 solgte han forretningen til Aase og Herluf Winther, som udvidede og moderniserede både forretning og bageri. Efter nogle år som bagermester begyndte Herluf Winther at interessere sig for ejendomshandel, og i 1973 blev bageriet forpagtet til bagermester BentMidtgaard. Midtgaard havde bageriet i nogle år, og derefter overgik forpagtningen i 1978 til Esther og Kurt Graabæk Rasmussen, som i 1986 købte bageriet. Bageriet blev tilknyttet kæden "Håndværkerbageren".

I 1997 blev bageriet solgt til den nuværende ejer - og tilknyttet "Bavinchi"-kæden.

Stilling Bageri ca. 1918, hvor Viggo Jensen overtog bageriet.

(Bygningen er opført år 1900).

Stilling bageri med tilbygning og høj skorsten.

Stilling Bageri omkring 1950.

Bagermester Viggo Jensen på landtur.

Ann. 1922

Bagermester Viggo Jensen (nr. 3 fra venstre) har sin efterfølger Herluf Winther (nr. 2 fra venstre) med på landtur - her hos gårdejer Anton Kristoffersen, Vitvedbakken. Omkring 1957.
Bagermester Herluf Winther - ca. 1958-60 - på landtur.

Bagersvende og lærling 1958-60.

Fra venstre: Finn Rosenberg - (svensk?) - Preben Laursen.

I bageriet - fra venstre: Preben Laursen og Herluf Winther.

Bagersvend Finn Rosenberg præsenterer sin bronzemedalje - modtaget for veloverstået svendeprøve - ca. 1964.

Den gamle murstensovn blev erstattet af en el- ovn.

Mandskabet her hjalp til med at køre murstenene ud af bageriet - der var faktisk lige så mange sten som til et helt hus.

Fra venstre: Smed Madsen - ? - Murermester Ernst Andersen - murersvend Peder Andersen - bagersvend Preben Laursen og barber Johan Jensen, Århusvej.

Olga Hesselbjerg Sørensen og Tove Jensen i butikken. 1951.

Flere fotos:

Bagervognen på Århusvej omkr. 1950.

Rasmus Pedersen og Hans Peter Petersen.

Foto: udl. af Ole Pedersen.

Marie Jensen. 1949.

Foto: Skanderborg Egnsarkiv.

Viggo Jensen ca. 1930.

Helga Jensen. 1956.

Stilling bageri 1961. Ejer: Herluf Winther.
Stilling Bageri. Bagermester Midtgaard med hjælpere. 1973. Udl. af SE.

Stilling Bageri. Bavinchi-kæden. 2007.

Foto udl. af Esther og Kurt Graabæk Rasmussen

sep.. 2010. LN. Korr.: AaE.

Til Erhverv

Til forsiden