Stilling Møbelfabrik

P. Borum Petersen (1903-1974) kom til Stilling fra Stjær omkring 1930 sammen med sin kone Johanne. På Hotelvej 4 startede han sin egen virksomhed. På det tidspunkt blev der næsten udelukkende produceret stuemøbler, der blev lavet som håndværk efter tegning.

Den ugentlige arbejdstid var på 70 timer - fordelt på 6 dage. 

Efterhånden gik virksomheden mere og mere over til specialisere sig i at fremstille skriveborde, som blev lavet på maskine i serier op til 200 ad gangen. De fleste blev eksporteret til USA.

Borum Petersen, som startede virksomheden, var udlært i Åes og arbejdede en periode som møbelsnedker i Århus, inden han etablerede sig som selvstændig i Stilling.

Virksomheden havde til huse i en nedlagt brugsforening. Den blev udvidet første gang i 1939, endnu engang i 1944, og efter endnu en udvidelse i 1960 var mulighederne for yderligere plads til møbelproduktionen udtømte. I 1969 stoppede møbelproduktionen. 

I tidens løb har en del af byens mænd arbejdet hos Borum Petersen - bl.a. Egon Jørgensen, brødrene Blach Petersen, Meier Pedersen, ligesom Borum Petersens sønner Henning og Poul samt Hennings kone Sigrid har været medarbejdere i virksomheden.

Se også: Keld Møller Pedersens erindringer

 

Reklamegave fra Stilling Møbelfabrik:

Udlånt af Torben Rosenberg.

 

Fabrikken har flere gange været ramt af brand, men hver gang lykkedes det at begrænse skaderne. 

Mange af byens (daværende) børn vil endnu kunne huske, da de lå på "Foderstoffen"s tag og fulgte den største brand fra første parket.

Billeder fra branden.

---

Borum Petersens Møbelfabrik med fabrikken til højre og privatboligen til venstre ud mod Hotelvej.

Foto udlånt af Asta Løsmar.

Foto af møbelforretningen, Århusvej 53: LN.

Omkring 1960 købte Borum Petersen ejendommen "Damager", Århusvej 55, hvor han overvejede at bygge en ny møbelfabrik på grunden mellem Damager og den nu nedlagte Stilling Skole. Hele produktionen kunne så flyttes derud. Planerne blev dog opgivet på grund af  omkostningerne. I stedet blev der opført en møbelforretning, som en af sønnerne blev leder af.

Forretningen på Århusvej 53 blev omkr. år 2000 solgt og drives nu under navnet Møllers Bolighus. 

 

 

 

Møbelfabrikken på Hotelvej 4 er nu nedlagt. I en årrække husede den tidligere privatbolig for familien Borum Petersen Andelsbankens lokale filial.

Derefter overtog et glarmester-firma bygningen. 

I dag sælges der motorcykeldele af firmaet: "Bike Workx" på adressen Hotelvej 4.

 

 

 

Kilde: Århus Stiftstidende d. 26.8.1968.

LN/LKJ. 20.5.2008.

Efterlysning: Hvis nogen kan hjælpe os med fotos fra møbelfabrikken eller værkstedet, hører vi meget gerne om det!

---

Til Keld Møller Pedersens erindringer

Til Erhverv

Til forsiden