Stilling Gram Lokalhistorie

 

 Gustav Ehrenreich, fabrikant

 

Hans Gustav Ehrenreich f. 1917, uddannet møbelsnedker i Kolind, kom til Stilling i 1943, hvor han arbejdede i sit fag. Det var dog svært at finde en bolig, og familien boede adskillige steder i Gram og Stilling, inden huset med værksted blev bygget på Århusvej. Sønnen Jørn fortæller, hvordan de måtte flytte fra deres lejlighed i forsamlingshuset i Gram, da der skulle huses tyske flygtninge.

Omkring 1950 startede Ehrenreich "Ehrenreichs Trækunst" på Århusvej 60. Her blev fremstillet pynte- og brugsting i mange træsorter (teak, palisander, moseeg og forskellige afrikanske træsorter) alt som unika - ikke to af tingene var ens. I perioder var flere af familiens medlemmer beskæftiget i firmaet .

Firmaet Hingelberg i Århus formidlede produkterne fra Stilling, og succés med udstillinger på Den Permanente i København var med til at skaffe afsætningsmuligheder i udlandet - herunder USA. Nogle år senere var Ehrenreich på et ophold i Chicago for at deltage i en stor udstilling af kunsthåndværk, hvor amerikanerne fik lejlighed til at se arbejdsprocessen.

Sideløbende med kunsthåndværket blev der også taget helt andre initiativer: midt 50erne åbnede Ehrenreich en iskiosk med Rønbjerg Is, og i 1955 udvidedes sortimentet med varme pølser (byens eneste sted af den art). I 1958 åbnede han en lille campingplads med bådudlejning ved søen nedenfor huset.

Men tilbage til træværkstedet. Rammerne for produktionen blev hurtigt for trange, og det blev nødvendigt at bygge til værkstedet i 1965, efter at produktionen til eksport på et år var steget til det tre-dobbelte.

Bimble. Foto: Kay Bojesen Samling

Baby-birdie

Ehrenreich havde mange idéer, også når det drejede sig om andre materialer end træ. I 1968 kom der gang i en produktion af plastic-uroer: den kendte "Buzy Birdie", som var ophængt i en lang fjeder og kun langsom faldt til ro, når den var sat i bevægelse. Senere kom "Bimble" og "Bumble", der var affjedret, men alligevel stod solidt på sine to ben.

Se overskrifterne fra aviserne.

Fremstillingen af tingene i plastic startede på Århusvej, men snart blev det nødvendigt med større lokaler. I 1968 var det den nedlagte "Elgaards Foderstof" på Lynghøjvej, der skulle være det nye produtionssted. Sønnen Jørn, der i forvejen var involveret i træværkstedet, tog sig også af det praktiske på Lynghøjvej 2. Han gik i gang med den store sav på Stilling Savværk og fik fremstillet det træ, der skulle anvendes til indretningen af de nye lokaler.

I løbet af få år viste det sig, at uroerne blev så stor en succes, at heller ikke rammerne på den tidligere "Elgaards Foderstof"  slog til. Derfor besluttede Ehrenreich at indrette en fabrik i det nedlagte mejeri i Alken. Efter flytningen til Alken i 1970 gav han sit personale på ca. 40 mennesker en ekstra julegave i form af en uges ferie til Mallorca. Selv tog han ikke med. Han havde travlt med at planlægge flytningen til Alken.

Også på andre måder var Ehrenreich bevidst om, at det var vigtigt, at de ansatte havde det godt på arbejdet. I alle afdelinger var der opstillet vaskemaskiner, som personalet frit kunne benytte . Mest bemærkelsesværdigt var det nok, at der blev oprettet en børnehave til de ansatte i Alken. Børnehaven kom også til at fungere som den lille bys børnehave.

Da produktionen var på sit højeste, var mere end 100 mennesker beskæftiget i virksomheden: Flest i Alken, men der var stadig medarbejdere i Stilling, og der var kommet en ny afdeling i Horsens - foruden et antal hjemmearbejdere.

I den periode var det nødvendigt med en varevogn og 3 lastbiler til at transportere de færdige produkter til udstillinger og forretninger, og der skulle også leveres materialer til hjemmearbejderne, og  de færdige varer skulle tages med retur. I Alken blev det nødvendigt at etablere eget elværk på 200 kW for ikke at genere strømforsyningen til byens beboere.

 

Foto fra produktionen af Buzy Birdie på fabrikken på Alken mejeri

Forrest fra højre: Nanna (?) Christensen, Else Nielsen, ?, Birthe Jensen.

Foto udlånt af Fie Lindenstrøm.

 

Tiden med storproduktion af plastic-pynteting blev ikke særlig lang: fra 1967 til 1974. Dette skyldtes bl.a., at Ehrenreichs produkter blev ramt af importforbud i USA. Fabrikken måtte derfor lukke. Ehrenreich havde stadig mange nye idéer og planer om at genoptage produktionen, som dog ikke blev realiseret.

Pillhuhn

Pillhuhn

I nogle år arbejdede han for Nationalmuseet, hvor han havde specialiseret sig i at restaurere møller - både vind- og vandmøller.

Gustav Ehrenreich fik mange hædersbevisninger for sine drejede træarbejder både herhjemme og i udlandet. Han døde i 1984.

Kilde og originale produkter: Jørn Ehrenreich

Portrættet af Gustav Ehrenreich er udført af Karen Ehrenreich

LKJ. 11.04.2008. Korrektur: AaE.

Ellgaard-slægten

Avisudklip om hoptimisterne

Link til Alken.dk: mejeriets historie

 

 

 

Kirsten, Walther, Jørn og Gustav. Øverst: Palle. -  Alle: Ehrenreich.

Foto: Preben Tolstoy.

 

Ehrenreichs iskiosk. 1955. Foto: TN.

Skiltet med Stilling sø malet af Jørgen Siegel

 

 

Foto: Leif Tychsen

Sparegrisen "Gysse" fra 1975. Blev solgt i forbindelse med indsamlingen af penge til Skanderborg Svømmehal.

Udlånt af Lisbeth Mathiasen.

 

 

 

Mini ur-konsol i moseeg fra o. 1960.

Udlånt af Inger Margrethe Møller (Halkjær).

Tændstikholder i moseeg med indlæg i sølv.

Fiskerbåde i træ

Påfugl med fjeder-animeret hale

Gustav Ehrenreich i arbejde

PEPs matrice

Bord i moseeg lavet af Gustav Ehrenreich

Figur i moseeg

Foto: Scharling

Spækbræt i wengé

Ehrenreichs iskiosk m. Rønbjerg is. 1955

Hoptimist copyright

Annonce for trækunst 1961

Danish Dynamite. Foto: Kay Bojesen Samling

Frøen Kvak. Foto: Kay Bojesen Samling

Skibsmodel i skalamål.

Prototype i bly!

Prototype i palisander

Flodhest i moseeg

Skåle og salt/peberkværn

 

Giraffer. Udl. af Benny Hansen. Foto: Jens Caspersen

 

Jørn Ehrenreich har berettet om Gustav Ehrenreich

---------

Designer Lotte Steffensen og Jørn Ehrenreich

---------

http://www.hoptimist.com/

 

Til avisudklip

Til Erhverv

Til forsiden

 

Busy Birdie