Gartner Østergaard, Skanderborgvej 11

Areal: 6 tdr. land. - 2 Sk. Hartkorn, 3 Fjerdingkar, 1 1/4 Album.

Gram By og Jorder. Matr. 3a

Fotos: Erling Østergaard omkr. 1963 og ældre fotos udlånt af Poul Erik Østergaard

---

Da vejtræerne blev fældet i 1950, plantede gartner Østergaard cannabis langs Skanderborgvej for at skabe læ mod nord.

Martin og Nielsine Østergaard købte ejendommen d. 7. dec. 1942 og ejede den frem til 1970, hvor gartneriet måtte vige for 2. etape af den nybyggede Stilling skole.

Gartneriets areal havde form som en trekant - med den ene side langs sydsiden af den bymæssige del af Skanderborgvej - og den anden side langs Thyrasvej til vejens højeste punkt, hvor den bymæssige bebyggelse dengang gik til vej mod Gram.

Der var 3 drivhuse, men der var overvejende tale om frilandsgartneri.

Stuehuset var bygget i bindingsværk med glasveranda.

Vinkelret på sydsiden af stuehuset var der bygninger til maskiner og husdyr.

Alle bygninger incl. stuehus og drivhuse blev revet ned i forbindelse med 2. etape af skolebyggeriet.

 

Her prikler Nielsine Østergaard små planter.

På gartneriet dyrkedes der mere end 20 forskellige afgrøder i årets løb, hvad der gav en vis sikkerhed for årets samlede udbytte.

 

 

En stor del af arbejdet på gartneriet var manuelt.

Her planter Martin Østergaard kålplanter ud på marken.

Kålene gøres klar til salg på auktionen i Århus

Martin Østergaard med børnene Jørn og Birthe.

Drivhusene blev opvarmet ved hjælp af "passiv" solvarme.

Gartneriets Opel varevogn kørte produkterne til GASA (Gartnernes Salgsauktion i Århus).

Birthe Østergaard.

Erling Østergaard i gang med at fræse.

På gartneriet var der desuden 1 "hestekraft" til rådighed.

Birthe Østergaard og Caroline Jacobsen fra Færøerne i jordbærrene. 1958.

Annonce i UgeBladet 1947.

Flere fotos fra gartneriet:

Gartneriet omkr. 1950.

Tobaksplanter

Solsikke

Stilling nr. 74

Martin Østergaard med sønnerne Erling, Poul Erik (forrest) og Jørn.

 

Til Perritshave-slægten (log in!)

Til forsiden

Til Erhverv