Andelsmejeriet Nonnebjerg

Ladegårdenes Mejeri

- Kilde: Dansk Mejeristat 1931 -

---

---oooOooo---

Til Andelsmejeriet Alhøj

Til Mejeriarbejde ved Torben Nielsen