L´HOMBRE-klubben i Stilling

 

 - Samtale med Kjeld Rohde -

 

 

 

I 1950 blev den nuværende klub oprettet, men allerede før den tid var det en rodfæstet tradition, at nogle af byens mænd dyrkede dette spil.

 

De første medlemmer var bl.a.: Børge Andersen, Peter Jespersen Sen., Kaj Lykke, A. Thøgersen, Marius Graff, Tage Siim (en særdeles dygtig L´hombrespiller), Jens E. Rasmussen, Viggo Nielsen, Børge Jørgensen, Karl Pedersen, Anton Jakobsen.

  

L´hombre betyder på spansk ”manden” og beskriver ret præcist medlemssituationen i Stilling: Medlemmerne er næsten udelukkende mænd. Pr. nov. 2009 var der 61 medlemmer - heraf 1 kvinde!

 

Oprindelig stammer spillet fra de spanske klostre i 1300-tallet. I spillet er der kun 3 aktive spillere ad gangen. Begrundelsen skulle være, at den ene altid skulle holde udkik efter abbeden, da spillet var forbudt!

Spillet spilles med 40 kort, da otterne, nierne og tierne ikke er med i spillet. Kortene fordeles i kortmapper med 9 kort i hhv. nord-syd, øst og vest. En spiller sidder over, så de 3 spillere får 3x3 kort. De resterende 13 kort nummereres i en talon (...). Kortmapperne vandrer til alle bordene, så alle kommer til at spille med samme sammensætning af kort, - men hvordan de så spilles, kan være meget forskelligt fra hold til hold. 

 

I 1966 og 1974 blev holdet fra Stilling dansk mester – begge gange med deltagelse af:

 

Tage Rasmussen, Egon Nielsen, Carl Bertelsen og Eigil Kristensen.

 

 

I 2009 var det lige ved at lykkes igen med et Danmarksmesterskab, idet et Stilling-hold bestående af Aksel Mortensen, Arne Nøhr Rasmussen, Kjeld Rohde og Torben Pedersen kom i finalen og sluttede på en 4. plads.

(Hvis man når til finalen i DM, har man spillet 280 spil i løbet af én weekend).

 

Stilling L´hombre klub har flere gange arrangeret Danmarksmesterskaber og står desuden som arrangør af Jyllandsmesterskabet, idet man 6 gange om året arrangerer turneringer i 1. og 2. div. Stilling har spillere i begge kategorier.

 

Udover kortspillet, som naturligvis er det, man samles om, er klubben også samlingssted for "gamle" og nye Stillingensere.Tidligere blev man kontingentfri og udnævnt til æresmedlem, når man opnåede 80 års alderen, men denne praksis er nu ændret, så en udnævnelse indstilles af den siddende bestyrelse og betinger, at man på en eller anden måde har gjort sig fortjent til æren. Senest er Herluf Hansen, "Nørrelund"og Ejnar Jensen, Damvænget udnævnt til æresmedlemmer.

 

I tidens løb har der som minimum været 20 medlemmer i klubben, men i de seneste år har medlemstallet været støt stigende. Der bliver spillet 1 aften hver uge.

Klubben har haft til huse forskellige steder: Stilling Kro, Café Perlen, Gram Forsamlingshus og sidst: Stilling Skole.

 

Bestyrelsen i år 2009:

Formand Kjeld Rohde (gennem 14 år desuden landsformand), kasserer og sekretær Stig Rasmussen, turneringsleder Niels Randbæk og materielforvalter Gunnar Christensen.

 

Klubsæsonen starter altid den 2. tirsdag i september. I perioden frem til jul kan nye medlemmer blive guidet og få undervisning, men efter nytår må de stå på egne ben. Sæsonen slutter ultimo april, og det er en fast tradition, at afslutningsfesten rundes af med at synge klubbens slagsang - som i sin tid blev forfattet af Tage Siim.

 

Stilling L´hombreklubs slagsang af Tage Siim på melodien "Jens Vejmand":

 

 

---

 

Århus Stiftstidende d. 8.4.2000. Tekst: Peter Svenningsen. Fotos: Sonnich Borg.

 

---

 

Dansk L´hombre Union - Her kan du læse mere: bl.a. regler, vedtægter, medlemstal. 

 

Kilder: Århus Stiftstidende, 10.4.2000 og Kjeld Rohde, nov. 2009. LN, LKJ. Korr. AaE.

 

Klubbens 25 års jubilæum. Tage Rasmussens tale.

 

Til Stilling L´hombre Klub

 

Til Foreninger

 

Til forsiden

 

---oooOooo---

 

 

Privat L´hombreklub anno 1935:

 

"Stilling L´hombreklub"  på udflugt omkr. 1935

Marius og Jenny Andersen, Viggo og Marie Jensen

Valdemar og Kristiane Jensen, Helmer og Petrea Siim

 

---

 

 

---

 

Fotos fra en aften i Stilling L´hombre klub.

 

---oooOooo---