Sten, skulpturer og monumenter

Bytoften

Bytoften

Galten Lilleskole

Posthuset ved Torvet

Sognegården

Virkelyst

Hårbyvej

Lillering skov

Ved Storring Forsamlingshus

Storring

Porsevænget

Porskjær

Smedeskovvej. Hvilken funktion har hullerne?

Søndergade

Indkørsel til Gesinggård ved Langelinie

Stjær grusgrav

Til forsiden

---oooOooo---