FUND

- en kort oversigt -

I den sidste del af istiden for omkr. 10.000 år siden blev Stilling-Solbjerg sø og Pilbrodalen dannet af floder under isen, men de var kun en del af et større system af floder. Stilling sø var en sidegren, der havde udløb mod nordvest.

 Fund.

Man kender omkr. 10 gravhøje i Stilling sogn, men de fleste er sløjfede. En af højene: Alhøj lå i bagerens have på Århusvej. Den var 25 m bred og 3 m høj. Omkr. 1900-tallet var den lynggroet og forsynet med trappe og sneglegang til toppen. 

Ved Trehøje (ved Randersvej, Mesingvej) er der fundet et bronzesværd.

Der er fundet en stridsøkse fra Danmarks oldtid 100 m nordvest for milestenen i Gl.Stilling. 

(Nationalmuseet: A41751(0).

Ved anlæggelsen af Stilling Stadion i 1932 blev der frilagt en delvist sammensunken runddysse. 4 af stenene fra dyssen blev flyttet til Anlægget. Der var ikke ressourcer til at lave et egentligt arkæologisk arbejde på det tidspunkt, men fundene var så omfattende, at man antager, der har været en boplads på stedet. 

Der blev bl.a. fundet 2 stendolke, 9½ tomme lange og et stenspyd, hvor bladet var 1 1/4 tomme bredt på det bredeste sted.

Ved Galgehøj nær Dybdalsvej er der fundet en segl af flintesten.

Segl af flintesten. 12 cm.

Der er foretaget udgravninger en halv snes steder i sognet – f. eks. 100 m nord for stationen (brandgrav fra jernalderen), ved Bjertrupvej og ved Jeksen Fladland: "Spangerhede"  og nord for Karolinehøj (rundhøje, boplads) – med gode resultater. Der er bl.a. fundet knive, spydspidser, pilespidser og hårsmykker (fibulaer) i sølv og bronze, saks, drikkehornsbeslag, ravperler, guldring, 10 lerkar, dele af glasspejl. Skanderborg Museum: 33.1-33.3. (Nationalmuseet: 5907/84 og 733/43)).

Der er fundet en langdysse fra yngre stenalder (4000-3000 f. kr.) i Illerup Ådal.

I Illerup Ådal har man endvidere gjort et enestående fund (mere end 15.000 genstande) fra kampe mellem soldater fra Syd-Norge og lokale styrker fra år 250-500. Fundene kan ses på Moesgård museum. De vidner om uniformer og våben, der bl. a. er inspireret af Romerrigets design. Mange af fundene er systematisk ødelagt og smidt ud i mosen, hvad der vel har været en del af sejrsritualet. 40)

Fra den samme periode har man ved Stilling Trehøje fundet et glasbæger af kraftigt, grønt glas. Glasset har ganske vist en fod, men den er så lille, at det er uegnet til at stå. Det stammer sandsynligvis fra området ved Sortehavet og bærer en græsk inskription, som betyder: Drik og du vil leve skønt.8)

Glasset er fundet i en brandgrav på stedet i forbindelse med udgravningen til motorvejen (ved MacDonald´s). (Danefæ: FHM j. Nr. 1780 FB). (Nationalmuseet: 959/73).

I graven blev der også fundet 36 benskiver (spillebrikker) og nogle bjørnekløer. Man regner med, at den døde har været indsvøbt i et bjørneskind, inden der blev sat ild til graven.

Den romerske forfatter Tacitus berettede om, hvordan spillelidenskaben florerede blandt germanerne. Hvis en spiller havde sat alt over styr, kunne han finde på at sætte sin personlige frihed som indsats. Hvis han tabte, blev han lænket og solgt som slave! 63) 64)

Da omfartsvejen til Virring syd for Gram blev anlagt i 1997, fandt man tydelige spor efter produktion af myremalm i et område, hvor der var så mange vandhuller, at vandet fra tid til anden strømmede ned i Gram by. Der blev fundet i alt 25 smelteovne med et indbyrdes mellemrum på 100-200 m. De ældste ovne var fra omkr. 400 f.kr. og de nyeste fra omkr. år 400. Produktionen af jern er sandsynligvis fortsat frem til vikingetiden.

Ved Karushøj på Enggård i Gram - lokalitet C. 6660 - blev der i 1897 fundet en spiralsnoet fingerring fra bronze- eller jernalder.

---

---

---oooOooo---

Til Historie

Til forsiden