Galgehøj ved Dybdalsvej

Den sidste kendte hængning

Red. Knud Erik Sørensen.

Se udskrifter fra retsprotokollen

Galgehøj syd for Dybdalsvej

Kilder:

Gå til: Fund og Fortidsminder. Kort og beskrivelse.

Kurt Kermit Nielsen: Skarprettere. - Breve til amtmanden 1730-1734 og 1735-1737.

Chr. Holtet: Samling til Skanderborgs historie. Protokol II s. 187, 221, 268. Skanderborg Historiske Arkiv.

Østjysk Hjemstavn 1940 s. 71. Skanderborg Historiske Arkiv.

Om natmænd: Historisk Tidsskrift 1992-2001. Bind 16 rk. 3.

Natmænd. Den Store Danske.

---oooOooo---

Kor. BM, LK. 23.5.2011.

 

Til Historie

Til forsiden