Aarhus Stifts Aarbøger 1925 s. 72-86 ved Chr. Heilskov

med tilladelse fra Historisk Samfund, Århus Amt

- samt tilføjelser nederst på siden.

Stilling sogn.

Geografi, historie, gårde, kirken, kapellaner, degne, lærere, præster.

s.72

s. 73

s. 74

s. 75

s. 76

s. 77

s. 78

s. 79

s. 80

s. 81

s. 82

s. 83

s. 84

s. 85

s. 86

Billedet er udlånt af Knud Møller og Stilling Sogn.

 

* Tilføjelse: Sognepræster ved Stilling kirke:

Christian Fabricius: 1784-1818.

Thomas Andreas Borup: 1818-1819.

Jens Teilmann: 1819-1840.

Mathias Jacob Schiørring: 1840-1856.

H. Binzer: 1857-1870.

Provst J. Skou: 1870-1884.

Provst J. Sørensen: 1884-1920.

A. Blinkenberg: 1920-1938

Laurits Skov: 1939-1960?

Poul Jørgensen: 1965-1974.

Jens Ole Munch: 1983-2001

Jens Birk-Jensen: 2001-2010

-

*Tilføjelse: Kapellaner ved Stilling kirke:

Kateket J. Skov: 1863-1870.

C. Schødte: 1870-1875.

P. la Cour: 1875-1883.

E. Koch: 1885-1890.

B. Møller: 1890-1893.

W. Haase: 1893-1900.

C. Berggren: 1900-1905.

 C. Christensen: 1905-1908.

Christian Truelsen: 1942-1976.

Jens Ole Munch: 1974-1983.

---

* Tilføjelse: Lærere og lærerinder ved Stilling skole:

P. Sørensen: 1912-1923.

R. Hansen: 1912-1953

C. Aa. Lykke-Møller: 1953-1976

Erik Poulsen: 1961-1979.

---

Lærerinde J. Nielsen: 1910-1915.

Lærerinde A. Sørensen: 1916-?

Lærerinde Inga Olsen: ca. 1946-?

Lærerinde Karen Mortensen: 1953-1962

Lærerinde Kira Mikkelsen: ca. 1962-?

---

Kilde: Danmarks Kirker og Skoler. 1766-B m. fl.

Flere oplysninger findes på Skanderborg Egnsarkiv.

---oooOooo---

Til Historie

Til forsiden