Stilling Gram postruter:

Søren Posten. 1930.

 

 

Postruterne:

 

Landposternes router og afgangsdage

1871.

Mandag, onsdag, fredag og lørdag kl. 8½ fra Skanderborg til

Mjesing, Stilling, Gram, Vitved, Fruering, Hvolbæk og Skårup.

 

Landposterne afgår således.

1876

Skanderborg – Virring.

Mandag, onsdag, fredag og lørdag formiddag kl. 8

over Ladegård, Fruering, Virring, Vitved, Gram, Stilling til Mjesing

og tilbage samme dags eftermiddag kl. ca. 4.

 

Landposterne afgår således

1878.

Fra Skanderborg mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag

Kl. 8 formiddag vil der afgå landpost ad følgende ruter.

Fra Skanderborg over Edelsborg, Ladegård, Mallinggård, Stilling Stoppeplads,

Stilling, Jexen til Stjær, og tilbage over Søballe, Hårby, Mjesing og Foerlev Stampemølle.

 

Fra Skanderborg over Fredensborg, Fruering, Hvolbæk, Svinsager, Virring, til Fastrup,

og tilbage over Vitved og Gram.

 

Landpostruterne 1883

Fra Skanderborg over Mallinggård, Stilling Holdeplads til Stilling og Stilling Mark,

og tilbage over Gram og Gram Mark (4 mil).

 

Skanderborg Postliste 1893

Fra Skanderborg kl. 8 formiddag ad Ladegårde, Fredensborg, Fruering, Hvolbæk,

Røde Mølle, Skårup Mølle, Vester Mølle, Skvæt Mølle, og ad Mallinggård, Stilling Stoppeplads,

Stilling og Stilling Mark, Gram og Gram Mark.

 

Fra Stilling 1903

 

Rute 1

Fra Stilling ligeledes kl. 8½ formiddag ad Gram by og mark, Vitved by og mark, vejen til Stilling sø.

 

Rute 2

Stilling by og mark, Østergård, Jexen by og Hovgård, langs landevejen.

 

Fra Stilling 1920

 

Rute 1

Fra Stilling Postekspedition kl. 7.30 formiddag ad Gammel Stilling, Stilling Østergård,

Jexen Dal, mark og by, Heden,

 

Rute 2

Ad Gram mark og by, 6 steder på Fruering Mark syd for Gram Mølle,

Vitved Mark og by, vejen langs søen.

 

Rute 3

Ad Stationsbyen, Teglværkerne, Karolinehøj og 6 steder på Stilling Mark,

Randers Bakken, nogle steder ved Mallinggård Teglværk,

Gram Huse sydvest for Stilling samt 2 gårde og huse langs landevejen til Stilling

 

Samt hverdage kl. 6.15 eftermiddag, søn- og helligdage kl. 7.30 formiddag

ad Stationsbyen og Teglværkerne.

 

Fra Stilling 1930

Rute 1

Fra Stilling Postekspedition kl. 7.30 formiddag ad Gammel Stilling, Stilling Østergård,

Jexen Dal, mark og by, Heden,

Rute 2

Ad Gram mark og by, 6 steder på Fruering Mark syd for Gram Mølle,

Vitved Mark og by, vejen langs søen.

 

Rute 3

Ad Stationsbyen, Teglværkerne, Karolinehøj og 6 steder på Stilling Mark,

Randers Bakken, nogle steder ved Mallinggård Teglværk,

Gram Huse sydvest for Stilling samt 2 gårde og huse langs landevejen til Stilling

 

Samt hverdage kl. 18.05 (breve og dagblade)

ad Stationsbyen og Teglværkerne.

 

 

 Til Stilling posthistorie