Brev fra P. Langballe, Mallinggaard 

til Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet

vedr. planerne om et brevsamlingssted i Stilling.

1891

---oooOooo---

Til Stilling Posthistorie