Stationsmester Petersens kontrakt 1897

 

Til Stilling posthistorie