Registrering af Stilling kirkegård

 

I foråret 2007 foretog Stilling Gram Lokalhistorie en affotografering og registrering af gravstederne på Stilling Kirkegård, idet gravstederne - samtidig med, at de husker os på både mennesker og tid, - også forsyner os med data på de enkelte personer.

 

 

 

Foråret 2012:

Det er jo naturens gang, at der stedse kommer nye gravsteder til, og i foråret 2012 har vi derfor foretaget en ajourføring, – så gravsteder fra juni 2007 til og med maj 2012 nu også er fotograferet og registreret.

Vi er flere gange blevet spurgt, om Kirkegårdsregistreringen kan ses på vores hjemmeside, men det har vi ingen umiddelbare planer om.

Der har i de sidste år bredt sig en tendens til, at gravsteder/kirkegårde vises på diverse hjemmesider, men her gælder der den regel, at gravsteder, der er mindre end 10 år gamle ikke må bringes på nettet.

 

Kirkegårdskontoret har imidlertid - som tidligere, fået en kopi af vores materiale, og her er man velkommen til at henvende sig, hvis man efterlyser et bestemt gravsted. 

 

Dette gælder også, hvis man efterlyser en Gram borger, idet vi i sept. 2012 har affotograferet de pågældende gravsteder, der er på Skanderup kirkegård.  

 

September 2012 – Leif Køhler Jensen og Lisbet Nielsen

 

 

 

Kirkekontoret

Til Kirken

Til forsiden