Stilling kirkes altersølv

tekst og tegninger v. Kirsten Munch

kopi fra Kirkebladet påsken - 1993.

Til Kirken

Til forsiden