Den romanske løvefont i Stilling

tekst og tegninger v. Kirsten Munch

kopi af Kirkebladet pinsen - 95.

Til Kirken

Til forsiden