Kirkeklokken på Stilling kirke

Tekst: Kirsten og Børge Olsen

Tegninger: Kirsten Munch

Kopi fra Kirkebladet pinsen - 1994.

Til Kirken

Til forsiden