Prædikener

af provst C. Skou

Til Venner i Skanderborg, Skanderup og Stilling Menigheder

- Udlånt af Benny Nielsen -

---oooOooo---

Til Kirken