Pinds Mølle og Skærvefabrikken på Edslev Knude

- STORT format -

Udl. af Ormslev-Kolt Lokalarkiv og Ivan Bertelsen

---oooOooo---

Til Skærvefabrikken