Johannes´ erindringer

Barndom på Bornholm (fiskerdreng i Tejn), ungdom på Bornholm (landbrug i Sandkås, stenhugger, hotelkarl, nødhjælpsarbejde, arbejde for tyskerne ved Dueodde, arbejdsløs), arbejde for Hedeselskabet i Øster-Lindet, Bovlund og Branderup i Sønderjylland, arbejde i brunkullene ved Kibæk, Langelund ved Kølkær, Nørre Vium, Studsgård og Troldhede i Vestjylland, modstandsbevægelsen, arbejdsmand i Stilling, stenhugger på Edslev Knude Skærvefabrik, jernbinder i Århus, fliselægger ved Åbyhøj Kommune.

 Red. juli 2012. Leif Køhler Jensen

Denne side kan af tekniske årsager desværre ikke opdateres.

Opdatering sker kun på:

..

 

Bogen "En bornholmsk "arbejdsbi".

Bogen er UDSOLGT.

Hent GRATIS download af bogen som e-bog her

Andre artikler om Johannes´ erindringer:

Johannes´ første indtryk af Stilling.

Fagforeningen DASF i Stilling.

Johannes´ beretning om, hvordan det var at være fiskerdreng i Tejn.

Johannes´ tilbageblik på Tejn Brugsforening.

Johannes som bornholmsk hotelkarl.

Udmarksminde 1873-1960.

Da Johannes fandt et jernsværd i en tørvemose. Alkens historie. 14. nov.2008. Indicier på øksemord.

Skærvefabrikken på "Edslev Knude".

Interview før 75 årsdagen af Eyvind L. Lind. Foto: Jens Erik Jensen. Bornholmeren d. 20. sep. 1986.

Lydoptagelser:

Johannes fortæller om nytårsaften m.m. Varighed: ca. 12 min. NYT!

Johannes og Gunver fortæller om barndommens jul. Varighed: ca. 12 min. NYT!

Desuden:

17 noveller i bornholmsk dialekt. Trykt i Bornholmeren 1983-1994. - 1994-2001: læst op i "Bornholms Stemme". Findes som e-bog på Tejn Lokalhistoriske Arkiv.

Novellen: Han så Lazarus langt borte i "Arbejderliv". SiD 1989. ISBN 87-557-1523-0.

Romanen "Mågerne skriger stadig". Bragt som føljeton i Bornholmeren. 303 sider. Skrevet på rigsdansk. 1985.Om udviklingen i fiskerbyen Tejn og arbejdsforholdene i stenbruddene på Bornholm. Findes som e-bog på Tejn Lokalhistoriske Arkiv.

Interview: Fagforeningen gør jo ikke noget for dem. P. Roland Larsen. Århus Stiftstidende d. 26. maj 1974.

 1

Barndom og ungdom på Bornholm.

 Afskrift af ”En arbejds-bi kommer til verden”. (Uddrag).

 

Hvilken tanke Vorherre har gjort sig, da han i året 1911 sendte mig ud på en klippe-knold i Østersøen, har jeg ikke noget kendskab til, for hvis kursen var lagt lidt anderledes, kunne det lige så godt have blevet på en lyng-bakke i Midtjylland, eller en roemark på Lolland, - for – som den proletar jeg er, tør jeg næsten ikke tænke den tanke, at jeg var havnet i et rigmandshjem i Klampenborg.

Selve fødslen er jeg nødt til at gå lidt let hen over, af den naturlige grund, at jeg ikke kan huske noget derom. Min tidligste erindring er, at jeg sad i barnevognen og kiggede op i loftet, hvor min far havde brækket brædderne op for at lægge dem om. Den tids brædder var meget brede, og med tiden svandt de ind, så der blev nogle åbne sprækker, hvor støv og skidt og møg kunne kunne drysse ned i rummene.

Mine forældre nægtede at tro på det, da jeg som skoledreng fortalte derom, fordi jeg på det tidspunkt kun havde været 2 år gammel, men fakta er, at jeg kan se synet for mig endnu – med hullet, der gjorde, at stråtaget var synligt.

I mine tidligste barneår, arbejdede min far som stenhugger, men blev senere fisker, og derfor er jeg vokset op som fisker-dreng – et faktum, der har præget mig for livet. Det var mit livsindhold, og når jeg ikke selv blev fisker, skyldes det omstændigheder, som jeg senere vil gøre rede for. Det kan dog kun blive til visse ting, jeg ønsker at fremhæve.

Læs Johannes´ beretning om, hvordan det var at være fiskerdreng i Tejn.

Læs Johannes´ tilbageblik på Tejn Brugsforening.

Som de fleste andre i dette tidsrum var vi fattige, men jeg har aldrig oplevet at gå sulten i seng. – De fleste fisker-familier havde hus med stor have, således at de havde kartofler, foruden at de dyrkede grøntsager. Lidt høns var også almindeligt, men æggene blev solgt henne i Brugsen som hjælp til de mest nødvendige dagligvarer. Kun til påske blev det tilladt, at vi selv spiste æg – og det medvirkede til, at påsken var noget ganske særligt.

Hans, Johanne og Johannes. *Røgeriet i Tejn

Med hensyn til at skaffe mad på bordet, så havde det stor betydning, at fisk havde vi nok af – og det resulterede naturligvis i, at fisk til næsten 100% prægede middagsmaden. Kød kunne det højst blive til om søndagen, så var det enten billig frikadelle-fars – eller – hvad der gav lidt ekstra kolorit: en suppehøne. – Altså kan man ikke sige, at vi led nød, men det var nødvendigt at vende og dreje hver en krone, inden den blev givet ud.

Selvom jeg må hastigt frem i min skildring, så er der dog én ting, jeg synes, jeg bør nævne, og det er, at hvis ikke en kvik fisker havde handlet hurtigt, så havde jeg ikke siddet her og fortalt – men så havde jeg i stedet endt mit liv, kun halvandet år gammel.

Min mor havde været på morgenarbejde hos en fisker. Arbejdet bestod i at ”plukke sild af”, som det hedder på bornholmsk. Hun havde stillet barnevognen ved siden af sig, mens hun arbejdede. Om jeg har siddet og rokket i vognen, kan jeg selvfølgelig ikke gøre rede for, men den satte sig i bevægelse og trillede ud over bolværkskanten. Da kalechen var slået op, tog den imod vand-stødet, så jeg flød, ligesom Moses i sin sivbåd på Nilen, men da der også var kommet vand ind i vognen, ville jeg hurtigt gå til bunds – men så var det altså, at denne her fisker lynhurtigt sprang til, fik vognen trukket ind til bolværket og med assistance fik den trukket op på land. – Min mor måtte gå hjem for at give mig noget tørt tøj på – og siden den dag lagde hun en sten foran hjulene.

En anden ting, jeg også gerne vil nævne, er, at jeg læste avis som seksårig, og det i så udstrakt en grad, at selv Folketingsdebatterne pløjede jeg mig igennem. Her var det ikke mindst diskussioner om militæret, der optog mig. Når de derinde kævledes om, hvorvidt vi skulle nøjes med de 150 kanoner, vi havde, eller om der skulle anskaffes 20-25 mere, så kom jeg i min barnlige naivitet til det resultat, at vi skulle købe flere hundrede og stille dem op nede ved grænsen lige så tæt som tremmerne i et stakit – så kunne de forbandede tyskere bare komme – så skulle vi nok ordne dem. At tyskerne nemt kunne komme med 10 gange så mange, faldt mig slet ikke ind – og i dag har jeg et noget andet syn på den sag.

Som et naturligt resultat af min barndom i fiskerbyen var jeg blevet fuldt fortrolig med fremstillingen af de ”røgede bornholmere”, for børn hjalp til i røgerierne, fra de var 5-6 år. De helt små fik bare en skilling, men når de først var begyndt at gå i skole og var lidt mere stabile, så kunne de tjene 25 øre i timen. Henad konfirmationsalderen blev det til 35 øre. De voksne fik 40, og de betroede koner til selve røgningen fik 50 øre.

Jeg betalte selv mit tøj og satte også penge i Sparekassen. Det blev man præpareret til – sådan var tidsånden dengang.

Skolegangen bør jeg vel også fortælle lidt om. – Det var efter landsbyskole-princippet – med 4 klassetrin – og undervisning hver anden dag. Fra 8 til 2 om sommeren og fra 9 til 3 om vinteren – med en lærerinde til de 2 mindste klasser, og en lærer til de andre.

Konfirmander 4. oktober 1925. Johannes i midterste række længst til højre

Jeg var godt tilfreds med at gå i skole indtil 12-års alderen. Da rejste vores lærer, som var bornholmer, og den nye, vi fik, var fra Jylland. – Det gav problemer, for han var en skinhellig bandit. Vi havde aldrig været vant til morgen-bøn, men det indførte han – og 5 minutter efter, at den var afsluttet, gik han rundt og delte lussinger ude til dem, der ikke kunne salmeversene perfekt.

Der var det specielle ved disse lussinger, at de blev givet med knyttet hånd, så der sommetider løb vand ud af øret på ofrene. Han var stor og bred som en sværvægtsbokser og var aldeles uegnet som lærer. Havde det været i dag, så er jeg overbevist om, at han var blevet afskediget.

Hans jyske herkomst og landlige perspektiv gjorde, at han slet ikke forstod den ånd, der prægede fisker-byen. Det var tydeligt, at han favoriserede gårdmands-børn – og særlig dem, der tilhørte Indre Mission – således at de proletariske fisker-unge var ”Prügel-Knaben”.

Sproget udgjorde også en barriere. – Her må jeg lige nævne noget karakteristisk: Han behandlede os 13-14 årige som nogle fra 1. klasse. Når vi havde skrivning, skrev han for på tavlen, så skulle vi sige bogstavets navn på op-stregen og 2 på ned-stregen. – Da vi kom til bogstavet J, skete katastrofen. Med sit jyske sagde han:”joy” i stedet for:”jod” – og så eksploderede vi af grin.

Han kunne heller ikke acceptere, at fisker-børnene blev hjemme fra skole, når der var stor fangst, men gik helt amok og fremsatte trusler – hvad der dog ikke havde den ringeste virkning. Sådan havde fiskerne altid gjort, og det blev de ved med.

For fuldstændighedens skyld er jeg nødt til at påpege, at der også blandt fiskerne var nogle, der tilhørte Indre Mission, og symptomatisk betragtet var de mest velstillede, hvad der selvfølgelig resulterede i, at deres børn også havde en præferance-stilling i skolen. Læreren kom jo i deres missions-hus som andagtsleder og prædikant. – Måtte Gud bevare os for den slags selvretfærdige farisæere, og som typisk, i politisk henseende, er at finde på den borgerlige fløj.

Det, jeg her har nævnt, udgjorde i min barndom baggrund for min udvikling og åndelige horisont. Hvad der senere hændte, vil jeg beskæftige mig med i et følgende afsnit.

 ----

 

*Røgeriet i Tejn. Foto: Flemming Jensen. 2003.

Da jeg var 12 år, skete der noget i fisker-byen, som vendte op og ned på mange ting. – En morgen fiskerne kom hjem fra nattens tørn med at fange sild, lå der 2 fremmede fisker-både af en helt anden type end de bornholmske. De var større, med lukket dæk, samt styrehus agter, og sove-lukaf foran. Det var fynboer fra Fåborg, og de havde til hensigt at forsøge at fange rødspætter i Østersøen.

De hjemlige fiskere grinede overbærende. Rødspætter var der aldrig nogen, der havde forsøgt sig med. Det var spildt ulejlighed, mente de.

Tiden, der fulgte, viste noget andet. Da sommeren var gået, havde de fremmede fisket for 12.000 – i modsætning til, at sildefangsten kun havde indbragt 2.000, som der var sædvane for.                                       

Nu gik der fuldstændig panik i bornholmerne. De rejste rundt i det øvrige Danmark for at købe halvgamle, udrangerede rødspætte-kuttere. Der var ikke tid til at få nogle bygget – og det viste sig, at der var styrtende med rødspætter, som gav en masse penge.

Min far var også med i dette fiskeriets Klondyke, men det satte punktum for hans fisker-tilværelse. Han blev syg, fordi denne form for fiskeri krævede, at man skulle stå op på dækket dagen igennem, når linerne skulle hales ind. – Han havde fået sine ben ødelagt inde ved militæret. De var fyldt med åreknuder, som der gik betændelse i, og dermed var fiskeriet et afsluttet kapitel for ham.

**Ejendommen Udmarksminde i Sandkås. Foto: Flemming Jensen. 2003.

Hans far havde en lille land-ejendom, og den overtog min far, da bedstefar var blevet for gammel – men for mig betød det en omvæltning: Vi skulle flytte på landet, i et andet miljø og nye arbejdsforhold. Fisker-byen var min verden og mit livsindhold – alene det at skulle flytte køer, trække dem ud om morgenen samt hjem om aftenen – det var for mig en stor belastning.

De nye lugte virkede frastødende på mig, og tøjet blev gennemsyret af dem, hvorimod dunsten af fisk aldrig havde generet mig – men det værste af det hele var, hvis nogle gamle skole-kammerater kom forbi på vej til byen – de grinede og spurgte, hvordan det var at muge ud under køerne, for det kunne jo ske, at jeg havde overset, at jeg havde ko-lort på træskoene.

Det øvrige landbrugs-arbejde var mig også en pestilens. Man fik frygtelig indt i ryggen af at hakke roer, og ved høst af hø eller korn fik man støv ned på den svedige ryg, det kløede rent forbandet.

Kort sagt: Jeg havde det aldeles ikke godt. Min situation var den samme som hvis et træ, der er kommet i vækst, pludselig bliver plantet om. Det står i stampe, udviklingen er hæmmet, og måske visner det.

Mit eneste ønske var at vende tilbage til fisker-byen, men mine forældre modsatte sig det.               

De hævdede, jeg var for lille til at kunne klare arbejdet på en fiskekutter, så jeg skulle i hvert fald vente et par år.

Dette argument bøjede jeg mig for, men så sket der noget, som gav forholdet en helt anden drejning: En dag jeg gik og lugede i haven, kom min mor styrtende ud til mig og råbte: ”Der er sket noget forfærdeligt. Johannes Jørgensen er druknet!”

Jeg kendte godt denne Johannes Jørgensen. Det var en ung fyr på 19 år. Han havde tjent på landet, men havde hørt så meget om de store penge, der var at hente ved rødspætte-fiskeri, så han søgte og fik plads som medhjælper på en kutter. Ganske kort efter faldt han overbord og druknede – men dermed var dramaet ikke slut. – Et stykke tid efter var der en kutter, der fik ham i bund-trawlet. Han var allerede godt på vej til at gå i opløsning, så det var en uhyggelig fangst, disse fiskere fik med hjem.

Senere på eftermiddagen kom hans mor og hans to søstre på 14 og 16 år gående forbi. De boede i købstaden og var nu på vej ned til fisker-byen for at identificere ham. Jeg glemmer aldrig deres forgræmmede ansigter – det gjorde et chokerende indtryk på mig.

Moderen var enke og levede under meget fattige forhold, oveni fik hun så denne tragedie at tumle med.

Som en udløber heraf aftvang min far og mor mig det løfte, at jeg ikke ville være fisker, og det løfte fandt jeg så forpligtende, at jeg af den grund ikke opnåede de erhvervsforhold, som jeg dengang anså for at være de rigtige for mig.

Da et såkaldt husmands-brug ikke rummede økonomiske muligheder for en ung fyr – selvom arbejds-opgaverne var til stede, så skulle jeg rette min opmærksomhed mod noget andet, men kunne ikke finde ud af det – for når jeg nævnte noget, som jeg eventuelt kunne tænke mig, så blev det afvist med, at en sådan uddannelse havde de ikke råd til at give mig – og det, de foreslog, brød jeg mig ikke om.

 

Stenhugger

Udsat for dette psykiske pres gav jeg efter, da min far foreslog, at jeg kunne blive stenhugger, for det kunne han lære mig.

Altså blev jeg stenhugger. – Begyndelsen var meget svær – det at tilegne sig den rigtige teknik tager tid, og det koster mange skrammer, når man rammer ved siden af. Med hvad der i begyndelsen var særdeles svært, blev senere til den rene rutine – dog ikke uden en stor fysisk indsats, arbejdet er meget anstrengende.

Fremstilling af brosten

En formildende omstændighed var evnen til at kunne beherske et stykke sten og forme det efter formålet, men rent økonomisk var udbyttet kummerligt. Man tjente ikke mere end arbejdsmænd, der havde forefaldende arbejde. Til gengæld følte man sig meget fri, for det var enkeltmands-akkord. Enhver fik efter det, de havde fremstillet, hvad enten det var brosten eller kantsten. Vi  havde ikke en formand hængende over os for at presse tempoet op.

På det tidspunkt – i 1927 – havde maskinerne ikke holdt deres indtog i stenbruddene, så jeg har lært at gøre det hele i hånden, men efter 1930 trængte teknikken igennem, så sprænghuller og derefter kilehuller blev lavet ved hjælp af trykluft, så kun færdiggørelsen af emnerne var rent manuel som i gamle dage.

Se: Stenhuggerarbejde: Kløvning af sten til kantsten og brosten.

Årene rullede afsted, nazismens opståen og Hitlers magtovertagelse frembød dystre perspektiver. Oprustning blev et faktum, der prægede visse europæiske lande, og det medførte en hidtil ukendt opgave for bornholmske stenhuggere. – Der kom en leverance af en ny type brosten til Belgien. De skulle være af den næsten jern-hårde Rønne-granit, for de skulle bruges på den belgiske del af Maginot-linien som yderbeklædning på beton-konstruktionerne, og det medførte, at vi skulle flytte til Rønne for en tid.

Her havde jeg en oplevelse, som jeg aldrig glemmer. Vi kom ud for, at et parti granit sad fastklemt i en ”krog”. Dette rent tekniske problem forstås kun af stenhuggere, men i praksis betyder det, at dette parti skal smadres for at give luft for fremskaffelsen af mere blok som råmateriale. Vores ”kule-mand”, som det hedder, for stenbruddet kaldes en kule, han havde gjort flere forgæves forsøg, og nu skulle det så være alvor. Han anbragte en sprængstof-ladning så stor som aldrig før. Derpå råbte han det obligatoriske: ”Se op for skud!”. Vi kravlede i dækning bag dyngerne af færdige sten for at afvente resultatet, og da så vi noget, vi aldrig tidligere havde set. En blok på størrelse med en almindelig kommode ”sejlede” ca. 100 m gennem luften og landede i taget på hestestalden på den nærliggende gård. Der fremkom et hul så stort, at en almindelig vogn kunne køre igennem. Til alt held var hestene ude på marken, men stenbruds-ejeren måtte selvfølgelig erstatte taget.

Situationen var så brandkomisk, at vi fik et latter-anfald, men det stivnede brat, da vi så ”kule-mandens” fortvivlede ansigt. Hans prestige som ”kule-mand” havde fået et knæk, for sådan noget måtte ikke kunne ske.

Da leverancen til Belgien var færdiggjort, vendte vi tilbage til Nordbornholm og vores vanlige grå granit, men det blev sværere og sværere at skaffe afsætning. I perioder gik vi arbejdsløse, og utilfredsheden blandt stenhuggerne, især de yngre, voksede alt som tiden gik. Nogle søgte over i andre erhverv, og enkelte rejste til København for at prøve mulighederne der.

Det nedlagte granitbrud Klinteløkken, hvor både Johannes og hans far har arbejdet.

 

Hotelkarl

For mit vedkommende resulterede det i, at jeg tog arbejde på hotel, men det blev ingen succes, for nu var jeg pludselig reduceret til slave. Det gik op for mig, da hotel-ejeren skabte sig rent hysterisk, fordi der en nat havde været ballade uden for hotellet.

Han gik over for at hente mig, og jeg var ikke hjemme. – Dagen efter fortalte han mig, at jeg havde værs´go´ være til stede for påkommende tilfælde. – Jeg havde derimod den opfattelse, at efter hotellets lukketid kl. 11 aften var min arbejdsdag forbi, da jeg skulle op næste morgen kl. 5 for at pudse sko.

Denne respektløshed fra min side resulterede i, at han sagde, jeg kunne skrubbe af, hvortil jeg replicerede, at under sådanne middelalderlige forhold brød jeg mig ikke om at være, så afskeden med hotellet hilste jeg velkommen.

Læs om Johannes som bornholmsk hotelkarl.

---

Lillebil

I 1934 og de følgende år forsøgte Johannes sig som selvstændig, men kun om sommeren. Han havde nemlig sparet lidt sammen og købte en 6 cyl. Chevrolet, som han brugte som lillebil, når der var mange turister på øen.

Det var dog ikke nogen god forretning, så bilen blev solgt igen efter et par sæsoner.

 

 

 

---

2. verdenskrig

Nu vil jeg fortsætte hen ad livets knudrede landevej. Efter min fiasko med at være ansat på hotel var jeg arbejdsløs. Afsætningen for stenbruddene havde ikke bedret sig – og vi var nu fremme ved foråret 1939, hvor 2. verdenskrig brød ud 1. september. Det gav en meget trykket stemning, for ingen kunne vide, hvad det ville ende med, men alligevel kom Tysklands besættelse af Danmark som en overrumpling. De fleste havde troet, at tyskerne ville nøjes med at hævne sig på England og Frankrig efter den ydmygende Versailles-taktat i 1918, men Hitler stilede højere: verdens-herredømmet var hans ende-mål.

 

Optagning af træstubbe

På grund af den stigende arbejdsløshed blev der iværksat forskellige nødhjælpsarbejder, og da krigen medførte visse forsyningsvanskeligheder bl. a. med brændsel, blev der organiseret optagning af stød (træstubbe), som jeg også blev henvist til.

Det var i Rø plantage, en statsskov på godt 1000 tønder land, og det gav en cykeltur på ca. 12 km.

Fortjenesten var kummerlig, og vi blev ret hurtigt udskiftet, for det var baseret på, at vi ikke skulle miste understøttelses-retten i fagforeningen, så der var mange om budet..

Nu fulgte en tid, der var præget af at møde til kontrol for at kunne hæve en understøttelse på 3 kr. om dagen, og sådan formede min tilværelse sig helt hen til vinteren 1941. Da var min understøttelse opbrugt.

Der gik rygter om, at tyskerne havde påbegyndt at bygge kanon-stillinger nede ved Dueodde – og når jeg siger rygter – så var det fordi vores nyhedstjeneste var censureret af tyskerne, sådan at hverken radio eller aviser nævnte det, men den såkaldte ”jungle-telegraf” fungerede.

Jeg overvejede meget, hvad jeg skulle gøre, for unge, ugifte fyre som mig fik den besked på socialkontoret, at der var arbejde at få i Tyskland, og skulle jeg arbejde for tyskerne, kunne jeg lige så godt gøre det på Bornholm, hvor risikoen for bombardementer var mindre.

 

Arbejde for tyskerne

Dueodde. Kanonfundament. Foto: Willy Jensen.

Mine overvejelser resulterede i, at jeg en morgen tog cyklen for at køre den henved 60 km lange vej til Dueodde, og da jeg nåede frem, blev jeg henvist til fyrmester-boligen, som tyskerne havde beslaglagt til kontor og officersbolig. På kontoret var der ikke mindre end 2 danskere, der gjorde tjeneste som tolk. Den ene var en hotelejer fra Sandvig, værten på ”Palmehaven”, og den anden adoptivsøn fra hotel ”Helligdommen”.

For den sidstes vedkommende knytter der sig en særlig historie. – Under 1. verdenskrig blev en af de bornholmske rutebåde stoppet i Hammervandet af en tysk torpedobåd, angiveligt fordi der skulle være en tysk spion ombord, som de ville have fingre i.

Denne spion var en doktor Peters. Han var kommet til Bornholm som turist, blev gift med en datter af en hotelejer Bohn fra hotel ”Central” i Allinge, men boede i København, og  havde netop været på besøg på Bornholm. – Doktor Peters var der ingen på Bornholm, der så mere, men kort tid efter fødte konen en søn, som ingen far havde.. Denne søn blev adopteret af Mogens Kock, hotel ”Helligdommen”, og nu var han altså havnet hos den tyske besættelsesmagt på Dueodde.

Fra kontoret blev jeg henvist til at henvende mig på selve arbejdspladsen, som var indhegnet og bevogtet, men da jeg forklarede den karabinbevæbnede soldat, hvad jeg kom efter, blev jeg sluppet ind. -  Nu udspandt der sig en heftig didkussion mellem formanden og lagerforvalteren om, hvorvidt jeg skulle i arbejde eller ej, men så spillede lagerforvalteren sit trumfkort ud: Hotelejeren fra ”Palmehaven” havde kontaktet ham og sagt, jeg skulle i arbejde, da han kendte mig fra, at jeg i min arbejdsløshedsperiode et stykke tid havde kørt for turister.

Altså kom jeg i arbejde under dissse noget ejendommelige omstændigheder – men jeg skulle cykle den lange vej til Sandkås for at hente tøj, og da måtte jeg benytte toget til Balka station. Jeg blev installeret i en bolig-barak sammen med nog le tømrere fra Rønne samt en murer fra Esbjerg. Det var på kaserne-manér med køjesenge, og i et lille rum ved siden af var der installeret en gruekedel, hvor der var rigeligt med varmt vand til at vaske sig i. Brændsel manglede tyskerne ikke, der var dynger af ægformede briketter, presset af kulstøv. De afgav en stærk varme.

Vi fik kun almindelig timeløn, men kost og logi var gratis, så det var indirekte et plus til ugelønnen, og arbejdet var på begyndelsesstadiet i et lempeligt tempo. Det bestod i, sammen med en tysk sjakbejs, at tage græstørv af, som senere skulle bruges til at afdække og camouflere kanon-stillingerne. Denne sjakbejs var en hyggelig, gammel fyr, veteran fra 1. verdenskrig, og da han hed Herman og var fra Bremen, kom jeg til at tænke på komedien ”Herman von Bremen”.

Han havde været soldat på den russiske front, og han sagde: ”Jeg ved, hvad krig er, og kørte for fuld drøn med, og jeg afskyr den – men på grund af de påtvungne krigsskades-erstatninger, var vi tyskere så hårdt trængt økonomisk, at vi kun havde 2 ting at vælge imellem: hunger eller krig.” hvorpå han tilføjede:

”Darum haben wir den Krieg gewahlt”.

Det var i april 1941, jeg var hos tyskerne ved Dueodde, og der er én ting, jeg i den forbindelse aldrig glemmer, nemlig Hitlers fødselsdag d. 20 april.

Vi fik ekstra forplejning den dag: grydebøf og budding, men i øvrigt fik vi udmærket mad også de andre dage. Tyskerne behøvede jo ikke at spare, når de havde den danske nationalbank til at betale.

Om aftenen var der kaffe og kringle inde i kantinen, og da jeg kom derind, var der fuldt af tyskere – både soldater og civile. De var allerede godt fulde, med sang og skrål, samtidig med, at radioen kørte for fuldt drøn med militærmusik. – Bag buffeten var der en københavnsk tjener, som ikke kunne klare jord-arbejde, så han blev ansat som stik-i-rend dreng i køkkenet. Af og til hentede han tomme flasker fra bordene, og en af tyskerne havde glemt sin bløde, rundpuldede hat på disken, med skyggen opad. – Hver gang tjeneren kom tilbage, hældte han sjatterne i hatten, så den efterhånden var halvt fuld, skævede til mig, og grinede.

Pludselig blev radioen stille, og alle tyskerne blev så overrumplede, at der var fuldstændig stlle og tavshed – men så kom det – fra højttaleren lød det: ”Wir bringen eine Sondermeldung: Die Über-Kommando der Wehrmacht gibt bekannt: Jugoslavien hat heute kapituliert!”

Virkningen var nærmest ubeskrivelig: Tyskerne sprang op fra stolene, strakte armene i vejret til Heil-råb, trampede i gulvet, for derefter at springe op på bordene, stadig hoppende, så flasker og glas raslede på gulvet, og med det naturlige resultat, at bordene brasede sammen.

At se denne menneske-dynge vride sig og kravle for at komme op, var nærmest lige så uhyggeligt som at se en samling maddiker i et stykke råddent kød. Jeg foretrak at forsvinde, for da soldaterne var bevæbnede, kunne man ikke vide, hvad det ville ende med. Én ting til: Hvad ville der ske, når tyskeren kom for at hente sin hat?

Han har nok i sin fuldskab glemt den, for københavneren var levende dagen efter.

Om morgenen da vi kom ud for at arbejde mødte der os et mærkeligt syn: Oven i en snedynge lå der en kakkelovn – komplet splittet ad. Forklaringen fik vi senere på dagen. Efter kantinens lukning havde tyskerne fortsat deres drikkeri i bolig-barakkerne, og så må de have fået det for varmt. Murer-formanden – en kæmpestor berliner ved navn Spriewitz – tog kakkelovnen i favnen og smed den ud. At han ikke blev alvorligt forbrændt, må skyldes, at han altid gik i en lang, tyk læderfrakke.

Imidlertid skred arbejdet så meget fremad, at tømrerne havde forskallingen til den første støbning færdig. Materialer var der kommet i massevis, adskillige banevogne cement og ligeledes skærver af ren granit fra Hammerens Granitværk på Nordbornholm. Der var anlagt et tipvognsspor til transport af materialer fra oplag til støbeplads, og så var det ligesom selve Djævelen besatte tyskerne. Det hele foregik et et så hæsblæsende tempo, og i døgndrift, at jeg var på sammenbruddets rand. De 2 døgn var et mareridt. Men så skete der det, at vi den følgende dags fyraften blev kaldt til parade. En stor del af arbejderne fik deres navne læst op, indstillet til afskedigelse, og blandt dem var jeg.

Link til Dueodde kystbatterier

 ---

Så var det med at samle sine ting sammen og vende hjem. Jeg var igen arbejdsløs, men lidt penge havde jeg da fået ud af det. Min eneste udgift den måned var mit fagforeningskontingent.

Understøttelse kunne jeg ikke få, mit karénsår var ikke til ende, så det opsparede beløb kunne hurtigt få ende – men vi arbejdsløse havde god tid til at snakke, og vi mødtes gerne nede ved Allinge havn.

En af mine kammerater var amatør-stepdanser, og han reddede sig jævnligt en øl og et par stykker smørrebrød ved at optræde i ”Palmehaven”, men det var ikke i sig selv nok, og vi drøftede, hvad vi eventuelt kunne finde på. Pludselig en dag siger han til mig: ”Vil du med til København?”  Forundret sagde jeg: ”Hvad skal vi der?”  ”Jo”, forklarede han, ”der skulle være arbejde for et par stenhuggere ved Københavns Kommune”. Det havde han hørt noget om. – Arbejdet skulle bestå i at rette gamle brosten og kantsten op efter en gadeomlægning, da stenene tit er rundslidt og har taget skade ved opbrydningen.

Sådan som min situation var, syntes jeg, det var værd at prøve, så vi blev enige om at tage turen for at se, om der var realiteter i det.

Til min store skuffelse kom han dagen før afrejsen og sagde, at han ikke kunne alligevel. Det forholdt sig sådan, at hans far havde et stenbrud, hvor der blev produceret såkaldt ”huggeblok”. Det er blokke på opgivne mål, som stenhuggermestre i det øvrige land køber til videre forarbejdning, som gravmonumenter o.l. – og da denne ordre skulle leveres hurtigst muligt, så havde han lovet at hjælpe sin far.

Trods denne streg i regningen besluttede jeg, at jeg ville rejse alligevel, da jeg ikke havde nogen udsigter til få noget at lave, og derfor tog jeg afsted som planlagt – men det var med en underlig følelse, jeg så den bornholmske kyst forsvinde.

 ------oooOooo------

 

Johannes´ erindringer

2

Arbejdet for Hedeselskabet.

 Afskrift af ”En arbejds-bi kommer til verden”. Uddrag.

 

I 1941 var Johannes taget til København for at søge arbejde, men på den kommunale arbejdsanvisning fik han at vide, at der ikke var noget arbejde på grund af manglende bevillinger..........

Da min skuffelse sås tydeligt at læse på mit ansigt, sagde de: ”Når du er stenhugger, så er du jo vant til hårdt arbejde! Det eneste, vi kan tilbyde dig, er at tage til Sønderjylland for at lave plantnings-arbejde for Hedeselskabet.”

Jeg accepterede med det samme og fik besked på, at jeg skulle komme næste dag for at få udleveret en billet til hovedkontoret i Viborg. Der ville jeg få besked på, hvor jeg skulle hen samt få udleveret billet til stedet.

Jeg skulle afsted med det første eksprestog den følgende morgen for at kunne nå Viborg inden aften, og på vejen hen til banegården gik jeg ind på en kaffebar for at få en billig kop kaffe og 2 stykker ”proletar-wienerbrød” for mine sidste penge. Dette med ikke at eje en krone var en meget belastende følelse, og værre blev det, som timerne gik, og jeg følte mig sulten. Det var meget varmt den dag, og det var en tortur at se sælgerne på perronen med øl og sodavand, som jeg var afskåret fra at få noget af.

Ved ankomsten til Viborg måtte jeg spørge om vej, og kufferten føltes ulidelig tung. Jeg havde håbet, at de straks ville tilbyde mig et måltid mad, sådan som de havde sagt i København – men ak nej -. Formaliteterne skulle først ordnes, og jeg var så udmattet af tørst og sult, at jeg kunne bande dem langt ned i helvede, men endelig kom det da så vidt. Jeg spiste nærmest som en ulv – og vendte langsomt tilbage til livet.

Da det var til ende, blev jeg anvist en køjeseng i et dertil indrettet lokale, hvor jeg var ganske alene, og på grund af trætheden varede det ikke længe, før jeg faldt i søvn.

Om morgenen blev der kaldt på mig, jeg skulle have morgenmad inden afrejsen, og det blev et meget solidt måltid!. Derefter fik jeg min billet, med ønsket om en god tur, men mine forhåbninger om lidt penge blev gjort til skamme. Endnu en lang dag uden mad ventede på mig.

Jeg afledte tankerne fra min sult ved at studere landskabet. For en bornholmer var det jo nyt og fremmed, ligesom medpassagerernes snakken. Jeg forstod ikke engang det halve, men jeg var på vej mod noget nyt.

Mit bestemmelsessted ud i det ukendte var en lokalitet i Sønderjylland, som hedder Øster-Lindet. Jeg skulle med eksprestog til Vojens og derfra videre med rutebil. Der var flere togskift undervejs, så det tog sin tid. Jeg husker, vi holdt temmelig længe i Lunderskov – og der var en pige i konfirmations- alderen, som gik med en kurv på armen, fyldt med øl. Det irriterede mig grusomt, at jeg ingen kunne købe, men jeg kunne alligevel ikke lade være med at more mig over hendes råben: ”Ølll – ølll!” med en rullende tungelyd.

Det blev hen mod aften, inden jeg nåede Øster-Lindet, en lille landsby med kirke, skole, forsamlingshus, købmand samt et par håndværkere og nogle gårde. Her mødte der mig endnu en overraskelse: Arbejdslederen på stedet ville ikke have mig. Han havde dem, han havde brug for, sagde han.

Han  ville sætte sig i kontakt med Viborg for at få at vide, hvad der skulle ske med mig, og jeg blev installeret i en gård, hvor også de andre arbejdere boede. Der fik jeg dejlig mad bl. a. stikkelsbærgrød med fløde. Jeg var der i 3 dage, hvor jeg travede rundt om dagen og snakkede med de andre om aftenen.

 

Arbejde for Hedeselskabet

Arbejdslederen var en høj, bred fyr, tidligere herregårdsforvalter – og en skrap karl. For øvrigt hed han Ladekarl. Der var et par københavnere, og de kunne ikke rigtig snuppe hans nævenyttighed, så de forsøgte at gøre ham livet surt.

Gravearbejdet var såkaldt ”kulegravning”, i en halv meters dybde, og når Ladekarl kom på inspektion, havde han altid en stok med. Den stak han i jorden for at måle, om det var dybt nok, for da det var akkord, forsøgte de at snyde lidt. Den ene københavner havde fået påtale flere dage i træk. Så nu ville han hævne sig.

En formiddag gav han sig til at grave i en hel meters dybde, og da Ladekarl om eftermiddagen kom med sin stok, stak han hårdt til, med det resultat at stokken røg i lige til håndtaget, så han mistede balancen og lå med ansigten nede i den bløde jord. Da københavneren havde fået en ordentlig skideballe, gik Ladekarl, men efter den dag var han knap så aggressiv.

Da den tredie dag var gået, kom der besked om, at jeg skulle til en anden landsby, der hedder Branderup – så jeg fik endnu en rutebilbillet – med tillægsbesked om, at jeg skulle indfinde mig på kroen.

Det gav mig visse forventninger, som aldeles ikke blev indfriet. Jeg havde aldrig prøvet at bo på en kro, men det viste sig, at den var nedlagt som erhvervsvirksomhed på grund af forfaldne bygninger og mangelfuld hygiejnisk standard. Myndighederne havde simpelthen forbudt ejeren at benytte den som kro! – Til gengæld havde værtinden, Dora Achner, fået tilladelse til at drive pensionat, og der blev jeg så installeret sammen med 6 andre, der alle var københavnere.

Det var nærmest uhyggeligt at bo der. Gulvene var så smaskrådne, at man visse steder trådte igennem, og lugten af råd var gennemtrængende. Dertil kom at jeg fik anvist soveplads i et lille rum ved siden af det, der tidligere havde været festsal. Det var nok 4 kvm, for der kunne lige stå en seng og en stol. Der var kun ét vindue, og det var sømmet til med brædder, fordi det skulle forestille at opfylde lovens krav om beskyttelsesrum, altså var der mørkt som graven. – Københavnerne var fordelt på loftet.

Jeg blev hurtigt klar over, at københavnerne der på stedet var lige så gode til at snyde som ham i Øster-Lindet. Lige så snart arbejdslederen havde været på inspektion, holdt de ikke dybden før næste morgen, og det følte jeg mig ilde tilpas ved, for jeg kunne ikke få mig selv til at lave det nummer, hvad der havde til resultat, at jeg tjente mindre end de andre.

Det værste tilfælde af snyd oplevede jeg dog hen på efteråret, da der skulle plantes. Den opgave var der to, der fik, og jeg blev pålagt at køre planter ud fra et depot på en gård, hvor arbejdslederen boede – i noget der hedder Bovlund – hos den kendte politiker Refslund-Thomsen. Denne arbejdsleder var skovfoged-aspirant, og jeg erfarede senere, at Hedeselskabets arbejdsledere enten var tidligere herregårds-forvaltere eller skovfoged-aspiranter, altså må denne uddannelse have gjort dem særligt kvalificerede i Hedeselskabets øjne.

Planterne skulle jeg køre ud på en trækvogn og fordele dem efter et kort – et målebordsblad. Tit skulle jeg over grøfter og gennem pigtrådshegn for at stikke planterne ned i jorden: 100 ad gangen, så det passede med 3 pr. løbende meter.

Dette arbejde udførte jeg meget samvittighedsfuldt, men alligevel gik der brok i foretagendet, for en dag kom arbejdslederen og sagde, jeg havde snydt, for der manglede planter. Han tog mig med hen til linierne, og ganske rigtigt: Der var kun ca. 2 pr. løbende meter i stedet for 3 – men retfærdigheden var dog ikke helt død – for de omkringboende landmænd fortalte mig, at de havde set det ene bundt planter efter den andet komme sejlende i afvandingskanalerne på vej mod havet.

De havde samlet dem op og var således kommet i besiddelse af gratis planter.

Jeg blev godt gal og var ikke sen til at henvende mig til arbejdslederen og fortælle ham, hvordan det hang sammen, og at han hellere måtte tale med de to snydetampe. De må have lugtet lunten, for de havde i mellemtiden fået deres penge og var rejst hjem. De for meget udbetalte penge og de manglende planter gik på tabskontoen!

Det sønderjyske sprog voldte mig visse vanskeligheder, således sagde de, at ”de tog mantel å” – altså: på hed å, og da ordet å på bornholmsk betyder af , lød det i mine øren skrupskørt. – På den gamle, faldefærdige kro var der så megen plads, at de havde enfamilie boende til leje. En dag siger konen til mig: ”Vi ska´ ha´ minneskie te mæje.” Jeg kiggede forundret, men så fik jeg øje på, at hun var ved at rense makrel, og da dæmrede det for mig. Makrel bliver jo i folkemunde kaldt ”menneske-ædere” – altså minneskie, og mæje betød middag.

Befolkningen virkede stort set sympatisk, men der var et men, for lige ved siden af kroen lå der en tysk privatskole, hvor børnenes forældre naturligvis var tysksindede – og måske også nazister. Det gav en utrygheds-fornemmelse. Man vidste ikke, hvad man turde sige ud over, at det var godt vejr og andre ligegyldigheder. For at gøre det endnu værre, så var der en af disse familier, der havde deres daglige gang på kroen, da værtinden var af tysk familie. Det føltes, som om man levede på randen af en vulkan, der kunne komme i udbrud når som helst.

Jeg oplevede at komme direkte ind i en sådan tysksindet familie. Vi var nemlig undergivet forpligtelse til at hjælpe med landarbejde, hvis landmænd henvendte sig, og det traf sig sådan, at jeg blev sendt på høstarbejde sådan et sted.

De talte ikke tysk, i hvert fald ikke i mit påhør, men de havde en søn, der var hjemme på sygeorlov som SS-frivillig. Han var blevet såret på den russiske front..

Selvfølgelig var jeg meget nysgerrig, og da vi havde arbejdet sammen en halv dags tid, spurgte jeg, om han brød sig om at fortælle om sine oplevelser. Det gjorde han – og jeg må sige, at det, han fortalte, gjorde et overvældende indtryk på mig. Han sagde, at det, de var mest bange for ikke var den russiske hær, for den vidste de gennem fly-observationer altid, hvor de havde – nej – det var partisanerne, for de var her og der og alle vegne, uden at de kunne se dem. Det skete gang på gang, når de var under fremrykning – gennem et tilsyneladende åbent terræn kun brudt af nogle buske hist og her – at de blev beskudt bagfra – der lå snigskytter bag buskene. Ganske vist blev disse partisaner udslettet ved at gennemsøge området, men tabene var 5-10 gange så store på tysk side

Foruden at at komme på høstarbejde, var jeg også med til at tage kartofler op. Jorden var mange steder sandet og velegnet til dyrkning af kartofler. Af samme årsag var der en kartoffelmelsfabrik i Toftlund en halv snes km borte, og ved den lejlighed så jeg noget, jeg ikke var vant til: Kartoflerne blev ikke pløjet, men hakket op – med en hakke af den type, som sædvanligvis bruges til at tømme vognene med, når der køres gødning ud.

Til min forbavselse kunne én mand hakke lige så mange kartofler op, som fire mand kunne samle i kurve og tømme over i den opstillede vogn. Det var virkelig effektivt!.

Den familie var dansksindet, så der kunne man udtale sig i overensstemmelse med sine følelser og holdninger, og vi fik pragtfuld mad – alt i alt – en dejlig atmosfære, hos flinke mennesker, en erindring for livet.

Senere blev jeg sendt ud i noget, der hedder Bovlund enge for at grave ud til læplantning. Området er ret fladt, og der var en nybygger-koloni muliggjort ved, at der blev foretaget afvanding gennem et system af kanaler. Før afvandingen var disse enge én stor sø, helt ned til Løgumkloster, en strækning på 7 km. Om vinteren var det alle tiders skøjtebane, men efter den tid blev jorden tjenlig til almindelig dyrkning.

En anden ting står også klart i min erindring: Vi kunne konstatere, hvordan de engelske luft-bombardementer af Tyskland tog til i omfang. Henad midnat kom de, bølge efter bølge, og de engelske fly var nemme at kende, for de havde en helt anden syngende lyd end de tyske.

Hvis det var Flensburg, der stod for tur, kunne vi observere lysskæret fra eksplosionerne. Når togtet havde fjernere mål, kunne vi høre dem på tilbagevejen sidst på natten.

Selv om krig er hæslig, så kunne vi ikke frigøre os for en følelse af fryd: Disse engelske piloter var med til at forberede den dag, hvor Danmark – og det øvrige Europa – igen var fri for de forbandede nazister, som terroriserede alt og alle!

 

Der var også morgener, hvor vi fandt masser af flyveblade, nedkastet lidt for tidligt af englænderne. Jeg var så interesseret i disse flyveblade, at jeg ikke kunne lade være med at gemme nogle af dem, som jeg havde med i kufferten til Bornholm, selvom det kunne have påført mig ubehageligheder, hvis jeg var blevet visiteret undervejs.

Hjemme på Bornholm var alle mine bekendte selvfølgelig nysgerrige efter at høre om mine oplevelser, og flyvebladene fandt de særdeles interessante, da det jo kun var noget, de kendte til ved at høre BBC.

Midt i januar tog vinteren til i styrke, den værste jeg nogensinde har oplevet, med indtil 33 graders frost, og jeg kom med til at rydde sne på banelinien Rønne-Allinge.

Jeg fik også en forsmag på, hvordan det er at fryse ihjel. Jeg skulle ind til Allinge hver dag for at få mit stempel på kontrolstedet, og den morgen hvor det havde frosset 33 grader om natten, blæste det kraftigt fra nord-øst. Kulden påvirkede mig i den grad, at det sortnede for mine øjne. Jeg måtte vende ryggen til vinden for i det hele taget at kunne trække vejret. Når jeg havde stået stille et øjeblik, kunne jeg fortsætte min gang, så det tog sin tid at tilbagelægge de godt 2 km.

 

Som bekendt blev denne vinter både lang og drøj. Det blev hen i april, før jeg fik besked om, at jeg kunne vende tilbage til Sønderjylland – et tilbud, jeg tog imod, da der stadig ikke var arbejdsmuligheder på Bornholm. Det var den 30. april, jeg tog afsted. Visse steder på øen lå der stadig snedriver på højde med tagskægget, og havisen var kun delvis forsvundet. Oppe under svenskekysten sad vi fast i isen i over 2 timer, forøvrigt i det mest strålende solskin, så det virkede helt velgørende, da jeg nåede Sønderjylland og konstaterede, at foråret var brudt igennem.

En overraskelse ventede der mig: Skovfoged-aspiranten var blevet afløst af en anden arbejdsleder, denne gang en herregårds-forvalter, men jeg fik en særdeles god modtagelse, idet forgængeren havde givet mig en god anbefaling.

Arbejdskammeraterne var også nye: 2 fra Århus og 2 fra Odense. Dem fra Odense blev jeg virkelig gode venner med. Den ene af dem fra Århus var der ikke meget arbejde i, hans største præstation var at æde alt smørret, selv om det var rationeret. En gang imellem gav vi ham en over labberne og tog smørret fra ham, men han var håbløs: det var det samme næste gang, vi sad ved bordet.

Under mit Sønderjyllandsophold overgik der mig noget, jeg aldrig havde prøvet før – jeg kom på sygehuset i Gram og var der en måned – angrebet af smitsom gulsot. Jeg havde det forfærdeligt, inden jeg kom af sted. Jeg kastede op i en uendelighed og tabte en masse hår – men behandlingen var prima – prima. På sygehuset gjorde de alt for, at jeg skulle befinde mig godt.

Hen på sommeren blev vi flyttet fra Dora Achner og ud til de landmænd, der skulle have gravet. Det var en stor forbedring – for vi fik betydelig bedre mad og var sammen med værtsfolkene i fritiden. Det fungerede som hjemlig hygge, for vi spiste sammen, også når de om søndagen havde familiebesøg. Disse venlige mennesker står stadig frisk i min erindring.

Da efteråret kom, og der igen skulle plantes, blev ansvaret overdraget til mig. Vi skulle være 2, og jeg fik lov til selv at vælge min makker: det blev den ene odenseaner, en lille kvik fyr med et behageligt væsen og gode arbejdsevner. Vi havde et fortræffeligt samarbejde med deraf følgende god fortjeneste.

Den sommer var det første gang i mit liv, at jeg havde prøvet at have sommerferie, efter at ferieloven var blevet indført. I den ferie inviterede min arbejdskammerat Svend mig med til Fyn på besøg hos hans forældre.

Ved den lejlighed var vi oppe i det 140 m høje Odinstårn ved Odense. Tårnet var bygget af de kæmpemæssige stålrør, der udgjorde sænkekasserne fra den første Lillebæltsbro. Udsigten var fantastisk.Bilerne på pladsen virkede, som om de var på størrelse med tændstikæsker, så man følte et gys af svimmelhed.

Til dette tårn knyttede der sig en fantastisk begivenhed: en kommunist inde fra Odense præsterede en nat at kravle udvendigt helt til tops, til trods for at tårnet var bevogtet af tyskerne. Her fjernede han Hagekorsflaget og anbragte Hammer og Segl i stedet for. Tyskernes raseri over denne bedrift var så ophedet, at Brøndum-banden sprængte tårnet d. 14. dec. 1944.

Egentlig skulle jeg på dette tidspunkt være rejst hjem, da min kvota var opbrugt, men gårdejeren, hvor jeg boede, spurgte, om jeg ville blive et par uger mere for at hjælpe med at få de sidste roer samlet. Det sagde jeg ja til, da jeg befandt mig særdeles godt hos de flinke mennesker. Da roearbejdet var klaret, spurgte han, om jeg også ville rense nogle grøfter, så kunne det passe med, at jeg kunne nå hjem til Bornholm til jul. Altså tog jeg også denne opgave, og det det blev en hjertelig afsked, da jeg pakkede mine ting.. Konen forærede mig et pund smør, der jo var rationeret, så det var var en meget velkommen gave.

Jeg har senere besøgt disse pragtfulde mennesker 3 gange. Desværre ved jeg ikke, om de stadig er i live.

 

Tilbage til arbejdsløshed på Bornholm

Ved ankomsten til København blev jeg stillet over for et problem, som jeg ikke havde forudset: Jeg kunne ikke få en billet til Bornholm. Krigen og minefaren havde medført, at der var adgangs-begrænsning til rutebådene og deraf følgende lange ventelister på grund af julen. Derfor kunne jeg ikke forvente at komme afsted før efter nytår. Min eneste chance var en afbestillings-plads, så jeg forhørte mig hver dag, uden resultat, og det var ved at gå mig på.

Efter nogle dages forløb sagde de på billetkontoret, at jeg også burde prøve at henvende mig på lufthavnskontoret, da der var større chancer for en afbestilling. Dette kontor lå i den berygtede Dagmarhusbygning , men jeg anede ikke på dette tidspunkt, hvad der foregik bag disse mure.

På kontoret fik jeg besked om, at jeg skulle holde min kuffert pakket, da afbestillinger kunne komme med en times varsel – og efter 3 dage lykkedes det.

Jeg havde aldrig prøvet at flyve, og jeg var ærlig talt temmelig nervøs, men da jeg i modsat fald måske skulle gå i København og tære på mine sammensparede penge, så løb jeg risikoen.

Mærkeligt var det at se jorden forsvinde under sig, og den gamle 16 personers Fokker lavede en infernalsk larm, men vi nåede Bornholm uden uheld. Halvanden time senere stod jeg i Sandkås.

Der måtte jeg besvare et hav af spørgsmål fra kammerater og bekendte. Jeg var i deres øjne næsten lige så interessant, som hvis jeg havde deltaget i krigen, fordi jeg havde været lidt tættere på begivenhederne.

Mine egne problemer med hensyn til arbejde var stadig uløst. På Bornholm var chancerne lig nul, og i Sønderjylland det samme, da jeg nu havde været under Nødhjælpsordningen i sammenlagt et år. Andre skulle til!

---oooOooo---

 

 Johannes´ erindringer

3

Arbejdet i brunkullene.

 Afskrift af ”En arbejds-bi kommer til verden”. Uddrag.

 

I modsætning til den strenge vinter i 1942, så blev vinteren 1943 ret lempelig – og til min store overraskelse fik jeg besked fra Hedeselskabet om, at jeg godt kunne komme igen, da tilslutningen til nødhjælpsordningen ikke havde været stor nok.

 

Ankommet til Sønderjylland viste det sig, at jeg ikke kunne komme til at bo hos en landmand, men blev henvist til den halv-tyske Dora Achner fra Branderup kro. Belært af mine dårlige erfaringer sagde jeg: ”Nej tak!”, hvorefter jeg rejste til en stationsby vest for Herning, der hedder Kibæk. En kammerat fra Malling var kommet i arbejde i brunkulslejerne og boede der. Han havde skrevet til mig, at hvis det havde min interesse, så kunne jeg bare komme. Der kunne jeg sagtens få arbejde, for mange af dem, der kom, rejste dagen efter. De kunne simpelthen ikke klare det strenge arbejde.

Det var jo strålende udsigter, men jeg vovede det, for Bornholm var ikke sagen, og det var Dora Achner heller ikke.

Jeg husker tydeligt, at det var fastelavnssøndag, da jeg ankom til Kibæk. Det var ikke noget problem at finde Fru Pedersens pensionat, som jeg havde fået adressen på.

Jeg kunne godt få lov til at spise på pensionatet, men der var ikke plads til, at jeg kunne bo der. Ved fru Pedersens mellemkomst fik jeg anvist soveplads i den øverste ende af byen. Det var et almindeligt bræddeskur, der havde været brugt som hønsehus, men på grund af de mange brunkulsarbejdere var der flere penge i at leje det ud.

Det var modbydelig koldt, for det frøs 3-4 grader om natten. Mulighed for at vaske sig var der ikke, så det fik jeg lov at gøre nede på pensionatet, ude i vaskehuset.

 

 

Hus ved et af brunkulslejerne. Foto: Willy Jensen

 

Den følgende morgen skulle jeg følges med en af de arbejdere, der vidste, hvor de manglede folk, men da min cykel ikke var ankommet, fik jeg lov at låne min kammerats. Han kørte med en lastbil til et leje 12 km længere mod vest.

 

Arbejdet i brunkullene

Johannes´ arbejdspladser:

Kibæk er markeret med en stjerne. Brunkulslejerne ved Momhøje er markeret med en blå cirkel.

De øvrige arbejdspladser understreget med blåt.

..

 

Langelund Brunkulsleje 1943. Foto: Brunkulsmuseet i Søby.

Det voldte ingen vanskeligheder at komme i arbejde. Der var nemlig et par stykker, der lige var smuttet, og det gik hurtigt op for mig, at det ikke var uden grund, for det her var ikke noget for slapsvanse.

Jeg kom på jordholdet, som skulle fjerne 6-7 m overjord for at frigøre kullene, der sædvanligvis lå i et 2 m tykt lag. De første 4-5 m var sand, men så kom det svære: noget, de kaldte klæg. Det var 2 m tykt, sort som kul, vandfyldt og sejt som gummi, hvorfor det klæbede til skovlen, som vi jævnligt måtte rense med en fladsnittet pind af facon som en spartel.

Da jeg ikke var i toptræning efter to måneders ledighed, var jeg dødtræt henad fyraften, og det var en 12-timers arbejdsdag. Desuden var jeg sulten som en ulv.

Da jeg ankom til mit hønsehus, faldt jeg hurtigt i søvn, til trods for at der lige ved siden af huset var en vindmølle, der med en klagende lyd pumpede vand til byens vandværk.

Næste morgen opdagede jeg, hvad jeg havde indladt mig på: Jeg var så øm, at jeg ikke kunne rejse mig, men måtte rulle mig sidelæns ud af sengen, og jeg gruede for, hvordan jeg skulle klare den kommende lange arbejdsdag. Min situation var nærmest at ligne ved en gammel, gigtsvag hest, der langsomt kommer i gang, og jeg døjede hele dagen – men jeg besluttede indædt, at jeg skulle holde ud – ellers var jeg henvist til at rejse hjem til arbejdsløshed.

Efter fire dage i hønsehuset fik jeg besked om, at jeg kunne komme til at bo på loftet hos byens slagter, der også drev pensionat, men det betød, at jeg skulle sige farvel til fru Pedersen, da slagteren betingede sig, at man også skulle spise der.

Den eneste fordel var, at der ikke var så koldt. Værelset var et lille rum, som jeg skulle dele med en anden, og min ”seng” viste sig at være en sammentømret kasse af rå brædder. Det halve af ”sengen” stak ud på gangen, der var ikke plads på anden måde.

Til daglig spiste vi i et rum ved siden af køkkenet, men i weekenden havde de andre, der var fra Malling-kanten, mulighed for at tage på familiebesøg, sådan at jeg var alene, og så blev jeg taget ind i spisestuen. Det var både godt og ondt, for den strenge indre-missionske atmosfære – med bordbøn og hver sit – virkede knugende. Lyspunktet var maden, for deres adgang til førsteklasses kød var ikke til at tage fejl af, men jeg følte lettelse, når spisningen var til ende, så jeg kunne sige: ”Tak for mad.”  - og trække mig tilbage til mit lofts-hummer eller gå en tur i byen.

Efterhånden havde jeg været i arbejde en måned – de første 14 dage var et helvede – men efter den tid var mine muskler så hærdede, at ømheden var væk. Jeg var i fysisk form så god som nogensinde. De 12 timers daglige pukleri kunne ikke knække mig, men jeg oplevede, at andre brød sammen efter bare en formiddag.

Der kom to unge fyre fra Fyn. De var lige blevet hjemsendt fra militæret. Formanden placerede dem øverst på ”Tippen”, hvor de skulle holde det opgravede klæg væk fra transportøren.

Til trods for at de var 2, kunne de ikke klare det. Efter frokost begyndte klæget at hobe sig op,  lidt før middag stod de i klæg til knæene – og da vi gik til middag, gik de ned ad skråningen – og vi så dem aldrig mere.

Efter middag blev jeg sendt derop, det havde jeg prøvet før – alene. Det var hårde betingelser, men man var nødt til at klare det  - eller forsvinde!

Entreprenøren var fra Svendborg og sandsynligvis fuld af fup og svindel, i hvert fald fik vi aldrig noget overskud, selv om vi arbejdede på akkord. Rygterne ville vide, at vores tillidsmand var bestukket til at medvirke i svindelen, men hvad lov og ret angår så var det ”Det Vilde Vesten”.

Fagforeningerne stod magtesløse, for han var naturligvis ikke med i Arbejdsgiverforeningen, og for hver måned, hvor der skulle foreligge en opgørelse, så havde han altid en søforklaring, som vi ikke havde nogen beviser imod.

Jeg oplevede dog at konstatere et bevis på hans svindelnumre: Jeg skulle have de lovhjemlede feriepenge og gik ind på kontoret for at få dem, men jeg kunne se på opgørelsen, at der manglede over 50 kr. Da jeg gjorde indsigelse, erklærede han i en fræk tone, at hans udregning var rigtig.

Det kunne dog ikke dupere mig. Jeg fortalte ham, at jeg havde gemt alle lønningsposerne, talt dem sammen og ganget med den fastsatte procentsats, hvorfor jeg bestemt vidste, at der manglede over 50 kr. – Alligevel påstod han stadig, at beløbet passede!

”Det er i orden”, sagde jeg, ”Feriepenge er lovsikrede. I morgen kontakter jeg politiet, hvor jeg afleverer lønningsposerne – så vil du høre nærmere”.

Han stirrede arrigt på mig et øjeblik, hvorpå han åbnede skrivebordsskuffen og rakte mig det manglende beløb.

Denne episode fik til resultat, at jeg senere blev fyret!

Et stykke tid efter ferien besluttede entreprenøren, at der skulle tages overjord af i døgndrift, da vi ikke kunne afdække kullene hurtigt nok. Det betød ansættelse af flere folk, og at vi hver anden uge skulle arbejde om natten. Det blev en prøvelse, for efter midnat var vi så søvnige, at det en gang imellem sortnede for øjnene – men også her viste det sig, at man kan trænes op til meget.

Der blev også ansat en ny formand, som viste sig at være i familie med entreprenøren, og det var hans væsentligste kvalifikation, eftersom han var cigarhandler fra Herning.

Det gjorde nu ikke så meget, for arbejdet kunne vi sagtens klare selv, og da han var en flink mand at snakke med, gik det ganske udmærket.

De fleste af de nye folk, vi fik, var fra Svendborg, så vi havde på fornemmelsen, at han havde kontaktet sin hjemby. Gennem disse nye folk blev vi klar over, at entreprenøren var arbejdsmand, for de havde gået til kontrol sammen med ham, inden han etablerede sig i brunkullene. På denne baggrund betragtede de ham nærmest som en kammerat, men glorien blegnede, alt som tiden gik, og det varede ikke længe, før de forsvandt igen. Der var jo andre arbejdspladser.

 

Link til Brunkulsmuseet i Søby

Link til Brunkulslejerne. Skov- og Naturstyrelsen

 

Der skete mange ulykker i brunkulslejerne, og vi gik heller ikke ram forbi. Jeg husker et tilfælde, hvor den 7 meter høje sandbrink skred ned over os og den 12 meter lange transportør.

Denne kraftige rørkonstruktion blev slynget til side og bøjet, som om den kun var et stykke ståltråd, og 2 af vores folk lå begravet under sandet.

Vi kunne se hårtoppen af den ene, og i rasende fart gravede vi hans hoved fri med hænderne, så han kunne trække vejret. Det viste sig, at han havde været snarrådig nok til at bøje armene op foran ansigtet, så der var en lille luft-lomme.

Nu brugte vi skovlene som besatte, for når vi gravede, kom der flere, mindre skred, og trykket på hans ryg fik ham til at stønne af smerte.

Lidt efter kunne vi også se den anden. Så vidste vi, hvor vi kunne grave uden at ramme nogen af dem med skovlen – og i løbet af et kvarter havde vi fjernet så meget sand, at der ikke kom flere skred.

Derpå fik vi dem hurtigt helt befriet, men de var både chokerede og forslåede, så de blev sendt hjem for at komme til lægeundersøgelse. Vi andre kunne ikke arbejde, før transportøren blev repareret. – Vi kørte hjem med en følelse af, at døden havde peget fingre ad os.

Blandt mange oplevelser, jeg havde dengang, er der én, som jeg ikke kan undlade at fortælle om:

Med mellemrum kom der to vagabonder i arbejde. Ustabile var de, for når de havde tjent en del penge, stak de af – landevejen var livet for dem – men fantastisk dygtige til at arbejde var de, så de blev antaget, hver gang de kom, ganske uanset deres omstrejfer-natur.

Den ene var præstesøn fra Fyn, han hed Johannes Pedersen, men blev kaldt ”Fyn”. Den anden hed Svend Eskerod, det er alt, hvad jeg ved om ham. De lejede aldrig et værelse, men sov i en dynge halm i en lade hos en mand, der handlede med kartofler.

Af tøj havde de kun det, de gik og stod i: Det var en luvslidt soldateruniform af de grågrønne, som militæret havde lige op til krigsudbruddet.

En dag hoppede wiren af kranen, i blokken, 12 meter over kullene. Det plejede kranføreren at ordne ved at kravle på maven langs udliggeren – men uden at tøve gik ”Fyn” armgang i selve wiren, ligesom en abe. Da han kom op, krogede han den ene arm om udliggeren og lagde wiren i blokken med den anden. Ligeså hurtigt som han kravlede op, var han nede på bunden af kulgraven igen – og råbte ”Kør bare!” – og så var den klaret.

I spisepauserne var det interessant at høre ”Fyn” fortælle om sine mange meriter. Sin far omtalte han som ”den gamle, skinhellige rad derhjemme”. Brølende stærk var han. Han kunne bøje et kronestykke med tænderne ved at presse det mod bordpladen.

---

Johannes blev sammen med 5 andre valgt ud til at starte et nyt brunkulsleje ved Kølkær. Der blev han valgt som tillidsmand – og umiddelbart derefter fyret.

Derefter fik han et job med at fælde ca. 200 træer.

En kort tid arbejdede han i et meget lille brunkulsleje (2 mand) ved Studsgård, men arbejdet gik hurtigt i stå på grund af dårligt vejr.

En uge før jul vendte Johannes tilbage til Bornholm.

 ---

 

Lidt hen i det nye år (1944) besluttede jeg mig for, at jeg ville rejse til Jylland igen, for vejret var tåleligt, og den kummerlige understøttelse stod i et skævt forhold til en rigtig ugeløn. Jeg havde heldigvis været så forudseende at bede fru Pedersen holde værelset til mig, mod betaling naturligvis, så jeg risikerede ikke denne gang at skulle sove i hønsehuset oppe ved vandtårnet. Vel ankommet til Kibæk skulle jeg finde en ny arbejdsplads. Lejet i Nørre Vium var lukket på grund af økonomiske vanskeligheder. Malling-folken var rejst hjem med undtagelse af én, jeg havde truffet på Bornholm, og han havde fået arbejde i et leje, de kaldte ”Andedammen”.

Nu spurgte han, om jeg ville med derud, for de manglede hele tiden folk. Det skyldtes, at det var natarbejde, og det var der ikke ret mange, der brød sig om i de lange, mørke nætter. Det var oven i købet en 12 timers vagt. Grunden til, at der skulle graves jord også om natten, var, at der var 12-14 meter sand over kullene, så dagholdet kunne umuligt overkomme at afdække kul nok.

Jeg sagde ja, for jeg havde efterhånden prøvet så meget, at der skulle en hel til at afskrække mig, og det var vel heller ikke værre for mig end min kammerat – men jeg blev hurtigt klar over, at det var endog meget krævende.

Efter at vi havde tilbagelagt vejen til Troldhede, hvor der var asfalt, skulle vi ad hede-veje, der nærmest bare var et hjulspor gennem lyngen. Derfor væltede vi også adskillige gange undervejs i det løse sand. Havde vi ikke haft ungdommens overskud af energi, så havde cykelturen i sig selv næsten været arbejde nok.

Det gik godt et par nætter, fordi vejret var stille og tørt, men så slog det om i regnvejr, hvad der voldte os store problemer, fordi det elektriske lys reflekterede i regn-dråberne , så det blev til tåge. Vi kunne umuligt se ned til bunden af graven, hvor transportøren stod. Hvis vi mistede balancen, kunne vi risikere at blive knust eller på anden måde komme til skade, så vi sad inde i skuret i adskillige timer.

Da vi gravede på akkord, sagde vi til tillidsmanden, at det kunne vi ikke blive ved med – men han svarede, at han ville garantere, at vi fik den normale timeløn uanset vejret, for han ville nødig af med os.

Denne garanti klarede han på en både spidsfindig og uærlig måde, hvad vi fik vished for efter nogle dages forløb. Vi havde ingen egentlig formand, tillidsmanden fungerede som sådan, men entreprenøren i København havde en repræsentant og regnskabsfører. Det var en pensioneret skolelærer, der boede i Havnstrup vest for Herning.

Han kom en gang om ugen for at måle op og udbetale penge. Inden han kørte igen, målte han 10 m fra kanten af graven og hen ad marken. Der slog han en række pæle i, så han den følgende uge kunne se, hvor mange meter, vi havde arbejdet os henad og regnede akkorden ud efter det.

Til fyraften gik tillidsmanden hen og rykkede pælene 5 m tilbage, hvad der altså gav os en regnskabsmæssig favør på 5 m, når skolelæreren kom næste gang.

Vi var lidt beklemte ved situationen, men tillidsmanden sagde, at det skulle vi ikke være – for da han skulle acceptere natarbejdet, havde han forsøgt at få garantier for, at afsavnet ved natarbejde indebar fuld timeløn til holdet. Det ville entreprenøren ikke gå med til, og derfor var der ingen grund til at have dårlig samvittighed, fordi vi gav ham tilbage af samme mønt. ”Han har ingen medlidenhed med os!”, sluttede han sine ord.

Nå ja – ansvaret var jo ikke vores. Ydede vi ikke arbejde for pengene, så døjede vi i hvert fald ondt for dem, og denne københavnske fabrikant havde i hvert fald ikke startet et brunkulsleje for vores skyld.

Selv om vi på denne durkdrevne måde kunne holde ugelønnen, så blev det os for meget, da det ustadige vejr fortsatte. Vi ville prøve at finde noget andet.

I weekenden tog min kammerat fra Malling hjem på familiebesøg, og da han kom tilbage var det for at hente sine ting. Han havde fået arbejde hos tyskerne og skulle bo i Lemvig. Det lød, som om det var alle tiders, for han skulle ikke gå og knokle, men være vogn-kontrollør. Betalingen var det dobbelte af, hvad vi kunne tjene i brunkullene – men opgaven var jo et led i tyskernes befæstning af den jyske vestkyst.

Det var et minus, rent moralsk set, men realiteterne var jo, at vi allesammen arbejdede for tyskerne, enten direkte eller indirekte. Denne dårlige undskyldning var vores eneste trøst!

For mit vedkommende gik det sådan, at jeg fik arbejde i et brunkulsleje uden for Kibæk, omtrent ved siden af det sted, hvor jeg var først, og det blev også mit sidste arbejdssted i brunkullene. Der var jeg til januar 1945.

Jeg havde det held at få tilbudt et værelse med varme. En ung fyr fra Bording ville hjem, og han sagde til mig, at jeg skulle gå hen for at sikre mig værelset. Han skulle nok sige til værtinden, at han kendte mig fra pensionatet.

Det var dejligt at kunne sidde og hygge sig på værelset om aftenen, hvis man skulle skrive et brev. Da jeg så i avisen henne på pensionatet, at ”Gyldendal” havde udskrevet en roman-konkurrence, besluttede jeg, at den ville jeg deltage i, fordi jeg altid havde haft lyst til at skrive.

Jeg havde en gammel skrivemaskine, som jeg havde købt af en af de tyske Hitler-flygtninge på Bornholm. Den sad jeg så og klaprede på om aftenen.

Dengang faldt det mig ikke ind, at dette klapreri kunne give anledning til gisninger om, at jeg udførte illegalt arbejde for Modstandsbevægelsen – men der boede et ungt par i den anden ende af loftet, og konen havde hørt mig skrive så at sige hver aften. Det fandt hun så mærkeligt, at hun omtalte det til naboerne. Heldigvis kom der ikke mere ud af det – ikke engang da jeg senere fik kontakt med lokale modstandsfolk.

 

Henne på pensionatet var der næsten hele tiden nogle, der rejste, og andre der kom. En af disse nye var en fyr fra Århus eller rettere omegnen, for hans forældre var fodermester-folk på Holmstrupgård. Han virkede meget sympatisk, og da der var gået et stykke tid, stak han mig diskret et illegalt blad, der hed ”Ugens Ekko” og var udgivet af kommunisterne.

Der var artige ting at læse om tysker-håndlangere og den slags. Detaljer, som vi hørte henne på pensionatet efter spisetid.

Da der var gået et par måneder, og jeg havde fået flere blade, trak han mig en aften til side og sagde: ”Jeg skal spørge dig fra Arnold(Arnold Jensen) henne i boghandelen, om du kunne tænke dig at have kontakt med Modstandsbevægelsen.”

Jeg tøvede lidt med svaret, for det var et farligt område. Vi hørte jo i pressen, hvad der skete, men jeg var også oprørt over tyskernes fremfærd. En af mine bekendte, Jens Peter fra Sandvig, var blevet henrettet i Ryvangen. Jeg sagde, at jeg godt ville snakke med Arnold uden på forhånd at love noget.

Gravsten på Allinge kirkegård. Jens Peter Funch Lind. 1921-1944.

Foto: Willy Jensen. 2012.

Resultatet blev dog, at jeg ville være med til at drøfte situationen en gang imellem. Det psykiske pres, som den tyske besættelse havde lagt på os, gjorde, at vi muligvis på et tidspunkt kunne blive nødt til at være med til at drive dem ud.

Arbejdet i brunkulslejet gik på den efterhånden kendte facon: 12 timers arbejde på de 6 hverdage og 10 timer om søndagen. Til gengæld havde vi fri hveranden weekend.

Hen på foråret mødte der en dag en ny mand på arbejde i lejet – man kunne også sige, at det var en gammel mand – han havde passeret de 60. Han var fra Århus-egnen, idet han i mange år havde gået som altmulig-mand på Lyngbygård.

Han må have hørt nogle rygter om brunkulslejerne og troet, at det var en slags guldgraver-virksomhed. Denne falske forestilling blev hans ulykke. Han havde ikke fysik nok til det hårde gravearbejde. Derfor satte formanden ham til at gå og rydde op. Desuden skulle han smøre transportøren, inden vi begyndte arbejdet ved seks-tiden om morgenen – og det blev hans død.

En morgen hvor det var tæt tåge, og vi var på vej ned i graven, kunne vi høre en mærkelig lyd, ligesom en svag brølen. Vi antog, at det var ung-kreaturer i en indhegning ved siden af brunkuls-lejet, men da vi kom helt ned, så vi den gamle mand ligge på ryggen og give en hvæsende lyd fra sig.

Transportbåndet var slimet af væde fra tågen, så han må være gledet og faldet baglæns ned på bunden af graven. Uheldigvis stod der en trillebør, fuldt læsset med sand. Den havde han ramt med nakken.

Vi fik i fart arrangeret en båre og bar ham op, mens formanden ringede efter en læge inde fra Kibæk. Vi dækkede ham med vores jakker og stod og så, hvordan han skiftede kulør i ansigtet, det blev efterhånden helt gulligt, og da lægen kom, måtte han nøjes med at konstatere, at manden var død.

Det var første gang, jeg så et menneske dø. – Arbejdet blev standset den dag. – Vi sendte en krans og fik senere et takkekort fra Lolland, hvor han var hjemmehørende. Hvilken tragedie at en gammel forslæbt mand skulle ende sit liv på den måde.

Formanden var en hård hund, der kunne skabe sig noget så frygteligt, men vi var efterhånden så forhærdede, ar det ikke bed på os. Vi passede vores arbejde og lod ham rase.

Han havde også en under-formand, en gammel gårdmand, der hed Søndergaard. Hvad han havde ham til, kunne vi ikke finde ud af, for han lavede aldrig noget, udover at stå og snakke med os, og det gave ingen kul i kassen – men vi fik alligevel lov at opleve, at der kom gevaldigt fut i ham. Det var om morgensen den 6. juni 1944. Han kom farende ud af skuret, alt mens han fægtede med armene. Han havde nemlig lige hørt presse: Invasionen i Normandiet var startet. Derefter kom formanden, og han var lige så ivrig: ”Hør nu her, gutter”, sagde han, ” Det må fejres. Det må vi have en bajer på!”

De gik begge og kom lidt efter tilbage med favnen fuld af øl. Vi var vældig oplivede og havde frisk mod til at fortsætte arbejdet.

Men det her med øl lugtede lidt af fup, for der var ganske vist en tildeling af øl til hårdtarbejdende, men vi så aldrig noget øl! Det drak formanden og Søndergaard – men den morgen fik vi allernådigst lov at drikke en af vores egne øller!

Det var meget varmt i den periode, men vi kunne ikke få andet end mælk. Vi konsumerede gerne en flaske om formiddagen og en om eftermiddagen. Dog husker jeg, der var en ung fyr fra Fårvang, der drak 5 liter om dagen. At han ikke blev syg, betragtede vi som et mirakel. Han må have haft et godt fordøjelsessystem.

Brunkulslejet ved Momhøje, Kibæk. Oktober 2011.

 

Modstandsbevægelsen

Kort efter opstod der en kritisk situation inde i Kibæk. - Karlo, en af mine kammerater, trak mig til side en aften og fortalte: ”Arnold har fået underretning om, at en af hans bekendte i Herning er blevet snuppet af Gestapo, så hvis han ikke kan holde tæt, er der risiko for, at de henter Arnold også. Sagen er den, at Arnold har en maskinpistol skjult i baghuset. Den skal væk for alle tilfældes skyld, og nu vil han gerne, du vil være os behjælpelig med at få den væk i nat.”

”Hvordan skal det foregå?” spurgte jeg.

”Vi venter til sent i aften, så er der sandsynligvis ingen folk på gaden. Maskinpistolen er demonteret i en jernkasse. Den tager Arnold på bagagebæreren. Jeg tager en skovl – og du kører forrest ud af byen, uden noget, og sonderer terrænet, særlig ud for forsamlingshuset, hvor der bor 5 tyske soldater. Hvis vejen er fri, kommer du lige så stille tilbage, hvorpå vi alle 3 med passende mellemrum kører ned mod åen og videre, stadig med dig foran. Når først vi er ude af byen, er der ingen risiko, og vi graver pistolen ned i et læhegn langs jernbanen.”

Jeg kunne ikke undgå at blive nervøs. Der var en risiko. Jeg syntes dog ikke, jeg kunne svigte i så alvorlig en situation, så jeg lovede at komme hen til Arnold ved 10-tiden.

Ude i baghuset fandt Arnold maskinpistolen frem. Jeg havde aldrig før set sådan en i smådele, da jeg ikke havde været soldat – og forstod selvfølgelig heller ikke at bruge den, men nu skulle den altså væk.

Inden Arnold lukkede kassen, smurte han kanterne med konsistensfedt for at gøre den så vandtæt som mulig. Ingen kunne vide, hvor længe den skulle ligge nedgravet. Skulle situationen opstå, hvor den kunne komme i brug, ville det være ærgerligt, hvis den var totalt rusten. I kassen var der også plastisk sprændstof og tændsatser ("blyanter") med forskellige antændelsestider f.eks. 10 eller 20 minutter.

Vi var nu klar til afgang og kiggede først ud på gaden for at se, om der var fri passage – men tilsyneladende var alle mennesker gået i seng – og så kørte jeg.

Det var trykkende at køre i den mørke, nattestille by. Jeg kørte uden lygte. Nede ved åen gjorde jeg holdt for at se, om de andre var med. Da de lidt efter dukkede ud af mørket, fortsatte vi ud ad Velhusted-vejen, langs banen lidt forbi Kibæk-lejet i nærheden af et sted, hvor Arnolds svoger boede. Ved et bestemt træ i den læplantning med grantræer, Arnold havde omtalt, standsede vi.

Først skar vi græstørv af, så vi kunne camouflere hullet, hvorpå kassen blev lagt ned - under en sten. Det hele blev lavet så omhyggeligt, at ingen ville lægge mærke til, der nylig havde været gravet.

Da vi på tilbagevejen nåede byen, skiltes vi, fordi vi anså det for sikrere at køre hver for sig, og vi nåede da også hjem i god behold.

Et par dage senere da jeg kom hen på pensionatet, så fru Pedersen meget oprevet ud, og hendes stemme rystede, da hun fortalte: ”De har hentet Arnold til morgen. Gestapo kom kl. 4 (d. 7. juli 1944), og de gennemrodede hele huset, inden de kørte med ham". Jeg havde selv set bilen holde uden for boghandelen i Kibæk ved 6-tiden om morgenen, da jeg kørte på arbejde. Det var en rød Chvrolet med nummeret X 8122. jeg kan stadig se den for mig.

En solforformørkelse kunne ikke have virket mere knugende end denne meddelelse. Alle spiste i tavshed - og gik hver til sit knap efter.

Johannes og Karlo turde ikke blive i Kibæk. Jakob skjulte sig på en ejendom hos noget familie. Johannes tog til Århus og skjulte sig der i 10 dage. De første dage boede han på en ny adresse hver nat. Da Gestapo ikke havde været i Kibæk i den periode, vovede han sig tilbage til igen, men Karlo så han ikke siden.

Den næste morgen tog jeg ud til brunkulslejet, hvor de kiggede lidt forundrede på mig. Formandens ansigtsudtryk sagde mig mere end ord, at han var klar over situationen: ”Nå, du er klar igen – lad os komme i gang.”

Alt som dagene gik, blev jeg mere og mere overbevist om, at det var lykkedes Arnold at holde stand, siden Gestapo stadig ikke viste sig. Denne vished forstærkedes ved, at der var kommet et brev til Thora, Arnolds kone, om at han var blevet overført til en tysk koncentrationslejr.

En knugende vished for hele byen og i særdeleshed for Thora, der var gravid. – Måske ville dette barn aldrig få sin far at se.

På den baggrund følte jeg stor beundring for Thora. Hun viste sig langt stærkere, end jeg havde turdet håbe.

 

Efterskrift:

---

Thora passede boghandelsen, mens Arnold var i i koncentrationslejr, men var ikke lige begejstret for alle kunderne i butikken. I krigens sidste år opførte tyskerne en pejlestation i Hvedde ved Kibæk, hvor en del af personalet var unge piger i tyske luftforsvarsuniformer, og de kom i deres fritid for at handle i Kibæk - også i boghandelen, hvor de spurgte efter creme og kosmetik.

Thora nægtede at handle med pigerne og henviste til, at de varer, de ønskede, var udsolgt. "Das haben wir nicht, darum es Krieg ist. Alles ausverkauft!" Hun kunne også finde på at hente et billede af Arnold og et brev, hun havde fået af ham, og sige til pigerne: " Mein Mann ist in Deutsches Gefängniss. Mein Kleines Kind hat kein Vater. Das ist Gestapo sein Schuld!"

Arnold overlevede opholdet i koncentrationslejren og vendte efter krigen tilbage til sin kone og sit barn i Kibæk, men han havde mén af opholdet i Tyskland, både fysisk og psykisk.

Johannes bevarede kontakten med Arnold og besøgte ham flere gange. Han havde et stort ønske om at besøge ham endnu engang, men på grund af alvorlig sygdom nåede han det ikke.

 

Bibliografi om Arnold Jensen:

Gå til:DR2 18. maj 2008: Interview med Arnolds søn Hasse.

Gå til:Th. Jessen: "Derfor måtte vi sejre" s. 208-218. Midtjysk Forlag.

2042. Arnold Jensen: Ude-kommandoen Hannover-Stöcken. Samarbejde og Modstand af John T. Lauridsen.

Herning-bogen 2010 s. 128-140 - Agner Frandsen: Boghandleren i Kibæk. Historisk Forening for Herning Kommune. ISBN 978-87-7851-320-5

Den lange vej til glæden v. Ole Møller Jensen og Mogens Bendixen s. 205-206: Da dejen hævede i Kibæk.ISBN 87-7468-189-3.

Gå til:Modstandsarbejdet på egen omkring Kibæk.

Kibæk Lokalhistoriske Arkiv, Kastanjeallé 27, 6933 Kibæk.

 

Efter krigen og arbejdet i brunkullene arbejdede Johannes flere steder i landet med stenhuggerarbejde.

Fra 1945 flyttede han til Stilling. Her fik han sæsonarbejde forskellige steder - bl.a. i en tørvemose i Vrold.

I 1946 fik han stenhuggerarbejde i forbindelse med, at der skulle bygges en stenkiste af granit til en kloakledning under jernbanen ved Stilling station. Senere fik han kortvarigt arbejde med at hugge buede kantsten til Universitetsparken i Århus. Derefter arbejdedeJohannes ved brobygning ved Hansted Å og Bering Bro mellem Hørning og Hasselager.

Omkring 1948 blev Johannes sammen med 60 andre arbejdere ansat til at forny skinnerne på jernbanen. De gamle skinner på 15 m skulle skiftes ud med nyere og kraftigere skinner på 60 m, som hver vejede 3.600 kg. Det var morgenarbejde fra kl. 4, hvor der hver dag skulle skiftes 120 m skinner, inden morgenekspressen kom.

Om vinteren var han som så mange andre arbejdsløs.

Læs om Johannes´ første indtryk af Stilling.

Efter krigen meldte han sig ind DKP og senere SF, hvor han arbejdede aktivt. Han var en flittig læserbrevsskribent - også når det gjaldt lokale emner.

Fra 1950 til 1956 arbejdede han på Oscar M. Haugaards skærvefabrik på "Edslev Knude", hvor han udførte stenhuggerarbejde og sprængning af sten. Skærvefabrikken lukkede i 1956, da ejeren af arealet på Edslev Knude ikke ville forny kontakten. 

Læs mere om skærvefabrikken her.

Som bibeskæftigelse lærte Johannes sig at indgravere navne i gravsten, og mon ikke der stadig er sten fra den tid på Stilling kirkegård? Fremgangsmåden var, at han tegnede en skabelon med teksten på et stort stykke pap. Derefter blev konturerne til bogstaverne hugget med et stemmejern og malet med markeringsfarve på stenen (altid natursten). Derefter blev bogstaverne hugget med en lille spids mejsel i stenen og til sidst malet flere gange med sort lak. 

I 1956 kom Johannes på Arbejdsteknisk Skole i Hoverdal i Vestjylland, hvor han lærte at "binde jern", hvorefter han fik arbejde ved flere store byggerier i Århus (Føtex i Guldsmedegade, en silo på havnen m.v.). I den periode fungerede han ofte som den, der skulle forhandle akkorder og arbejdsforhold med arbejdsgiveren (sjakbejs). 

Johannes og vognmand Schneider Sørensen

Johannes blev efter nogle år på forskellige arbejdspladser ansat ved Åby kommune i 1967 - senere Århus kommune. Her lagde han fortove og kantsten. Om vinteren lavede han forfaldende arbejde, bl. a. snerydning. Snerydningen foregik med skovl. Det samme gjaldt saltning af vejene i Åbyhøj, som foregik med lastbil. På lastbilens lad var der en saltspreder, der blev "fodret" af en mand med en skovl. Det har sikkert også været et af Johannes´ vinterjobs. 

Han var ved kommunen i 14 år, til han blev pensioneret i 1981.

Derefter blev der tid til at skrive mere - først og fremmest erindringsstof fra Bornholm. I flere år skrev han hver uge til "Bornholmeren" på nordbornholmsk om små episoder i Tejn foruden et større erindringsværk ("Mågerne skriger stadig").

 

                                                                     ---

 

* Røgeriet i Tejn: Ndr. Strandvej 22. Matr. 29b Tejn Fiskerleje, Olsker. Røgeriet bygget 1820 (42 kvm). Beboelsen bygget 1877 (81 kvm). Kilde: ois.

** Ejendommen "Udmarksminde", Tejnvej 33. Matr. 82t, 42h, 82yz Hovedejerlavet Olsker.

---

Hver sommer var Johannes gæst på "Bornholms Stemme", hvor hans søster Gunver var fast medarbejder:

 

Andre artikler om Johannes´ erindringer:

Johannes´ første indtryk af Stilling.

Fagforeningen DASF i Stilling.

Johannes´ beretning om, hvordan det var at være fiskerdreng i Tejn.

Johannes´ tilbageblik på Tejn Brugsforening.

Johannes som bornholmsk hotelkarl.

Udmarksminde 1873-1960.

Da Johannes fandt et jernsværd i en tørvemose. Alkens historie. 14. nov.2008. Indicier på øksemord.

Skærvefabrikken på "Edslev Knude".

Interview før 75 årsdagen af Eyvind L. Lind. Foto: Jens Erik Jensen. Bornholmeren d. 20. sep. 1986.

Lydoptagelse:

Johannes fortæller om nytårsaften m.m. Varighed: ca. 12 min. NYT!

Johannes og Gunver fortæller om barndommens jul. Varighed: ca. 12 min. NYT!

Desuden:

17 noveller i bornholmsk dialekt. Trykt i Bornholmeren 1983-1994. - 1994-2001: læst op i "Bornholms Stemme". Findes som e-bog på Tejn Lokalhistoriske Arkiv.

Novellen: Han så Lazarus langt borte i "Arbejderliv". SiD 1989. ISBN 87-557-1523-0.

Romanen "Mågerne skriger stadig". Bragt som føljeton i Bornholmeren. 303 sider. Skrevet på rigsdansk. 1985.Om udviklingen i fiskerbyen Tejn og arbejdsforholdene i stenbruddene på Bornholm. Findes som e-bog på Tejn Lokalhistoriske Arkiv.

Interview: Fagforeningen gør jo ikke noget for dem. P. Roland Larsen. Århus Stiftstidende d. 26. maj 1974.

Johannes Jensen levede fra 1911 til 2002.

Fra "Klippeøens kvinder og mænd. Fødte og førte 2000". Side 129. Forlag: Bornholms Tidende. Red. Søren Wolff.

---

Johannes´ stenhuggerværktøj.

---

Oplysninger vedr. Johannes Jensens Erindringer modtages gerne.

Mail:leifkohlerjensen@gmail.com

Red. Leif Køhler Jensen og Aase Eriksen.

Kilde: Johannes´ dagbog og mdt. beretning. Endvidere Knud Køhler Nielsen om forhold i Åbyhøj.

 

Tilføjelse:

Jan Svendsen: Det brune guld.

 

I efteråret 2007 udkom denne bog, som giver en grundig beskrivelse af forholdene i brunkulslejerne.

I alt har 150 mennesker bidraget med interviews eller egne beskrivelser. Johannes er én af dem. Bogen er på næsten 400 sider og rummer også mange fotos.

 

---oooOooo---