Klassefotos fra Skanderborg Realskole

Link til Realskolen: Tidligere elever

Skanderborg Realskole. Ca.1933-1934. Fotograf: ?

Billedet er udlånt af Poul Nielsen

 Bageste række fra venstre: 1. Vagn Knudsen, Johannes Meincke, 3. Henning Pløger, 4. Hans Henrik Kjeldsen, 5. Søren Erik Bagge, 6. Egon Thomsen, 7 ?, 8. Anton Øhrstrøm, 9. Poul Nielsen, Stilling.

Midterste række: 1. Henning Christensen, 2. Ivan Suryaninoff, 3. Erik Dybbro, Stilling, 4. Minna Jensen (Ladefoged), 5. Edith Thomsen, 6. Inge Kanner, 7. Karen Mæhlisen, Stilling, 8. Inger Christensen, 9. Poul Christensen, 10. ? Øvlisen.

Forreste række: 1. Inge Christensen, 2. Ruth Herskind, 3. Lise Michelsen, 4 ? Bjørnkær, 5. Tove Nielsen, 6. Gerda Kleist Jensen, 7. Asta Olsen, 8. Astrid Røjgaard Pedersen, 9 Annelise Svendsen, 10. Astrid Egsgaard.

Læreren: ? Møller.

Navne: Poul Nielsen, Astrid Egsgaard. - Med blåt: børn fra Stilling

---


Skanderborg Realskole - 1. ML. 1941 med lærer Duusgaard. Foto udlånt af Else Siegel

I bagerste rk. fra v.: 1 Helga Land Jensen - 2 Jytte Simonsen - 3 ? - 4 Astrid ? - 5 Karen Borum Pedersen - 6 ? - 7 Hans Jørgen Mortensen - 8 Rudolf Schultz
Rk. 2 fra v.: 1 Knud Mæhlisen - 2 Knud Erik Basse - 3 Ib Tvergaard - 4 ? - 5 Svend Siim - 6 Else Hansen - 7 Erna ? - 8 Lise Andreasen
Rk. 3 fra v.:1 Inger ? - 2 Inga ? - 3 Bodil Hansen - 4 lærer Duusgaard - 5 Frederik Winther Christensen - 6 Ebbe Carlsen - 7 Egon Madsen - 8 Anna (Bil-)Jensen - 9 ?
Forrest fra v.: 1 Børge Iversen - 2 Knud Skov - 3 ? - 4 Jørgen Hauberg 

...

---

---

Skanderborg realskole omkr. 1946. Udlånt af Aase Winther.

Bagest fra venstre: Herluf Winther.

---

Skanderborg Realskole. 1947-1948.  - Billedet er udlånt af Børge Rosendal.

Bageste række fra venstre: 5. Frits Loft Jacobsen, Gram. 8. Heinrich Nielsen, Stilling.

2. række: 1. Knud Erik Korshøj Jensen, Stilling 6. Lis Tvergaard, Stilling 7. Jutta Edvardsen, Stilling. 9. Sonja Siim, Stilling.

3. række: 1. Eilif Nielsen, Stilling. 4. Kaj Nielsen, Stilling. 6. Børge Linneman Pedersen, Stilling. 8. Anne Lise Fischer, Stilling.

4. række: 2. Jørgen Møller, Stilling. 3. Erik Svendsen, Stilling. 6. Ingrid Nielsen, Stilling. 7. Flemming Brandt Madsen, Skanderborg.

Navne: Børge Rosendal, Vagn Juul Rasmussen.

---

Realskolen omkr. 1951. Udlånt af Børge Rosendal

---

Realskolen omkr. 1951. Udlånt af Børge Rosendal

---

Realskolen omkr. 1951. Udlånt af Børge Rosendal

---

Skanderborg Realskole 1952. 15 x 91 cm. Opdelt i 8 afsnit:

- Udl. af Henning Kristensen -

Billedet er taget med et  "drejekamera"

1.

På dette afsnit ses bl.a. : Aage Svendsen - Steen Bløcher Hansen

2.

 På dette afsnit ses bl.a..: Kjeld Rohde - Jette Bløcher Hansen - Gurli Kvist Sørensen

3. 

På dette afsnit ses bl.a.:  Karen Margrethe Hegelund - Kirsten Blom - Gurli Kvist Sørensen - Ninna Nielsen - Jørn Ehrenreich - Erik JuulRasmussen - Hugo Hansen 

4.

På dette afsnit ses bl.a.: Erik Juul Rasmussen - Henning Andersen - Hugo Hansen - Gert Langhave

5.

På dette afsnit ses bl.a.: Christel Jespersen - Birthe Østergaard

rk. 2 bl.a. Margit Rosenberg Rohde,Hørning - Ruth Frandsen?,Hørning -

i 1. rk. Tove? og  yderst th. Henning Kristensen

6.

På dette afsnit ses bl.a.: Birgit Nielsen - Lena Blom - Ulla Blom - og i

1. rk. fra v:  Henning Kristensen - Jens Gottschalk - Anders Mæhlisen  - Torben Støckler - Niels Jørn Schultz - Mogens Thøgersen - Ole Axelsen - Kirsten Nielsen -  Bodil Hjørngaard samt Hanne Bang.

 

7.

På dette afsnit ses bl.a.: Birgit Nielsen - Hanne Møller - Lena Blom - Ulla Blom - Anders Mæhlisen  

8.

På dette afsnit ses bl.a.: i bagerste rk.  Hanne Møller - Ruth Hansen - Anne Lise Fischer

og i 1. rk. bl. a. Karen Elsebeth ? - Annie ? - Jytte ? - Ulla Rise - Ingrid Jensen - Kirsten Bertelsen, Astrid Lundbjerg Hansen - Anne Margrethe Møller, Helle Kristensen og Inge Warburg Thomsen

 

Vi vil gerne have flere navne til disse 8 billeder....

---

Realklassen ca. 1945.

(Se samme klasse, fotograferet i 1 ML). Fra Svend Siims fotoalbum. Udlånt af Christel Siim.

Bagerste rk. nr 3 fra v Jørgen Hauberg - nr 4 Egon Madsen, Hørning - nr 5 Svend Siim, Stilling - nr 6 Knud Skov, Hørning - nr 9 Helga Land Jensen - nr 11 Børge Iversen, Hørning

Rk. 2 fra v.: nr 2 Anne Kirstine ?, Alken -  med hvid bluse Jytte Simonsen, Ladegårdsbakken

Forreste rk. nr 2 m/fletninger Bodil Hansen, Skbg. - nr 3 Karen Borum (?), Stilling - i midten med hvid krave Anna (Bil-)Jensen, Stilling - og yderst th. Lise Andreasen, Hørning

navne: Else Siegel

---

Skanderborg realskole. Realklassen 1952. Udl. af Ruth Vestergaard (Haudrum).

Øverst fra venstre: Inger Due, Jutta Edvardsen, Lis Tvergaard, Frits Loft Jacobsen, Preben Stisen, Ole Asmussen, Lars Kristensen, Torben Due Pedersen, John Gaden.

Nederst fra venstre: Inger Møller, Grethe Hansen, Marie Jensen, Ruth Clemmensen, Inge Berliner, Ruth Haudrum, Vagn Iversen, Erik Svendsen.

---

Skanderborg Realskole 1956. Udl. af Jens Bruun.

Miderste rk. fra v. 3 Jens Bruun,Stilling  - 8 Niels Jørn Rasmussen, Gram

.....

Skanderborg Realskole omkring 1958 - Udl. af Gert Andersen.

Bagerste rk. fra v.:  nr 1 Ole Buhl - 2 Peter Riise - 3 Ib Nielsen - 4 Erling Østergård - 5 Knud Østergård - 6 ?

2. rk. fra v.:  nr 1 Klaus Lenskjold - 2 Thor Lethenborg - 3 Gert Andersen, Gram - 4 Aage Sørensen, Gram - 5 Frk. Stephansen - 6 Espen Leth-Espensen - 7 Gunner Haudrum Nielsen - 8 Jørn Tolstrup - 9 Søren Peter Madsen,Foerlev

Forrest rk. fra v.: 1 Annelise Rosendal Nielsen - 2 Lena Stöckler - 3? - 4  Kirsten Mickdal,Jeksen - 5 Lis Sørensen - 6 Else Brigsted - 7 Herdis Jørgensen/Gram? - 8 Jytte Munk Nielsen - 9 Esther Nielsen

 Med blåt : fra Stilling-Gram - Navne: bl.a. Espen Leth-Espensen

---

Realeksamen 1958. Udlånt af Anders Overgaard Pedersen.

 

Bagerst rk. fra v.:  Kristian, Knud Ingolf, Anders, Ove, Hugo, Jørgen (fætter til Anders), Jørgen, Knud, Arne.

 

I midten.: Lene, Elin, Gert, Oluf, Erik, Anders (indsender), Peder Bent, Hanne, Elsebeth Jørgensen ?, Niels Henning.

 

Forrest:  Else, Bodil, ???, Karin?, Haubeck, Else Agnes, Bente, Grethe Bøgelund Hansen?,  Kirsten, Jytte.

---

Skanderborg realskole 1959. Udlånt af Henning Kristensen

Bagerst fra v.: Erik Kolby Larsen,Hørning  - Thomas Ole Hegelund - Henning Kristensen - Alf Kristensen - Jørgen Blom - Mogens Nielsen, Lethenborg - Svend Paludan-Müller - Peder Jørgen Christensen, Hylke

2. rk. fra v.: Anna Åse Schulz,Svejstrup - Lis Christiansen, Hørning - Lene Juel, Hørning - Bodil Hjørngård - Tove Søgård, Fregerslev - Aksel Haubek - Jørgen Møller - Aksel Mortensen, Mesing - Richardt Bølcho  

Forrest fra v.:  Else Andersen, Hørning - Karen Boas, Gedved - Birthe Jørgensen, Hørning - Lisbeth Rasmussen, Hvolbæk - Jacob Haubek - Birgit Thøgersen - Hanne Grethe Nielsen, Foerlev - Doris Damsted og Inge Lise Nielsen

Med Blåt: fra Stilling

---

 

Skanderborg Realskole. omkring 1958-59  - Udl. af Erik Møller

I bagerste rk. fra v. ses bl.a  6 Thorleif ? - 7 Erik Møller

rk. 2 fra v.: 1 -Allan Jensen -5 Jørgen B. Christensen - 6 Knud Møller - 12 Inge Ditlevsen, Fruering

Siddende nr 6 fra v.: Inge Mølgård, Adslev - Yderst tv. lærer, pastor Bruno Jensen

---

Skanderborg Realalskole. Ca. 1959  -Udl. af Knud Møller - navne: Knud Møller.

Bagerst fra v.: 1. Søren Pilgård Poulsen - 2. Jens Christensen - 3. Arne Bach - 4. Erik Møller - 5. Peter Bruun - 6. Knud Møller - 7. Poul Østergaard 

2. rk. fra v.: 1. lærer Karl August Knudsen - 2. Jørgen Abild Andersen - 3. Svend Ole Jørgensen - 4. Jørgen Hald - 5. Ove Brandstrup Andersen - 6. Frede Bruno Jensen -  7. Jørgen B. Christensen - 8. Karen Marie Andersen - 9. Anne Kirstine Møller

Forrest: fra v.: 1. Inge Ditlevsen - 2. Inge Grethe Kristensen - 3. Vigga Greibe - 4. Nanna Bruno Jensen - 5. Gertrud Pedersen - 6. Lene Jacobsen - 7. Inge Boas - 8. Karen Truelsen - 9. Anne Marie Andersen

Med Blåt: fra Stilling

---

Skanderborg Realskole ca. 1959-1960.  - Udlånt af Henning Kristensen

I bagerste rk. fra v.: 1 Peter Frandsen - 2 Svend Gottschalk Rasmussen - 3 Svend Aage Kristensen - 4 Kurt Skov - 5 Hans Peter Baastrup Jensen - 6 Henrik Larsen - 7 Jens Erik Holst - 8 Jørgen Boesen

Rk. 2 fra v.: 1 Karen Margrethe Rasmussen - 2 Nanna Menne Christiansen - 3 Aase Møller Pedersen - 4 Henrik Olesen - 5 Ole Jacobsen - 6 Erling Juul Rasmussen - 7 Evald Hansen - 8 Finn Kristensen - 9 Niels Holger Worm Nielsen - 10 lærer Bent Knudsen

Rk. 3 fra v.: 1 Annie Meier Pedersen - 2 Inger Lerche Hansen - 3 Marion Færgemann - 4 Anne Marie Bang - 5 Gertrud Heide Petersen - 6 Kirsten Højgaard - 7 Karen Leth Sørensen - 8 Ruth Olesen  - ? (vi mangler endnu 1 navn i denne rk., hvorfor nogle af numrene måske står forskudt)

Forrest fra v.: 1 Eva Greibe - 2 Kirsten Krogh Mikkelsen - 3 Anne Baastrup Jensen - 4 Lone Bak

Med blåt - fra Stilling  - Navne: bl.a. Aase og Jørgen Mikkelsen

...

Skanderborg Realskole. 1959.  - Udl. af Jens Bruun.

Bagerste rk. fra v.: 7 Jens Bruun - 8 Niels Jørn Rasmussen

---

Skanderborg Realskole ca. 1959-60. Udlånt af Kjeld Jensen

Bagerste rk. fra v.:  1 Leif Stevn? - 2 Asbjørn ? - 3 ? - 4 Kjeld Jensen - 5 ? - 6 Peter/Poul Riise  - 7 Ib Jensen

Rk.2 fra v.: 1.  Lærer Skytte - 2 Torben Kromann - 3 Thorvald Sivertsen - 4 Niels Viby - 5 Gert Petersen,Gram - 6 Finn Hald - 7 Uffe ? - 8 Karen ? - 9 Ingrid ?

Rk. 3 fra v.: 1 Åse Mølgaard - 2 Kirsten ? - 3 Vinni Højer Nielsen - 4 Grethe ? - 5 Hanne Eriksen - 6 Lissi ?  - 7 Helen ? - 8 Ingrid ? - 9 Ingerlise ?  

Forreste rk. fra v.: 1 Karen Margrethe ? - 2 Jytte ? - 3 Herdis - 4 ?

Med blåt:  - fra Stilling-Gram.  (Navne: Vinni Højer Nielsen/Finn Hald)

---

Skanderborg Realskole.  3 ml B.  1959-1960.    Udl. af Erik Møller - navne: Espen Leth-Espensen

Bagerste fra v.: 1 Gunner Haudrup Nielsen - 2 Orla Kristensen -3 Niels Brandborg Larsen - 4 Klaus Lenskjold - 5 Ole Buhl - 6 Karl Skovgaard - 7 Jørn Tolstrup - 8 Gert Andersen, Gram - 9 Karl Henrik  Nielsen - 10 Peter Riise

I midten fra v.: 1 Thor Lethenborg - 2 Erling Østergaard - 3 Ib Nielsen - 4 Knud Østergaard - 5 John Berg Mikkelsen, Foerlev - 6 SørenPeter Madsen, Foerlev - 7 Espen Leth-Espensen - 8 Aage Sørensen, Gram - 9 Ole Kristensen - 10 Hans Rohde

Forrest fra v.: 1 Annelise Rosendal Nielsen - 2 Jytte Munk Nielsen - 3 Gitta Schmidt - 4 Lena Stöckler - 5 Lærer Christoph Westhausen - 6 Herdis Jørgensen - 7 Karen Nielsen - 8 Else Brigsted - 9 Esther Nielsen

Med blåt : fra Stilling-Gram

....

Skanderborg realskole. 4. kl. 1959. Udl. af Allan Rohrberg.

Bagerste rk. fra v.:  Flemming Harhoff - Kjeld Christensen - Erik Jørgensen - Gunnar Rasmussen - Niels Henrik Pedersen - Arne Lerche Hansen - Viggo Andersen - Thomas Schau - Jørgen Helbo - Allan Rohrberg - lærer frk. Kristensen

2. rk. fra v.: Herdis Laursen - Kirsten Bertelsen - Else Berthelsen - Kirsten Rasmussen - Sonja Stougård Hansen - Oluf Østergaard - Leif Froberg - Karsten H. Nielsen - Anders Christensen - Jørgen Laursen

Forrest fra v.: Lis Nielsen - Hanne Jakobsen - Inge Lise Loft Jensen - Joan ? - Eva Carlsen - Bente Sommer Jensen - Else Marie Hansen - Anne Marie Møller Pedersen - Elin Røjgaard - Inger Høj - Vibeke Dalsgaard Laursen

Med blåt fra Stilling-Gram. Navne: Bente Sommer -Allan Rohrberg

---

Skanderborg Realskole. 1960. Realklassen. Udlånt af Ingelise Hansen.

Bagerste rk. fra v.: 3 Anders Østergård – 4 Søren? - 6 Henning Møller

Rk. 2 fra v.: 3 Niels Bjørn Jensen - 4 Jens Gottschalck - 5 Ingolf Lund Kristensen - 8 Henrik Heide Pedersen, Jeksen  -  9 Inge Adriansen

Siddende fra v.:  nr 2 Ingrid Jensen  -  3 Grethe ?  -  3 Ingelise Juul Johansen - 5 Rektor Haubek  -  6 Ulla Bach  - 7 Benthe Mølgård, Adslev

Med blåt: Fra Stilling Gram området – Navne: Ingelise Hansen

 

---

Skanderborg realskole. År 60-61  Udl. af Gert Andersen. - Navne: bl.a.  Espen Leth-Espensen

Bagerst fra v.: 1 Orla Kristensen - 2 Gert Andersen, Gram  - 3 Niels Brandborg Larsen -  4 Klaus Lenskjold - 5 Gunner Haudrum Nielsen -  6 Peter Riise - 7 Karl Skovgaard - 8 Espen Leth-Espensen

Rk. 2 fra v.: Lærer Hilting - 2 Ole Kristensen -  3 Erling Østergård - 4 - John Berg Mikkelsen - 5 Aage Sørensen, Gram - 6 Søren Peter Madsen, Foerlev - 7 Knud Østergaard - 8 Ib Nielsen

Forreste rk. fra v.: 1 Erik Dau Hansen,Vitved - 2  Thor Lethenborg - 3 Annelise Rosendal Nielsen  - 4 Else Brigsted - 5 Karen Nielsen - 6 Jytte Munk Nielsen -  7 Lena Stöckler - 8 Herdis Jørgensen Skbg/Gram?  

Med blå farve: Fra Stilling-Gram 

---

Realskolen 3. Real B. 1963 (= afgangsklassen). - Udlånt af Per Neergaard

Bagerst fra v.: 1 klasselærer Knud Ernst-Jensen - 2 Jan Laursen - 3 Ulf Sørensen - 4 Per Neergaard - 5 Bent Johannesen - 6 Søren Madsen - 7 Jens Hald - 8 Vagn Johnsen - 9 skolebestyrer Anker Villumsen

Forrest fra v.: 1 Vibeke Sørensen - 2 Kaja Øvlisen - 3 Kaja Sigh - 4 Oda Thomsen - 5 Margrethe Andersen - 6 Ingrid Jensen - 7 Lone Bundgaard - 8 Tove Hauberg Mortensen - 9 Hanne Haudrum

---

Skanderborg Realskole - Realklassen 1964.  - Udlånt af Henning Kristensen

Bagerste rk. fra v.:  1 ? - 2 Erling Juul Rasmussen - 3 Peter Frandsen - 4  Holger Jepsen - 5 Finn Kristensen

Rk. 2 fra v.: 1 Gertrud Heide Petersen - 3 Aase Møller Pedersen - 3 Karen Margrethe Rasmussen - 4 Nanna Menne Christiansen/Kristiansen - 5 Kirsten Højgaard -  6 Inger Lerche Hansen - 7 ?

Forrest fra v.: 1 Annie Meier Pedersen - 2 Anne Marie Bang - 3 ? - 4 Anne Nielsen - 5 lærer Bent Knudsen 

Navne bl.a. Aase Mikkelsen.  - Med blåt = fra Stilling

...

Skanderborg Realskole 1965-1966. Udlånt af Hanne Højfeldt.

Bagerst fra venstre: Steen Dahl Hansen, Oluf ?, Bent Willumsen, Lars Knudsen, Karl Jørgen ?(Mallinggård), Jens Anders ?(Hylke), Carsten Bruun og Henrik Møller

2. rk. fra venstre: Thomas Secher, Jan Arentsen, Jan Leffers, Henrik Mortensen, Aage Wegener, Jens Vodsgaard, Torben Mæhlisen, John Sørensen (Gram), Bjarne Kristensen, Lars Andersen

3. rk. fra venstre: Fru Larsen, Petrine Sørensen, Anni Sørensen, Birthe Sørensen, Bodil Kjær, Hanni Scharling, Anni Graff Jørgensen, Hanne Pedersen

4. rk. fra venstre: Bente ?, Bente Morsø, Lone Eriksen, Else Jensen, Vibeke Axelsen, Lene Lorentsen, Kirsten Rønnow(?)

Navne: Hanne Højfeldt (født Pedersen) Blå farve = børn fra Stilling-Gram

---

Skanderborg Realskole. 3. real. 1966.Udl. af Bente Sommer Lundum.

Bagerst fra v.: Karsten H. Nielsen - Erik - Arne L. Hansen - Robert - Niels Jørgen - Niels Henrik - Ole

I midten fra v.: Hanne - Bente S. Jensen - Elin - Sonja H. Hansen - Anders - Ole - Kjeld - lærer Hilting

Forrest fra v.:  Inge Lise Loft Jensen - Joan - Lis - Emmy Ditlevsen - Kirsten Rasmussen - Inger - Else Marie - Lise

Med blåt: fra Stilling-Gram

---

---oooOooo---

Rettelser, tilføjelser og nye fotos modtages gerne.

Skriv til: info@stillinglokalhistorie.dk  

---

Til Skolerne

Til forsiden

Til Skanderborg Realskole. Tidligere elever