Udklipsbøger fra Stilling skole

1973-1983, 1985-1990, 1991-1997, 1994-2005.

*Uddrag fra udklipsbøgerne:

10.9.73. Nye atletikbaner.

4.12.73. "Trafikonkel" ved hovedvej 10.

marts 74. Forældre laver legeplads.

jan. 76. Licitation over skoleudvidelsen.

1.6.76. Kai Faarbæk afløser Lykke-Møller.

aug. 77. Den nye sportshal.

12.10. Erhvervspraktik.

16.11.77. Indvielse af sportshallen.

14.8.78. Trafiklys i Stilling.

maj 79. Focus på børneåret.

Kr. Himmelf. 79. Indskoling.

31.10.79. Torontolys ved Gramvejen er ikke nok.

2.2.83. Emnedage: "Skolen i gamle dage".

???  3 kunstdage.

22.11.85. Arbejdskendskab

17.11.86. Kinesisk besøg.

1.12.87. Indvielse af skulpturen "Vækst".

12.10.88. En "ligestillet" uge.

20.12.89. Besøg af forfatteren Kirsten Holst.

8. maj 90. Stilling Erhvervsmesse 90.

9. maj 90. Stilling Skolekor: Fuldmånekoncert Stilling sø.

19.9.90. Klub 35 (Stilling Gram Pensionistforening.

21.-25. okt. 91. 25 års skolejubilæum.

2.9.93. Rakkerliv anno 1993.

31.8.94. 4b vindere af plakatkonkurrence - på tur til London.

15.11.94. Kai Faarbæk sagde farvel til skolen.

10.1.95. Fars og mors ungdom på museum.

1.2.95. Jørgen Gaarde ny skoleleder.

23.11.95. Erhvervslivet og Stilling skole i samarbejde.

12.9.96. 10. kl. øver sig i at flytte hjemmefra.

27.10.96. Pedel Lars Sørensen takker af.

4.12.96. Stilling Skolekor: Julekoncert i Stilling kirke.

21.6.2001. Karin Nielsen holder afskedsreception.

6.12.01. Gennemsnitskarakterer på Stilling skole og andre af kommunens skoler.

27.2.02. Kampvalg til skolebestyrelsen

2.8.05. Jørgen Gaardes kommentar til elevfotografering.

4.10.05. Jørgen Gaarde fylder 50.

*En del udklip er ikke medtaget: Fotos af fodboldhold, skolekomedier, kulturelle arrangementer, læserbreve.

---oooOooo---

Til Skolerne

Til forsiden