Postkort i stort format

Parti ved Stilling sø. 1905-1910.

Udlånt af Thorvald Halkjær

Posthistorisk datering: 1905-1910.

Fotograf H.A. Ebbesen. Postkortet er fotograferet fra sydsiden af Stilling sø.

Midt i billedet ses skrænten "Kridtbakken". Her blev der i 1930-1933 lavet et badested med badebro. På toppen af skrænten blev der lavet et "Anlæg" og i forbindelse med det - en fodboldbane.

Stilling Mølle blev gen-opført på Århusvej 25 i ca. 1892. Tidligere havde møllen stået i Skvæt ved Skanderborg sø og på Gram Mark.

Den gennemgående vej bagest i hele billedets forløb er Århusvej med vejtræer og en del huse. Vejen til venstre i billedet er Søvejen.

De enkelte huse fremstår noget utydeligt på grund af afstanden.

Til venstre i billedet mener vi at kunne skelne flg. bygninger: Århusvej 2, Søvejen 15, Bøghsvej 8, Århusvej 26, Århusvej 34.

Til Stationsbyen - ældre billeder og postkort