SPEJDERLIV I STILLING

 

I slutningen af 1965 kom spejderbevægelsen til Stilling.

Det var lærer Preben Larsen og typograf Leif Damgård, Skanderborg der sammen med Keld Møller Pedersen, Stilling, tog initiativ til oprettelse af en trop under KFUM, og ved starten 6. oktober 1965 havde man 6 medlemmer. Allerede i april 1966 var man oppe på 15 medlemmer, og tiden var nu inde til at oprette en Ulveunge-flok. I begyndelsen var det udelukkende drengespejdere, men i marts 1966 startede en flok pigespejdere (Grønsmutter) under ledelse af Hedvig Hvillum, assisteret af Ida Nørholm Pedersen.

 

 

Til at begynde med måtte møderne holdes hos lederne, men i 1966 overdrog Indre Mission det gamle Missionshus på Stadionvej til den nystiftede spejdertrop, som så endelig kom under eget tag.

 

 

I forbindelse med overdragelse af huset, blev der foretaget en omfattende istandsættelse, - dels financieret ved sponsorer, frivilligt arbejde fra forældrekredsen og håndværkere og forskellige spejderarrangementer, hvor man samlede ind til huset. Renoveringen beløb sig til ca. kr. 12.000,-

SPEJDERHUSET, som det nu kom til at hedde i folkemunde, blev taget i brug omkring dec. 1966, og det var på tide, for allerede i april 1967 var Stilling gruppen oppe på 60-70 spejdere, både drenge og piger.

De grønne spejdere, som arbejdede under KFUM og K - blev opdelt i flg. flokke:

1) fra ca. 6-8 år: BÆVERE

2) fra ca. 8-10 år: ULVE (drenge) el. GRØNSMUTTER (piger)

3) fra ca. 10-12 år: JUNIOR

4) fra ca. 12-14 år: SPEJDERE

5) fra ca. 14-16 år: SENIORER

6) efter 17 år: ROVERE

 

I årenes løb har Stilling spejderne deltaget i flere landslejre og også hentet flere præmier hjem til udsmykning af huset, bl.a. et bøffelhorn (vundet af 12-16 årige drenge) og en rævehale, som ulveungerne hjemtog.

Ved Sct. Hans festen i 1966 fik Stilling gruppens pigespejdere - højtideligt overrakt en fane fra Danmarkssamfundet. Dette blev fejret med musik og fakkeltog fra Spejderhuset op til skolen, hvor man kastede faklerne på et stort bål. Og naturligvis havde man den nye fane i spidsen !

 

I 1967 fulgte drengespejderne efter - og fik ligeledes overrakt en fane. Med begge faner fulgte et smukt diplom, som nu hænger i Spejderhuset.

I marts 1976 fejrede Grønsmutterne 10 års jubilæum. Fra starten var der 16 smutter, ved jubilæet var man oppe på 23.

Pigespejderne har flere gange deltaget i den såkaldte "Thinking Day", en dag hvor man mindes spejderbevægelsens stifter lord Baden-Powell. Dagen festligholdes med levende lys og indsamling af penge til spejderbevægelsens udbredelse.

De mange brugere sled imidlertid på Spejderhuset - og varmeinstallationen var heller ikke tidssvarende mere, så en større renovering var på ønskesedlen.

 

 

I maj 1978 arrangerede spejderne derfor et stort Muppet-show i Stilling hallen, med det formål at indsamle penge til arbejdet, der blev kalkuleret til omkring kr. 50.000,- Showet blev en stor succes og indbragte omkring kr. 6.000,- i overskud.

Dette overskud samt ca. 10.000,- fra spejdernes civile arbejde, avisindsamling og lign., dannede grundlaget. Fritidsnævnet bevilgede kr. 18.500,- men også Provinsbanken, Lions Club og Spildopmagerne bidrog. Som tidligere ydede forældrene en habil arbejdsindsats, og huset kunne genåbnes den 28. marts 1981. 

 

 

 

 

I årenes løb er "ejerskabet" af huset gået lidt frem og tilbage mellem KFUM og KFUK. På et tidspunkt var interessen for drengespejdere svigtende og lokalgruppen for drenge nedlægges, - men fra maj 1989 kommer drengene på banen igen. Til gengæld holder pigerne en pause i 1992, og siden nedlægges KFUK på landsplan, hvorfor de piger, der er grønne spejdere i dag, er spejdere under KFUM.

 

 

Den 29. april 2006 blev KFUM/KFUK spejderne i Stilling's 40 års jubilæum markeret med en reception i Spejderhuset. Også mange tidligere spejdere og ledere mødte op på dagen. Talrige er de ledere og forældre, der har været med i spejderarbejdet på den ene eller anden måde. Nogle har været med helt fra den spæde start, andre er kommet til i årenes løb, og rigtig mange "gamle" spejdere vil huske Keld og Ida, Hedvig og Jørn Hvillum, Lillian, Finn, Yvonne og Anne Lis og mange andre…

 

 

 

                    

 

 

                   Genindvielse efter modernisering...

 

 

Hvis man leder lidt - med lys og lygte - kan man på Det danske Spejdermuseum i Århus (Vestergade 3) finde et par af Stilling gruppens allerførste dagbøger, hvor både ledere og spejdere har skrevet små indlæg om de møder og begivenheder, der har fundet sted.

 

 

I forbindelse med 40 års spejderjubilæet blev der også lavet en CD med optagelser fra forskellige lejre og ture, og nogle af de billeder, vi bringer her, er fra denne CD, som fremover vil ligge på Egnsarkivet i Skanderborg.

 

 

Efter samtaler med bl.a. Hedvig og Jørn Hvillum, Lilian Kunz, Ida Nørholm Pedersen og Keld Møller Pedersen - 2008/2009.

 

Link til KFUM Spejderne i Stilling

febr. 2009/ln. Korr.AaE.