Elmer Sørensen, Stilling

- interview -

Fotos: Bodil Jacobsen og Elmer Sørensen

 

Elmer Brøgger Sørensen er født i 1935 på Lynghøjvej, hvor hans forældre Minna og Niels boede til leje - først hos Signe og Svend Eskildsen, Lynghøjvej 42 - og senere i Kasernen, Lynghøjvej 52-54.

Lynghøjvej 42. 2008.

"Kasernen" Lynghøjvej 52-54 omkr. 1955. Udl. af Ruth Kristensen

 

Minna arbejdede på teglværket og Mallinggaard, og Niels arbejdede på teglværket og ved banen med vedligeholdelse af skinner.

Elmer er den næstyngste i en søskendeflok på 4. De øvrige søskende: Henny, Anna Lise og Bodil.

 

Besættelsen

Elmer husker tydeligt d. 9. april 1940, da tyskerne besatte Danmark. Han var på det tidspunkt 5 år og var ivrig efter at se på de mange tyske fly. Et af flyene fløj ganske lavt hen over byen. Elmer bøjede hovedet mere og mere bagover for at følge flyet - og endte med at sætte sig på rumpen for overmagten.

Senere på dagen stod mange af byens borgere ved Korsvejen for at vente på de tyske soldaters ankomst.

De tyske tropper blev efterhånden en del af hverdagen i Stilling. I øvrigt kom en del af soldaterne slet ikke fra Tyskland, men fra tyske "lydstater" og sympatiserede ikke meget med Tyskland. En del af soldaterne blev gode venner med børnene i byen, selvom der var sprogproblemer.

Et af stederne, hvor man kunne se fremmede soldater, var for enden af Lynghøjvej (Randersvej), hvor vejene mod Bjertrup og Mesing altid var bevogtet.

Rønnevej 5. Shirley Sørensen og Minna Sørensen

I 1944 flyttede familien til en nybygget landarbejderbolig på Rønnevej 5. Huset lå tæt ved sø og skov, og det bedste var, at der kun var 100 m til fodboldbanen. Der var mange børn i kvarteret, så der var gode muligheder for at lege og spille fodbold.

Da krigen sluttede, husker Elmer, at det glade budskab blev råbt ud over fodboldbanen fra Tage Siims hus.

Nogle år senere spillede Elmer "rigtig" fodbold i SIF.

SIF fodboldhold. Elmer Sørensen var målmand på holdet. Se et større foto og navne her.

 

Bydreng m.m.

Elmer Sørensen omkring 1945

Mens Elmer gik i skole, havde han forskellige jobs, som kunne give en skilling:

Han var mælkedreng hos EjnarAndersen og senere Eliot Nielsen. Dengang benyttede man stadig målet: pægl.

På mejeriet hjalp han også til med at tumle de store mælkespande, når de skulle ind og ud på slisken på mejeriet.

På et tidspunkt var Elmer bagerbud og bragte morgenbrød ud. Højdepunktet var, når han var færdig med den sidste tur, så ventede der varme rundstykker.

Hos gartner Mæhlisen var der småjobs, der skulle klares. Et af dem var "kvalitetskontrol" af agurker, hvor Elmer skulle skære et lille stykke af agurken og smage, om den var bitter eller i orden.

Allerede før Elmer var færdig med skolen, kom han ud at tjene. Han var da omkr. 12 år og arbejdede et halvt år på en gård ved Hem Odde. Han gik i skole hver anden dag i Dørup, hvad han var glad for, fordi han havde en god lærer.

Dørup skole ved Hem Odde. Ældre foto

Efter skoletiden tjente Elmer på Anebjerggaard og senere hos Erling Pedersen, Gram.

 

I lære som smed

Stilling smedie ved Korsvejen. Foto: Vagn Juul Rasmussen

 

 

I 1950 kom Elmer i lære som smed hos C.O. Carlsen, Stilling. I det daglige var der også smed Madsen, som havde været der i mange år. Han startede dagen med at få bundet sit arbejdstøj med en rem rundt om kroppen på sin specielle måde. - Han brugte skrå som så mange ældre mænd på den tid.

Mens Elmer var førsteårs-lærling, gik meget af tiden med rengøring, men der kom også andre arbejdsopgaver med at smede kramper og beslag ved essen, skære gevind m.m.

Senere blev det mere varieret: Holde heste, der skulle skoes, raspe hove, sko heste og smede hestesko. Mange mælkekuske kom hen til smeden, når de skulle til/fra mejeriet, så der kunne være trængsel. Den del af arbejdet foregik under halvtaget nord og øst for villa "Pax".

Længere henne i læretiden var der en del at gøre med at reparere maskiner fra teglværket og forskellige landbrugsredskaber f.eks. plove, slåmaskiner og selvbindere.

I Elmers sidste læreår overtog Knud Pedersen smedien, og arbejdet ændrede karakter. Nu drejede det sig om centralvarme og vvs.

Da Elmer havde bestået svendeprøven i 1954, blev han indkaldt som soldat.

Elmer Sørensens bevis på svendeprøve

 

I soldatertiden arbejdede de værnepligtige med at hakke roer, når det var sæson - til tarifmæssig løn. Det gav så meget, at Elmer kunne købe en forlovelsesring til Shirley, der senere blev hans kone.

Omkring 1958 flyttede Elmer til Skanderborg.

---oooOooo---

Leif Køhler Jensen, d. 4. august 2010. Korrektur: Aase Eriksen.

Til Erindringer

Til forsiden