Stilling Gram Lokalhistorie

ERINDRINGER og BIOGRAFIER 

Forsiden

 

ERINDRINGER

Erik Andersen: Søvejen 50

Svend Aage Bachstein: teglværksarb.

Barndommen på Rønnevej v. Leif Køhler Jensen

Jørgen S. Basses erindringer

Johannes Bjerregaard: Besættelsen

Karl Christensen: musiker og postbud

Vagn Dejligbjerg: gartner

Olga Hesselbjerg: Gram

Fastelavn i Gram: v. Sven Jakobsen

Fastelavn i Stilling v. Astrid Hansen

Hugo Hansen: Dreng i Stilling i 50erne...

Kirsten Halkjær: Gram skole

Interviews v.

Per Bangsø

 

Ejnar Jacobsen, Fruering

Johs. Jensen: Stilling 1945

Jul i 50erne: v. Lisbet Nielsen

Juletræsfest i 30erne v. Jytte Bindzus

Vagn Juul Rasmussen: Stilling 1940-1962

Egon Jørgensen: musiker

Karolinehøj v. Bente Lundum og Finn Sommer

Karl Larsen: Erindringer

Inger Marie Linnemann: Pensionatet

Peder Møller: gårdejer

Lisbet Nielsen: Stilling skole

Torben Nielsen: Mejeriarbejde

Karl Gram Pedersen: musiker

Svenne Pedersen: Stilling skole

Svenne Pedersen: Erindringer fra krigens tid

Svenne Pedersen: Svenne-Per i Hwollet

Svenne Pedersen: Smededreng

Svend Jeppe Pedersen: Snedkersvend

Thorvald Pedersen: Hvidkilde

Keld Møller Petersen: Borums Møbelfabrik

Erling Rasmussen: Bassegården

Henry K. Simonsen: Stilling Mark, Gram Mark

Køhler Simonsen v. Knud Køhler Nielsen

Dagmar Sørensen f. Siim: Lynghøj teglv.

Elmer Sørensen: Smedesvend

Tegning: Birthe Bøtkjær. Vitvedbakken

BIOGRAFIER

Ane Jensdatter

Anna og Ludvig Pedersen, Søvejen

"Blinde Ras"

Billedskærer Arnold Bruun

Bogbinder Ove Bøgh

Marinus Clemmensen

Slagter Jespersen

Gartner Jens Johannesen

Fiskehandler Jørgen Laursen

Familien Norup - "Højlund"

Gustav Rasmussen: hestevognmand

Hugo Siim teglværksejer

Niels Sørensen

Jørn Østergaard, New Zealand