Erik Andersen fortæller om sit barndomshjem:

"Østervang" Søvejen 50

- fotos udlånt at Sten Bløcher -

Foto udlånt af Sten Bløcher

Erik Andersen er født i 1931 og boede som den yngste sammen med sine forældre Katrine og Søren Jensen Andersen og søskende  Rasmus, Marie, Johanne, Karen, Charles, Jens, Helga, Gerda, Gunnar, Kristian, Henry, Viggo og Aage på ejendommmen Gram matr. 1e opført i 1908. Ejendommen er udstykket fra Lerches gård i Gram. Famlien overtog ejendommen i 1917 efter bager Laursen.

Gården brændte af ukendte årsager d. 2. feb. 1932. Stuehuset blev dog skånet.

Søren Jensen Andersen solgte ejendommen d. 1. okt. 1944 til Peter Sørensen, som solgte til Chr. Thomsen. Senere ejer: Bløcher Hansen, som overtog ejendommen i 1948. - Efter overdragelsen flyttede familien til Vinkelvej 4.

 

Katrine og Søren Andersen guldbryllup 1958

Erik gik i Gram skole, og skolevejen gik ad en genvej forbi Harald Lerches grusgrav.

Udover landbruget var der i 3-4 år grusgrav på ejendommen - først ude på den lille halvø nord for Søvejen - senere oppe i bakkerne mod Sandgravvej. Der blev gravet grus, som blev harpet til sand, ral og sten. Idéen kom fra vejmand Franck i Stilling, og arbejdet blev udført som beskæftigelsesarbejde.

Materialerne blev solgt både til vognmænd og til kommunen. Det gav en god ekstraindtægt i en kort årrække, da den økonomiske krise i hele verden var på sit højeste.

I slutningen af 1930erne blev vandstanden i Stilling-Solbjerg sø sænket med mere end en meter. Erik og hans kammerater fulgte begivenheden med "kontrolmålinger", hvor de hver dag satte pinde fast i søbunden med den øverste ende anbragt i niveau med vandoverfladen.

Nogle ejendomme langs søen fik en del ekstra jord "foræret" ved den lejlighed. For Søvejen 50´s vedkommende blev det til næsten ingenting - og slet ikke god landbrugsjord.

Fordeling af sø og land:

     Kort 1913

Kort 1948

Kortene er udlånt af Sten Bløcher.

---

Optegnelser i Husmandens lommebog 1931:

 

- leveret af bogbinder Tornsberg -

 

 

Levering til kommunen (uddrag):

 

Levering til private (uddrag):

 

 

LANDBRUGET:

 

 

Flere optegnelser fra lommebogen:

Marie Lysdal. Syning: 11,00 kr.

Jordemoder: 20 kr.

Juletræsfest i Gram: 3 kr.

Fru F. Strikning: 1,35 kr.

Bil til Mårslet: 4,00 kr.

Skorstensfejer: 0,80 kr.

Sygekassen: 10,30 kr.

2 cykeldæk: 4,25 kr.

1 barnevogn: 10 kr.

Ur rep. 2,00 kr.

Saltholt Bertelsen: 5,37 kr.

Skrå: 0,50 kr.

Øl og cigarer til arbejderne: 3,75 kr.

Overfrakke istandsat: 6,50 kr.

Købt brugt komfur: 10 kr.

Ajlepumpe: 40 kr.

Mælketrillebør: 8,00 kr.

Bundgaard, Skåde - (landtur) ...

 

"Østervang", Søvejen 50, med stien op til Sandgravvej. Foto udlånt af Sten Bløcher.

Høst med selvbinder. Gustav Rasmussen og .... Udlånt af Sten Bløcher.

Kornhøst på "Østervang. Feriegæst, Ada Bløcher og Sten Bløcher. Udlånt af Sten Bløcher.

Knud Bløcher Hansen. Udl. af Sten Bløcher.

Høst på Østervang. Udlånt af Sten Bløcher.

---

Interview SJ. Ref. LK. 5.2.2010. Tilføjet oplysninger af Sten Bløcher. Korrektur: AaE.

---oooOooo---

Til Gram-siden

Til Erindringer

Til forsiden