Erling Rasmussen, Bassegården.

- Uddrag af breve, dec. 2007 og maj 2010. -

Jeg er vokset op i Stilling og bor nu i Huddinge lige uden for Stockholm. Jeg er udlært maskinarbejder og senere ingeniør. I 40 år har jeg arbejdet med digitale telefoncentraler hos L.M. Ericsson.

Den 1. oktober 1931 flyttede mine forældre, Kirstine og Richard Rasmussen til Bassegården for at være bestyrere på gården. Jeg er født på der i 1933.

Bassegården, Vestervej 6. 2010. Foto: AL.

Kort tid efter d. 9. april 1940 kom sognefogeden og forklarede min far, at omkring 20 tyske soldater skulle indkvarteres sammen med nogle officerer i vores lade. De skulle holde sig for sig selv og ikke søge kontakt med os. De brugte indgangen til laden fra ydersiden og var ikke til særlig besvær. Det viste sig, at de fleste af disse soldater var fra Polen og Baltikum.

Mekaniker Aage Hansen var en af mine legekammerater i den periode. I læretiden mødtes vi ofte, når der var dans på hotellet eller festligheder ved stadion.

Den 1. okt 1941 flyttede vi til Kasernen på Lynghøjvej 54 på 2. etage. I 1942 var der så meget sne, at min far og mange andre mænd skovlede sne i flere lag. Fra vores lejlighed kunne vi lige se op over sneen og ned til teglværket.

Kasernen, Lynghøjvej 54. 1940. Foto udl. af Erling Rasmussen.

På Lynghøjvej nordpå efter det sidste teglværk (Lynghøj) boede Ellen og Sigurd Jensen og også Astrid og Kaj Gammelgaard. De havde en søn, Villy, som var en god ven af mig i læretiden. (Vi var begge i lære hos Blom & Søn i Skanderborg). Kaj Gammelgaard var selvlært og havde stor teknisk indsigt. Det lykkedes ham at overtale formanden ved jernbanen til, at de skulle ombygge en godsvogn, så de fik en bilmotor monteret under ladet. Dermed kunne de på en praktisk måde transportere de 30 meter lange skinner, som de havde fået ordre på at lægge ud - også over store afstande.

Kaj var meget opfindsom på mange måder - i modsætning til min far, der ville se bevis. Kaj forsøgte at bygge en evighedsmaskine. Nu og da kom han om aftenen og viste min far et cykelhjul, som kunne rotere meget længe. Han prøvede med forskellige indretninger i dette cykelhjul, men resultatet var næsten altid det samme. Alligevel havde han mange idéer om, hvad sådan et hjul kunne anvendes til.

I 1948 kom han til skade ved et sammenstød mellem et godstog og en trolje ved Edelsborg. Nogle år senere flyttede familien til Frederikshavn. Avisudklip om ulykken.

I 1942-1948 delte jeg aviser ud (Socialdemokraten). Jeg kørte på cykel med den store taske foran og kom langt omkring i Stilling. Jeg passerede de tyske vagter, som stod ved vejene i udkanten af byen, og jeg måtte ofte standse for at de kunne kigge i tasken, om jeg havde noget andet end aviser.

Min far havde fået arbejde ved jernbanen, og omkring 1950 begyndte han at arbejde på Mallinggård. Min mor arbejdede i mange år med at luge roer på Mallinggård og kom senere i huset på Mallinggård som kogekone.

I 1953 flyttede vi til Lynghøjvej 26. - I 1955 blev jeg gift og flyttede til Skanderborg.

Lynghøjvej 26. 1955. Foto udl. af Erling Rasmussen.

Red. LK. 7. juni 2010. Korr. AaE.

---oooOooo---

Til Erindringer

Til forsiden