INTERVIEWS.

 

Skanderborg Egnsarkiv er der en del interviews med ældre borgere i Skanderborg - indsamlet af Per Bangsø, Skanderborg.

 

Til alle interviews er der kassettebånd eller cd-rom med lyd + udskrift.

 

2 interviews handler om Stilling og Gram:

 

Kirsten Margrethe Føns.

 

Født i Gammel Stilling 1941

Brøndgraverfamilien:

Anne og Ludvig

Jens Nielsen

Anker Nielsen m. fl.

Borgere i Stilling:

Anna Fogh

"Blinde Ras"

Skolegangen i Stilling

Fritid og leg

Naturalieøkonomi

Butikker og erhvervsliv

Arbejde i en købmandsbutik i Hesselballe

Arbejde på kontor

Politisk interesse

Kommunesammenlægningen

Arbejde på Sølund

 

Svend Pedersen - (Svenne).

 

Født i Gram 1926

Gartneriet i "Hullet"

Boligforhold (- elektricitet og vand)

Skolegang i Stilling

I lære hos smed Carlsen

Besættelsestiden

Arbejde på landet

Soldatertiden

Smedemester

 

Til Erindringer

Til forsiden