Dokumenter og effekter

 - assorteret -

Sognefoged Jørgen Nielsen Møller, Stilling: Udnævnelse til lægdsmand. 1895.

---

Griseregnskab. 1940. Ulla Lykke-Møller. Udlånt af Helen Lykke Møller.

---

Købekort til tøj. 1944. Udlånt af Vagn Juul Rasmussen.

---

Kontrabog hos købmand Rich. Rasmussen, Gram.

Kontrabog: Jens Jæger, Stilling.

---

Stilling-Gram Foredragsforening. År?

---oooOooo---

Til Historie

Til forsiden