Stilling Gram Lokalhistorie

 

 

Historie

1. STILLING FØR 1850

2. STILLING 1850-1950

3. STILLING EFTER 1950

FUND

Matrikelkort fra Gram

Matrikelkort fra Stilling

Avisudklip fra Stilling 1967-2000 ved Astrid Hansen

AVISudklip

Tage Siims dagbog 8. april - 9. juni 1940

Stilling. Den første byudvikling

Stilling Brevsamlingssted

Stationsbyen. Ældre fotos

Udskiftningen o. 1770-1820

STILLINGS HISTORIE 1910-1983 (vejviser)

STILLING-GRAM 1770-1870

Gårdene i Stilling 1682-1997

Landbruget i Stilling i efterkrigstiden

Galgehøj ved Dybdalsvej

"Slavekrigen" 1848 

Kongerevuen 1884

Aarhus Stifts Aarbog 1921 Gram

Aarhus Stifts Aarbog 1925 Stilling

Trap 1926: Skanderup

Trap 1926: Stilling

Hjelmslev Herred

Besættelsestiden

Karl Sejr

Henning Grønlund Carlsen

Tørv og gengas

Jernbanen ved Stilling. Historie

Sammenlægningen 1963

Dokumenter

1905

 

Citat fra Schythe: Skanderborg Amt 1843. S. 106.

-oOo-

L. Both: En historisk-topografisk Beskrivelse s. 433. 1872.