Stilling stationsby

- den første byudvikling -

 

Da jernbanen kom til egnen i 1868, flyttede udviklingen til stationsbyen, som fik centrum omkring station (omkr. 1870), mejeri (1887) og hotel (ved den nuværende Brugsen). 

Stedet (som gav navn til butikker og virksomheder, lå helt nøjagtigt i bagerens have ved Århusvej), en høj ved navn Alhøj

Galgehøj syd for Dybdalsvej

Der var også andre høje i byen: Lynghøj med teglværk, Trehøje, Galgehøj ved Mesing skov (hvor der er fundet rester af både galge og mennesker) og flere andre høje.

I skoven mellem Mesing og Stilling var der en åben plads mellem nogle bøgetræer. Pladsen blev kaldt Tyskepladsen. Navnet stammede fra krigen i 1848. Tyskerne havde vagtpost der.

 

 

Ved folketællingen i 1860 var der 268 indb. i Stilling (anneks-) sogn.

 

Byudvikling

Kort&Matrikelstyrelsenshjemmeside findes der historiske kort (1:20.000), der viser udviklingen fra 1842-1997: f.eks. rytterskolen, den enkeltsporede jernbane og de nedlagte teglværker.

Af  bygninger og virksomheder kan nævnes: mejeri (1887), afholdshotel, skole (1910), vandværk (1908), kalkbrænderi, Stilling teglværk(1887) og Lynghøj teglværk (1883)– begge med en årlig produktion på 1,5 mill. sten (i 30´erne). Der blev fremstillet mursten og tegl af både rødler (øverste lerlag) og kalholdigt ler (gule sten).

Lynghøj Teglværk

Stilling teglværk nedlægges som selvstændigt teglværk i 1941, men drives videre under Lynghøj Teglværk.

I starten var Lynghøj Teglværk et højovnsværk, der i 1897 fik den første motor, en petroleumsmotor. 

I 1906 blev den afløst af et dampanlæg og nye maskiner. I 1903 blev der bygget en ringovn, hvor man kunne sætte mursten ind og tage mursten ud uden at slukke ovnen. I 1932 blev der indført elektrisk drift.

(Teglværket blev nedrevet i 1972 for at give plads til motorvejen). 17).

I 1880-90erne blev der også etableret savskæreri, cementstøberi, 2 brugsforeninger (den ene for Gram-Stilling), 3 købmænd og telegrafstation.

Stilling Mølle

I 1866 blev vindmøllen i Skvæt revet ned og flyttet til Gram Skel, hvor den stod i ca. 20 år. Derefter blev den igen revet ned og flyttet - denne gang til Stilling, hvor den stod fra omkr. 1890 til omkr. 1930. De sidste år blev den brugt som savmølle.

Den 5. nov. 1866 blev den toklassede skole i Gram taget i brug med i alt 55 elever. Indtil da havde børnene fra Gram gået i skole i Rytterskolen i Gl. Stilling, der var overfyldt med op til 70 elever i én klasse. Behovet for en skole i Gram blev forstærket af, at der dengang var flere indbyggere i Gram end i Stilling.

I 1868 blev der endda oprettet en folkehøjskole i Gram. Den eksisterede dog kun et par år.

 

I 1886 fik Stilling Kirke en ny, højere "tagrytter", da det ikke kunne betale sig at reparere den gamle tagrytter af træ. Den nye tagrytter blev beklædt med blyplader. 41).

Stilling skole på Århusvej blev indviet d. 24. okt. 1910. Den var beregnet til 4 klasser (7 årgange) i de 2 klasselokaler. Inden skolen blev bygget, havde der været en længere strid om beliggenheden, hvor sognerådet fik det afgørende ord. Skolen kom til at koste omkring 22.000 kr.

I 1912 blev det overvejet at bygge et el-værk i Stilling.

Der blev ført elektricitet frem til Gram i okt. 1922. 

Den 11. april 1923 blev der oprettet en daglig automobilrute Skanderborg-Stilling-Jexen-Sabro.

Den 4. juli 1923 blev der fremført ønske om hastighedsbegrænsning på 15 km/t. gennem Stilling.

Den 17. nov. 1923 blev der etableret gadelys i Stilling. Pris ca. 1.000 kr.

Pr. 29.11.1922 var der 363 indb. i Gram og 793 i Stilling.

Andelsmejeriet Alhøj

Andelsmejeriet Alhøj
 
fik i 1922 eget vandværk ved Stilling sø, efter at man forgæves havde søgt efter vand på 130 meters dybde i nærheden af mejeriet. 

Mejeriet havde i 1930 280 leverandører med ca. 2.000 køer. Der blev årligt produceret 6.340 mill. kg  mælk og 267.847 kg smør. Personale: 5 ved selve mejeriet og 20 kuske. Energi: kulfyr.

Den 15. dec. 1931 blev den nuværende røde murstensbygning og tilhørende skorsten på 26 m taget i brug. 

I 1948 blev der lavet frysehus med udlejning af frostbokse til private husholdninger. 30).

---oooOooo---

Til Stationsbyen - ældre fotos

Til mini-Lex

Til Historie

Til forsiden