AVISudklip fra Stilling og Gram

- et udvalg samlet af Thorvald Halkjær -

- fra aviserne på Skanderborg Historiske Arkiv -

Hvor intet er nævnt: Skanderborg Amtsavis.

SD: Socialdemokraten.

8.8.1878.

---

8.1.1879.

---

2.2.1882.

---

31.3.1883.

---

30.4.1884.

---

13.5.1884.

---

13.6.1884.

---

24.7.1884.

---

6.9.1884.

---

1.10.1884.

---

23.2.1887.

---

14.5.1890.

---

9.6.1892.

---

25.3.1898.

---

24.9.1898.

---

11.3.1908.

---

22.10.1910.

---

20.7.1923.

---

11.9.1923.

---

1.7.1924.

---

4.11.1924.

---

3.1.1925.

---

5.1.1925.

---

6.3.1926.

---

8.5.1926.

---

27.6.1926.

---

26.7.1926. SD.

---

9.10.1926. SD.

---

31.10.1927.

---

2.3.1929. SA.

---

27.3.1929.

---

29.11.1929.

---

26.10.1929.

---

9.6.1932.

---

28.11.1940.

---

12.8.1943.

---

15.1.1946.

---

10.1.1948. SD.

---

18.9.1950.

---

5.2.1951.

---

12.6.1954.

---

10.2.1955.

---

25.4.1956.

---

"Letbane" i Skanderborg.

1. april 1960.

---oooOooo---

Til Historie