Stilling Posthus/Postbutik

- Fotos -

På Stilling station, Stationsvej 13, var der postekspedition med indgang fra ventesalen.

Efter at stationen blev nedlagt og lavet om til et trinbræt i 1974, blev postekspedionen udvidet til et større lokale med indgang fra Stationsvej.

Senere blev postekspeditionen nedlagt og erstattet af en postbutik i Stilling Brugs på Hotelvej. - Første åbningsdag i Stilling Brugs d. 16.3.1988. Kilde: TH.

Vi har desværre ingen interiørfotos af postekspeditionen fra den tid, da den havde til huse  på Stilling station med indgang fra ventesalen.

Stilling trinbræt med indgang til posthuset fra perronen. 1974. 

Foto: Gunnar W. Christensen. tog-billeder.dk

---

Stilling postekspedition med indgang fra Stationsvej.

Stilling postekspedition. Foto: Udl. af TH.

I forgrunden: Lis Christensen. Ved vinduet: Hanne Jensen.

---

---

Postbutikken i Stilling Brugs.

---oooOooo---

Til Stilling posthistorie

Til Stilling station

Til forsiden