Flere billeder og tekster fra Bakkehaven

Fotos i s/h tilhører Gunver.

1907.

1919.

Redningsstien langs østmuren. Stenstranden til højre.

Forrest: stenstranden (Knøddekaas/Knudrekås).

---

 

---

---

Til højre i billedet: stenstranden.

Fotos sep. 2010

Aase står nedenfor stenfiguren Else.

Stenmurene i Bakkehaven synker sammen.

Stenbænk på klippestien lavet af Hans Jensen.

Stenstranden Knudrekås. Her hentede Johan Jensen materialer til figurerne i Bakkehaven.

---oooOooo---

Til Udmarksminde-siden